Faze rasti podjetja

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Veliko lažje razmišljamo o podjetniških idejah umestimo v širši kontekst in si poglejmo še faze rasti podjetja ter kaj se dogaja v posamezni fazi. Nekaj o tem sem že pisal v sklopu življenjskih ciklov na splošno in vrednot v posameznem življenjskem ciklu podjetja. V nadaljevanju pa je še ena opredelitev z nekoliko drugačnega zornega kota.

Bi pa pri tem poudaril, da se opredelitev posameznih faz razlikuje in ni splošno usklajena, predvsem v tem, kdaj je narejen prehod iz ene v drugo fazo. Specifika posamezne faze je tudi zelo odvisna od panoge, kjer posluje podjetje ter strategije vstopa na trg (lokalno, regionalno, globalno itn). V spodaj opisanem primeru je najbližje situaciji tehnološko podjetje, ki želi postopoma iz lokalnega vstopiti na regionalni in globalni trg.

Kljub temu pa si faze sledijo v določnem zaporedju, ki ga je dobro poznati. Vsaka faza ima namreč svoje zahteve, izzive in razsežnosti, s katerimi se mora podjetnik soočati. Kot omenjeno, pa je smiselno faze prilagoditi panogi, kjer podjetje posluje.

Kreativne vrednote

Sanjska faza – Odločimo se, da gremo v podjetništvo, imamo več idej, raziskujemo, pridobivamo znanje, ocenjujemo posamezne ideje, dokler ne pridemo do tiste ideje, ki ustreza vsem osnovnim merilom in jo želimo realizirati. Idejo opišemo na eni ali nekaj straneh.

Idejna faza – V idejni fazi napišemo prve poglobljene dokumente, idejo razvijemo v na papirju preverjeno poslovno priložnost (poslovni načrt). Poslovni ideji posvečamo vedno več energije in fokusa. Pogovarjamo se z ljudmi, potencialnimi strankami, navdušimo ljudi in pridobimo prve člane tima. Odločimo se, da odpremo novo podjetje, vložimo svoja sredstva ter se podamo na podjetniško avanturo.

Kreativno-izvršne vrednote

Semenska faza (seed phase) – Začnemo poslovati, imamo prve prihodke ali smo tik pred prvimi prihodki. Dokončan imamo prototip ali izpeljan pilotni projekt, največkrat se vselimo v poslovne prostore, lahko pridobimo prve zunanje finančne investitorje v podjetje. Zbiramo mnenja in močno prilagajamo naš proizvod/storitev glede na povratne informacije s trga.

Zagonska faza (startup phase) – Imamo več prvih (alfa) strank, povsem dokončan proizvod ali storitev. Od prototipa pridemo do prve »nulte« serije ali jasno oblikovane storitve. Pripravljamo obsežnejšo marketinško strategijo ter jo začnemo izvajati, aktivno vpenjamo podjetje, lahko pride do dokapitalizacije podjetja s strani zunanjih investitorjev, če je to potrebno. Podjetje ima prve redne denarne tokove.

Izvršne vrednote

Zgodnja faza (early stage) – Vzpostavljena je serijska proizvodnja ali je dokončno izoblikovanih več storitev, aktivno prodajamo na lokalnem trgu, postajamo eden izmed pomembnih akterjev v tem segmentu, podjetje ima redne denarne tokove, zaposlujemo nove ljudi, začenja se hitra rast podjetja.

Pozna zgodnja faza (late early stage) – Aktivno širimo poslovanje, tipamo regionalne ali globalne trge, pripravljamo se na hitro rast (zbirano resurse…). Imamo izdelano strategijo vstopa na tuje trge, poslovanje na obstoječih trgih je stabilno in rase.

Faza hitre rasti (high growth) – Vstopimo na druge načrtovane trge v skladu s strategijo vstopa, podjetje dosega hitro rast, postaja vodilno v panogi, narekuje smer in tempo razvoja itn. Na koncu imamo zrelo, mednarodno uspešno podjetje, ki zaposluje veliko ljudi in s svojimi proizvodi ali storitvami spreminja svet na boljše tisočim ljudem.

Administrativne vrednote

Podjetje prehaja v zrelo fazo in posluje kot eden izmed vodilnih podjetij na trgu, z levjim tržnim deležem. Po določenem obdobju se rast podjetja upočasnuje. Tako je skoraj dosežen in realiziran potencial podjetja. Iz izvršnosti vedno bolj prihajamo v administrativne vrednote, iz podjetništva v korporativno managerstvo, orodja so vedno bolj racionalna.

Pogrebne vrednote

Po določeni dobi poslovanja ni več rasti – prodaja, vrednost podjetja itn. začnejo padati. Podjetje je v fazi zatona. Največkrat se v takih primerih podjetje prestrukturira ali pa »razkosa« in proda. Vendar pa je to že povsem drugo poglavje poslovnih vod.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin