Podjetništvo kot umetnost

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Če podjetništvo kot tekma poteka na povsem fizični ravni – ravni telesa ter primarne tekovalnosti in dominantnosti, lahko gledamo na podjetništvo tudi kot na umetnost, ki se dotakne nekoliko višjega nivoja. Sicer imajo primitivna čustva tudi živali, vendar šele človek pozna širši spekter čustev, ki so tudi bolj globoka in ne več na tako primarni ravni, kjer gre predvsem za povezavo z odzivom boj (jeza) ali beg (strah) in iskanje varnosti v ustaljenih, poznanih vzorcih (navezanost). Čeprav vseeno ljudje dostikrat po nepotrebnem ostanemo ujeti na tem nivoju. Drugače je umetnost pri človeku povezana predvsem s čustvi ter desno možgansko polovico, ki skrbi za kreativnost, empatijo, prostorsko predstavo itn.

Že od samega razvoja uma skuša človek izražati samega sebe in najboljši način za izpoved notranjega stanja je zagotovo ravno umetnost. Na tisoče raziskav je pokazalo, da »srce« s svojimi čustvi skoraj vedno premaga razum, najbolj pa zazanmujejo naše življenje dogodki, ki so povezani z globokimi čustvi –predvsem ljubeznijo. Pri umetnosti gre tako za način komunikacije, izražanja ter sporočanja, željo po tem, da pri nekomu vzbudimo točno določena čustva oziroma neko drugo stanje ali situacijo. Izražanje lahko poteka na mnogo načinov. Komunuiciranje lahko poteka preko različnih kanalov od vizualnih (slikanje, kiparjenje,…), avditivnih (proza, poezija, glasba, javni nastopi,…), kinestetičnih (ples, akrobatstvo…), nenazadnje pa tudi gustatoričnih (kulinarika, mešanje pijač…) in olfaktoričnih (mešanje vonjev…) ter pogosto kombinacijo različnih kanalov (gledališle, film…). Z razvojem digitalne revolucije je umetnost dobila še povsem nove razsežnosti.

Motivi umetnosti so različni, daleč  najpogostejši motiv pa je verjetno lepota in ljubezen. Ljudje imamo zapisano v genih, da nas privlačijo lepe stvari, ljubezen in strast pa je zagotovo ena najpomembnejših vrednot vsakega posameznika. Smisel življenja za večino ljudi brez ljubezni enostavno ne obstaja. To lahko opazimo povsod v umetnosti, kjer umetnik skuša zajeti svojo globoka čustva, edinstvena čustva, tako močna notranja stanja, da jih je potrebno preliti v določen medij (ki nato del tega stanja prenaša ostalim). Obstaja še veliko drugih motivov, od verskih, zmagoslavnih, erotičnih, šokantnih itn. Verjetno ga skoraj ni globokega čustva in veliekga dogodka v zgodovini, ki ga ne bi hotela opisati umetnost.

Nič drugače ni v podjetništvu. Vsako podjetje je po svoje prava umetnina, odraz podjetnika, ki se je na nek način izrazil in ustvaril nekaj povsem novega. Sam primarno vidim podjetništvo predvsem kot način izražanja posameznika. Skozi podjetje lahko transformira svoja hotenja, bolečine, želje, ambicije, sodelovanje z ljudmi, skratka veliko svojih čustev, ki se odražajo na povsem drugih nivojih. Poglejmo si jih nekaj.

Iskanje poslovnih priložnosti in razvoj dobrih idej je čista umetnost. Potrebuješ posluh za trg, emaptijo za razumevanje problemov človeštva. Težko prideš do dobri idej če nima odprtega uma ter si obenem kreativen in inovativen. Nove rešitve pomenijo pogled na stvari iz drugega zornega kota, lahko gre tudi samo za čustveno inoviranje. Podjetniki so tisti, ki jim niso všeč obstoječe rešitve ter imajo vizijo (tako kot vsi drugi umetniki), se pravi videnje, kako lahko s svojo mojstrovino spremenijo svet. Podjetništvo je prežeto z odprtostjo, spremembami, kreativnostjo in drugačnostjo.

Umetnost se nato nadaljuje že pri oblikovanju celostne grafične podobe podjetja. Običajno podjetnik izbere barve in oblike, ki so mu všeč. Nekateri dajo več na estetiko grafične podobe, drugi manj. Iz celostne grafične podobe nato sledi tudi spletna stran, marketinški materiali in celostni ostali material, ki pri posamezniku ustvarja sliko in predstave o samem podjetju. Običajno celostna grafična podoba odseva tudi vrednote podjetja in na podlagi tega vpliva tudi na nakupno odločitev potencialnih strank. Tudi urejenost prostorov podjetja bi lahko zajeli v ta umetniški del. Nato se umetnost razširi še na funkcije podjetja, predvsem na marketing. Radijski ali televizijski oglas je čista umetnost. Nekdo, ko se loti podjetništva običajno nima sredstev za najem najboljših ekspertov. Tako postane umetnik kar sam. Poznam veliko podjetnikov, ki so se prelevili v umetnike začetnike. Enostavno so odprli PhotoShop, vzeli v roko knjigo in se naučili osnov oblikovanja. Drugi so izkoristili oblikovalske zmožnosti urejevalnika besedil do konca. Tretji delajo s prijateljem, ki je oblikovalec in podajajo smernice. Odlično je, če ima podjetnik vsaj malo žilice za umetnost.

Še veliko pomembnejši del umetnosti v podjetništvu je industrijski dizajn. Namreč dizajn ima izjemno veliko dodano vrednost, saj nam je ljudem še vedno lepota izjemno pomembna. To lahko vidimo pri avtomobilih, tehniki, beli tehniki in mnogih drugih produktih. Primeri uspešnega dodajanja vrednosti z dizajnom so podjetja kot na primer Apple, BMW, nenazadnje tudi Gorenje s svojo posebno izdajo bele tehnike. Steve Jobs, odgovorna oseba za uspeh podjetja Apple je pri zasnovanju operacijskega sistema izjvil, da bodo oblikovali tako lepe ikone, da jih bo uporabnik želel polizati na ekranu. Steve Jobs se je zavedal dodane vrednosti dizajna in popeljal podjetja Apple v izjemne uspehe. Torej podjetništvo je prava umetnost.

Nenazadnje pa lahko govorimo o umetnosti v podjetništvu tudi na nivoju zgodbe podjetja. Podjetništvo je v osnovi prodajanje čustev. To tudi ločuje podjetništvo od managementa. Podjetništvo je prodajanje zgodbe, tako je na nek način vsak javni nastop podjetnika, prodajni sestanek ali kar koli podobnega dejansko umetnost. Pravi podjetniki so tako umetniki kar pretežni del svojega časa. To je način njihovega življenja in delovanja. Mogoče se jih večina tega niti ne zaveda.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki