Jedrna kompetenca in diferenciator

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Za začetek svojega podjetja potrebujemo dobro idejo. Vendar ideje same po sebi niso vredne prav nič, saj jih imajo v družbi znanja prav vsi in tako se je izjemno težko spomniti povsem nekaj novega. Zato je za uspešno podjetje veliko bolj pomembna realizacija, kot dobra ideja. Prvi korak k realizaciji je, da našo idejo razvijamo toliko časa, dokler nima čim močnejše jedrne kompetence. Torej, da se pogovarjamo z ljudmi, brskamo po internetu, obiščemo potencialne stranke, razvijamo, študiramo, razmišljamo itn., dokler naša ideja nima resnično trdnega jedra. In tudi, ko enkrat podjetje razvijamo in to uspešno posluje, je nujno, da neprestano razvijamo in negujemo jedrno kompetenco.

Jedrna kompetenca podjetja je tisti del poslovanja, s katerim podjetje dela denar na dolgi rok, konkurenca pa tega ne more z lahkoto skopirati. Najlažje kompetenco merimo v znanju. Torej odgovor na vprašanje, koliko časa potrebuje konkurenca, da na trgu ponudi enako stvar (izdelek ali storitev), jasno pove kako močno kompetenco ima naše podjetje. Zato so daleč najboljše jedrne kompetence tehnologije, vseeno pa tudi najbolj redke. Ne bazirajo pa vse prave jedrne kompetence zgolj na tehnologiji. Jedrne kompetence lahko povsem različne in se skozi obdobje tudi spreminjajo.

Poglejmo si dva tipična, povsem plastična primera. Najprej podjetje Google. Njihova prva kompetenca je bila zagotovo tehnološke narava in sicer algoritem za rangiranje spletnih strani v njihovem iskalniku imenovan PageRank, ki ga je zaščitila pisarna za prenos tehnologij na Stanfordu, Google pa ima ekskluzivne pravice. Z razvojem podjetja se je bolj in bolj spreminjala tudi kompetenca podjetja Google, predvsem v vrednote, ki prežemajo podjetje. Te se odražajo tako v filozofiji produktov podjetja, kot je na primer preprost dizajn, kot tudi v kulturi podjetja, kar je pripeljalo do tega, da je Google najboljši in najbolj zaželen delodajalec na svetu. Mesečno prejmejo 20.000 prošenj najboljših ljudi iz celotnega sveta ter sprejmejo samo nekaj najboljših.

Drugi tak plastični primer je Coca Cola. Njihova prva kompetenca je bila zagotovo formula za pijačo, ki je še danes poslovna skrivnost in jo pozna le nekaj deset ljudi na celotnem svetu. V prvotni formuli naj bi celo bila koka, kar je bila verjetno res odlična kompetenca, če je vse to res. Danes je seveda kompetenca podjetja blagovna znamka, ki je ena najbolj vrednih blagovnih znamk na svetu. Tudi v tem primeru so izjemno pomembne vrednote podjetja, ki nagovarjajo določen način in kulturo življenja.

Poznamo šest tipičnih kompetenc, ki jih ima lahko podjetja, običajno gre celo za kombinacijo več kompetenc, ena izmed njih pa pomembno izstopa.

Ustvarjanje vrednosti (različni načini reševanja problemov)

  • Tehnologija – orodja za reševanje problemov (patenti, nove aplikacije in rešitve, boljša kakovost itn.)
  • Praktična uporabnost tehnologije – nadgraditev obstoječih tehnologij na nivo uporabnosti glede na način delovanja človeka (npr. insulinska injekcija v svinčiku)
  • Čustveno inoviranje – zadovoljevanje potreb z naslova Sedmih smrtnih grehov

Dostavljanje vrednosti (od rešitve do realizacije)

  • Poslovni model (npr. nizko cenovni letalski prevozniki)
  • Organizacija (notranja kultura, hitrejši procesi itn.)
  • Komunikacija (način trženja, biti prvi na trgu, blagovna znamka itn.)

Na podlagi opazovanj več podjetij sem kompetence razdelil v osnovnih šest razredov. Vsako podjetje mora resnično dobro razmisliti, kaj je v določenem trenutku njihova jedrna kompetenca.

Iz kompetence običajno izhaja tudi diferenciator, to je tisti del poslovanja, ki nas loči od konkurence. Nas dela drugačne in edinstvene. Če je jedrna kompetenca bolj model ali specifikacija, je direfenciator povsem marketinški koncept in govori striktno o prednostih in koristih, ki jih imajo kupci, če se odločijo za določeno podjetje. Osredotočen diferenciator je širše poznan koncept v marketingu, ki se imenuje edinstvena prodajna prednost. Torej kaj je v naše poslovanju tako edinstvenega, da nas resnično loči od drugih. Seveda večina diferenciatorjev oziroma edinstvenih prodajnih prednosti izhaja iz kompetence.

Primer dobre edinstvene prodajne prednosti je na primer Domino’s Pizza, ki je zapisan v sloganu, pico vam podstavimo v 30 minutah, ali pa jo dobite brezplačno. Torej njihov glavni diferenciator od konkurence je hitrost dostave. Problema čakanja, ko smo resnično lačni, se vsi dobro zavedamo. Jedrna kompetenca podjetja pa je sistem, ki omogoča, da podjetje na širših območjih uresniči tako hitro produkcijo in dostavo. Torej kompetenca podjetja leži v procesih, logistiki itn.

Velikokrat je vprašanje, kako razviti dobro kompetenco in biti konkurenčen. Odgovor je preprost, izvesti to v realnosti pa je seveda mnogo težje. Večjih in težjih problemov kot se lotimo reševati, boljšo kompetenco bomo načeloma imeli. Pogoj, je da so nam za boljšo rešitev pripravljeni plačati in da je za takšno rešitev trg že zrel. Ne glede na to, če se ukvarjamo s problemi, ki so že rešeni izjemno dobro, če se ukvarjamo s problemi, katerih rešitev se lahko loti vsak, ne bomo imeli resne konkurenčne prednosti. Bolj kot je naše znanje redko, več kot je vloženega znanja z visoko dodano vrednostjo, boljše kompetence lahko razvijemo. To znanje je seveda lahko lastno znanje na podlagi zbranih izkušenj, ali znanje, ki ga razvijamo v drugačnih okvirih, na primer v sklopu študija v inštitucijah znanja. Zato velja mogoče še omeniti ključno vlogo inštitucij znanja pri razvoju jedrnih kompetenc.

Danes živi več kot 90% kdaj koli živečih znanstvenikov in tehnološki razvoj je vedno hitrejši. Tako so tehnološke kompetence vedno bolj pomembne. Prave visoke tehnologije rešujejo resnično boleče probleme, kot so na primer različne zdravstvene aplikacije, tehnologije za večanje produktivnosti itn. V preteklosti je veliko jedrnih kompetenc podjetji baziralo predvsem na naravnih virih ali enkratnem inoviranju, danes pa je potrebno neprestano inoviranje, ki mora temeljiti predvsem na znanju z visoko dodano vrednostjo. Ustvarjanje, ustvarjanje in še enkrat ustvarjanje.

Če razumemo pomembnost kompetence, razumemo tudi zakaj je tako pomemben prenos znanja iz izobraževalno raziskovalnih inštitucij (univerze, inštituti itn.) v gospodarstvo. Ravno zato, ker omogočajo podjetjem resno kompetenco in konkuriranje na širšem trgu. Torej še ena možnost, kako lahko razvijemo resno kompetenco je, da se začnemo gibati v krogih, kjer so znanstveniki. Tehnologija je izjemno pomembno orodje pri uspešnem poslovanju.

Torej, ko razvijamo svojo poslovno idejo, moramo resno razmisliti, kaj je naša kompetenca. Če kompetence nimamo, moramo toliko časa razvijati svojo idejo, dokler nimamo čim močnejše jedrne kompetence. Tehnologija, drugačnost, enkratnost, zagotavljanje superiornih izdelkov in storitev, nagovarjanje čustev ciljnega plemena, vse to je izjemno pomembno za uspeh v podjetništvu.

Razvijanje kompetence pomeni tudi, da delujemo na podlagi dolgoročnega pogleda, prav tako poteka razvoj kompetence običajno že v tesnem sodelovanju s strankami, tako da identificiramo, kaj so resnično njihovi veliki problemi in bolečine. Včasih lahko celo začnemo poslovati brez kompetence, pridemo do prvih strank in si s povratnimi informacijami o naših produktih pomagamo pri razvoju kompetence. Vendar je izjemno pomembno, da se zavedamo, da moramo dolgoročno neprestano delati na tem, da razvijamo jedrno kompetenco, ki temelji na znanju in je drugi ne bodo morali z lahkoto skopirati.

Na koncu pa ne smemo nikoli pozabiti, da se kompetenca lahko spreminja. Živimo v svetu, kjer je za poslovni uspeh potrebno nenehno inoviranje, obenem pa so zaradi krute in obširne konference kratki cikli izkoriščanja. Tako ne smemo nikoli zaspati na lovorikah, vendar neprestano delati na razvoju in rasti. Tudi kompetence.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin