Ustanovitev podjetja

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vedno več ljudi se odloča, ne glede na starost in ozadje, za samostojno podjetniško pot, saj podjetništvo pogosto predstavlja alternativo dolgočasni službi za vse življenje. Kljub vsemu pa je zelo pomembno poznati določene zakonitosti podjetništva ter resnične razloge zakaj je podjetništvo zakon, s čimer je pot do uspeha lahko krajša in lažja. Pojdimo lepo po vrsti, korak za korakom, kako lahko uspešno zaženemo lastno podjetje in kaj vse je ključnega pomena pred dejanskim odprtjem podjetja.

Zakaj se odločiti za podjetništvo?

Samoaktualizacija – Najpogostejši motiv za podjetništvo je samoaktualizacija, kar pomeni, da posameznik lahko uresniči svojo esenco v tem svetu in pusti pečat. V najboljšem primeru, da z rešitvami spremeni svet na boljše, zaposluje ljudi, enostavno ustvarja, kot ustvarja slikar, ali kateri koli drugi umetnik.

Realizacija ideje – Vsi imamo dobre ideje in jih v službi velikokrat ne moremo realizirati, pogosto zaradi drugačnih vizij z nadrejenimi. Prav tako je veliko ljudi prišlo do dobrih idej iz svojih hobijev, raziskovalnih del, študija itn. Dobra podjetniška ideja je zagotovo razlog, da se nekdo poda v podjetništvo.

Svoboda – Eden najpogostejših razlogov, zakaj se ljudje podajajo v podjetništvo je tudi občutek svobode. Namreč kot podjetnik nimaš šefa nad glavo, ki ti dnevno kroji urnik, kaj moraš delati. Sicer »šef« postane trg, kupci in mogoče drugi poslovni partnerji, vendar je dnevno odločanje povsem na strani podjetnika.

Delo z izbranimi ljudmi – Nenazadnje pa podjetnik sam zbira ljudi s katerimi bo delal. Dostikrat je razlog za podjetniško pod odličen tim, ki je dobro sodeloval na primer na faksu, pa bi nadaljevali to sodelovanje ter se zato lotijo iskanja podjetniških idej.

Denar – Nazadnje podjetništvo omogoča tudi veliko večje finančne zaslužke, kot služba. Sedemdeset odstotkov najbogatejših ljudi na svetu je podjetnikov. Zakaj je temu tako opisuje teorija kvadranta denarnega toka. Vendar pa velja pravilo, da je denar vedno posledica dobrega dela. To je povsem v skladu z osmimi faktorji uspeha, ne glede na to, kaj v življenju počnemo. Zato denar ni najboljši motiv, da se podaš v podjetništvo.

Če se poglobimo v motive za podajo na podjetniško pot, vidimo da imamo “pull” in “push” motive, ki vplivajo na naš mehanizem odločanja in sistem motivacije. Veliko boljše je, da se v podjetništvo podamo iz “pull” motivov, kot pa tistih druge vrste.

Kdaj se odločiti za samostojno podjetniško pot?

Tveganje – če želite na podjetniško pot, morate vsekakor biti pripravljeni sprejeti tveganje. To tveganje lahko zajema nekaj denarja, predvsem pa veliko vašega časa, vztrajnosti, živcev in težkih trenutkov. Prevzemanje tveganja pomeni tudi možnost, da podjetje ne uspe, vendar je to povsem običajno. Zmagajo najbolj vztrajni. Kljub vsemu obtaja nekaj metod (večanje notranjih virov), s katerimi lahko tveganje močno zmanjšamo, tako da v bistvu postane premišljeno tveganje.

Energija, trdo delo in odrekanje – podjetništvo predstavlja vsaj v prvih treh do petih letih znoj in solze, kar pomeni trdo delo in veliko težkih odločitev in trenutkov. Ne glede na to, pa na koncu lahko pritečejo »solze sreče«.

Odgovornost – v podjetništvu ne gre brez odgovornosti. S prvim korakom na podjetniški poti sprejmete popolno odgovornost za svoj poslovni uspeh. Vendar pa je ravno odgovornost tista, ki vodi k poslovnemu uspehu.

Delovne izkušnje – Zelo dobro je, da ima posameznik nekaj delovnih izkušenj, preden se poda na podjetniško pot. Ni nujno, da so to delovne izkušnje, lahko je tudi delo v društvih, klubih ali kako drugače. Sicer podjetništvo pomeni običajno »learning by doing«, vendar izkušnje z organizacije, komunikacije, nastopanja in prodaje izjemno koristijo.

Navdušenje – Ne glede na vso trdo delo, pa brez navdušenja ne gre. Vse skupaj mora spremljati tudi oblilo zabave in prijetnih trenutkov.

Kaj potrebujete za začetek podjetniške poti?

Odločitev –  Prvi sestavni del podjetniške poti je vaša odločitev, da bi se podali na podjetniško pot. Na to lahko gledate kot na menjavo službe. Če vam ne bo všeč, ali če ne uspete, boste potem običajno še lažje najdi zaposlitev, zaradi izkušenj, poznanstev in podobno.

Ideja – Osnova za podjetniško pot je dobra ideja. Same ideje sicer niso nič, bistvena je realizacija, kljub vsemu pa je to pomemben del v mozaiku podjetništva. Dobre ideje so tiste, ki so inovativne, imajo kompetenco (tehnologija, koncept, poslovni model itn.) in običajno rešujejo problem, s katerim se nekdo sooča. Večji kot je problem, več ljudi, kot ga ima in več kot so nam pripravljeni plačati za našo rešitev, boljšo poslovno idejo imamo. Pri tem se moramo zavedati, da je razvoj ideje običajno proces in ne enkraten dogodek. To je tudi prva faza v sklopu več povsem različnih faz rasti podjetja.

Poslovni načrt – Idejo je smiselno razviti v poslovni načrt. Poslovni načrt je dokument v katerem podrobneje opredelimo, kako vidimo razvoj našega podjetja v prihodnosti 3 do 5 let. Pripravimo od vizije, poslanstva podjetja, do analize trga, kupcev, konkurence, načrta trženja, kako bomo zaščitili idejo, finančne projekcije itn. Pomembnost poslovnega načrta razumemo še toliko bolj, če spoznamo osnovni namen in smisel planiranja.

Tim – Ključni element  pri podjetniškem uspehu je tim ljudi. Podjetnik mora znati navdušiti ljudi, da mu pomagajo pri realizaciji ideje. Boljše je imeti slabšo idejo in dober tim, kot pa odlično idejo in povprečen tim. Enaka vizija, osredotočenost, izvršnost, trdo delo in dopolnjevanje so ključne karakteristike dobrega tima, prav tako konstruktivna in učinkovita komunikacija.

Za gradnjo oziroma formiranje podjetniškega tima in realizacijo prve prodaje močno pomaga, če imamo dobro socialno mrežo oziroma močan socialni kapital. Z rastjo podjetja vedno bolj v ospredje socialne organizacijske strukture prihaja management, zato je pomembno, da ločimo med podjetnikom in managerjem in kdo je bistven s svojimi kompetencami v posamezni fazi življenjskega cikla podjetja.

Kapital Nenazadnje pa podjetje potrebuje tudi nekaj kapitala za realizacijo ideje, ustanovitev, rast in razvoj podjetja. Hitreje kot želimo rast, več finančnih sredstev potrebujemo. Podjetniku so na voljo nepovratni viri financiranja ter lastniški (poslovni angeli, skladi tveganega kapitala) in dolžniški viri (krediti). Podjetnik mora poleg lastnih virov, ki so običajno zelo omejeni, znati kombinirati tudi ostale vire financiranja, ki so mu na voljo.

Če se podjetništvo začne pri kreativnosi in vizionarstvu, je naslednji pomemben korak vodenje in navduševanje ljudi, kar pa že pomeni, da mora biti podjetnik uspešen v prodaji, torej dober prodajalec. V začetku, ko podjetje še nima veliko finančnih sredstev za tržno komuniciranje, je zelo učinkovit mehanizem direktni marketing, kamor sodi tudi prodajno pismo.

Kam po pomoč?

Inkubatorji in tehnološki parki – Predstavljajo osnovno infrastrukturo, ki je na voljo podjetnikom, ki so v začetnih fazah rasti. Podjetnikom običajno nudijo subvencionirane poslovne prostore, izobraževanja, svetovanja, dogodke za mreženje z ostalimi podjetniki in podobno.

Tekmovanja za poslovne načrte – V Sloveniji imamo več tekmovanj za poslovne načrte, v okviru katerih so običajno organizirane tudi delavnice, različna izobraževanja in svetovanja. Na koncu dobite povratno informacijo o vaši ideje, veliko znanja, nenazadnje pa lahko zmagate in prejmete tudi finančno nagrado.

Nepovratna sredstva – na trgu je na voljo veliko nepovratnih sredstev, predvsem za tehnološka podjetja. Nepovratna sredstva lahko pridobite pri Slovenskem podjetniškem skladu (SPS), Tehnološki agenciji (TIA), Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Ministrstvu za gospodarstvo (MG) ter tudi drugih državnih inštitucijah.

Poslovni angeli in uspešni podjetniki – Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so že zgradili več podjetij. Del svojih finančnih sredstev vlagajo v mlada perspektivna podjetja, obenem pa jim poleg finančne investicije pomagajo tudi z znanjem, izkušnjami in socialnim kapitalom. Tudi če ne iščete poslovnega angela, pa vam bo zagotovo z veseljem večina uspešnih poslovnežev pomagala s kakšnim nasvetom.

Poslovna izobraževanja – Na trgu imate tudi veliko poslovnih izobraževanj, tako plačljivih, kot tudi brezplačnih. Prav tako pa lahko na internetu najdete izjemno veliko vsebine, predvsem v angleščini, ki vam lahko koristi na podjetniški poti.

Kako formalno odpreti podjetje?

Izbira pravno formalne oblike podjetja – Najpogostejši obliki poslovanja na trgu sta družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojni podjetnik (s.p.). Pri prvi gre za pravno osebo, katere lastnik je lahko ena ali več oseb, lastniki pa ne odgovarjajo z osebnim premoženjem. Potrebno je vplačati osnovni kapital, ki znaša minimalno 7.500€ in nam je ob odprtju podjetja na voljo za poslovanje. Vsekakor potrebujemo to obliko, če poslujemo v rizičnih in visoko kapitalsko intenzivnih panogah ali pa načrtujemo visoke dobičke. Druge pogoste oblike gospodarskih družb so še družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), kjer več družbenikov odgovarja z vsem svojim premoženjem, ter delniška družba (d.d.).

Samostojni podjetnik in študentski s.p. – Samostojni podjetnik ni pravna oseba, vendar »podaljšek« fizične osebe. Za ustanovitev ne potrebujemo osnovnega kapitala, odgovarjamo z vsem svojim premoženjem, dobiček pa je progresivno obdavčen, saj se vpiše v dohodninsko napoved. Ni ločenosti premoženja, kar pomeni, da prosto razpolagate z denarjem in podobno. Če ste zavarovani iz kakšnega drugega naslova (npr. kot študent) imate lahko tudi t.i. popoldanski s.p., kjer so stroški relativno majhni (od 30€ do 130€ na mesec, odvisno kako ste zavarovani). Potrebno pa je biti pazljiv, saj lahko v primeru odprtja študentskega espeja, izgubimo štipendijo.

Več o popoldanskem s.p. in višini prispevkov si lahko preberete tukaj na portalu Mladi podjetnik.

Obisk notarja ali (spletne) VEM točke – Postopek odprtja s.p. je enostaven, lahko ga opravite na točki VEM ali pa kar preko interneta. Odprtje poteka največ nekaj dni. Določiti je potrebno sedež poslovanja, ki je lahko na domačem naslovu, prav tako pa izbrati dejavnosti, s katerimi se bo ukvarjalo podjetje, ki so navedene v standardni klasifikaciji dejavnosti. Odprtje d.o.o. lahko tudi poteka preko interneta (enoosebne), notarja ali VEM točke. Najprej je potrebno zbrati osnovni kapital, skleniti družbeno pogodbo, za kar osnutek dobimo na omenjenih mestih, odpremo depozitni račun, kamor nakažemo denar in tako se vpiše družba v sodni register.

Izbira računovodstva – Vsak poslovni subjekt mora tudi voditi poslovne knjige. Pri s.p. lahko izbirate med enostavnim in dostavnim knjigovodstvom, dokler ne presežete 3 zaposlenih, letnega prihodka 42.000€ ali povprečne aktivne 25.000€. Vredno je imeti dobrega računovodjo, ki nam pomaga pri finančnem poslovanju podjetja in davčni optimizaciji.

Zavezanec za DDV – Vsak poslovni subjekt, ki preže 25.000€ prometa v seštevku zadnjih 12 mesecih mora postati zavezanec za DDV, kar pomeni da za svoje storitve računa tudi davek na dodano vrednost. Po lastni volji pa vsak subjekt lahko tudi z manjšim seštevkom prometa postane tudi zavezanec za DDV z izdajo zahtevka.

Katere so najpogostejše običajne napake?

Zaljubljenost v idejo – Pogosto se podjetniki zaljubijo v idejo, ki se jim zdi zanimiva, na trgu pa ni dovolj kupcev. Nihče na svetu ne more soditi idej in kaj bo uspelo in kaj ne, vse je odvisno od trga. Če rešitve ne moramo prodati je čas, da jo ponovno razvijemo ali pa najdemo novo idejo.

Slabo napisan poslovni načrt – Poslovni načrt je domača naloga, ki bi jo moral napisati vsak podjetnik. Najpogosteje se zatakne pri analizi trga, ko podjetnik ne odkrije, da podobne ali celo bolj učinkovite rešitve izdeluje že mnogo podjetij.

Slab tim ali pomanjkanje podjetniških znanj – Dober tim je ključ do uspeha v podjetništvu. Tim naj bi pokrival vse funkcije, tako produkcijsko, kot tudi prodajno, operativno in finančno. V začetku so te funkcije združene v osebi ali dveh, slej kot prej pa je potrebno najti ljudi, ki poznajo svoja področja in so eni najboljših na svojem področju. Ključna podjetniška znanja pa so vizionarstvo, prodaja, vodenje in organizacija. Brez tega gre težko, so pa to vse veščine, ki se jih je možno priučiti.

Pomanjkanje osredotočenosti – Podjetništvo zahteva osredotočenost, pogosto pa se podjetniki zaradi slabe ideje lotijo vsega, kar znajo. To mogoče na začetku še gre, da podjetnik dobi povratno informacijo s trga, kje je največja priložnost, slej kot prej pa se je potrebno osredotočiti. Pogost problem je tudi, če podjetnik ni predan zgolj podjetju, vendar pa počne še veliko drugih stvari.

Premalo vztrajnosti – Uspeh čez noč pride po večletnem trdem delu. Tako brez vztrajnosti v podjetništvu ne gre in zagotovo se pojavi mnogo situacij, ki so bile povsem nenačrtovane. Vsaka taka situacija pa je korak bližje k realizaciji vizije, če jo uspešno premagamo in se iz nje nekaj naučimo.

Svetovne organizacije, ki že vrsto let preučujejo podjetništvo so tudi statistično zabeležile, katerih najpogostejših deset razlogov je najpogostejših za propad podjetja. Večina  se jih seveda dotika ravno ljudi. Pri vsem tem je tudi izjemno pomembno, da ozavestimo kaj so miti o podjetništvu, s čim pa se bomo verjetno res soočili.

Na koncu nam ostane le še bolj podroben pogled na to, kako se je najbolj smiselno podati na podjetniško pot, pri čemer je velikokrat najbolj primeren čim bolj praktični pristop. Srečno!

————————————————-

Ustanavljate novo podjetje ali pa mogoče lansirate nov projekt, produkt ali program?

Podjetje Venturelab je specializirano za zagon in ustanavljanje novih podjetij ter lansiranje novih programov. Zagotovite si vse ustrezne informacije, da boste uspešni pri realizaciji vaše vizije.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin