Elementi, ki močno vplivajo na ostrino našega fokusa

5 minut za branje

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V prejšnji objavi sem govoril o pomembnosti fokusa, torej o tem, da je fokusiranje tudi del osebnostne rasti in napredka posameznika. Pri tem pa se je seveda smiselno vprašati, od česa je odvisno, koliko bomo dejansko fokusirani na posamezni projekt.

V splošnem sem elemente, ki močno vplivajo naš fokus razdelil v dve skupini in sicer na tiste, ki definirajo naš fokus, torej prispevajo k temu, da smo bolj fokusirani ter na stvari, ki motijo naš fokus in našo energijo usmerjajo na več točk, s čimer pa je moč energije na posamezni točki manjša.

Stvari, ki definirajo naš fokus

Znanje in izkušnje
Prvi dve stvari, ki močno vplivata na naš fokus sta zagotovo znanje in izkušnje. Če v življenju nismo bili nikoli fokusirani na eno zadevo, tudi ne vemo, česa smo zmožni narediti na tak način. Sam sem bil neverjetno presenečen, kako večja je bila moja produktivnost in moj output, ko sem na enem projektu delal vsak dan vsaj 10 ur in to nekaj mesecev skupaj.

Torej pomembno je, da najprej sploh ozavestimo in izkusimo, kaj fokus pomeni in se nato odločimo, ali nam to ustreza ali ne.

Vrednote

Drugi pomembni element, ki definira naš fokus so naše vrednote. Torej dejstvo, kaj naj me je v življenju sploh pomembno. Če nam je glavna vrednota kariera, bo naš fokus zagotovo veliko bolj usmerjen na razvoj kariere. Če je naša glavna vrednota družina ali zdravje, bomo veliko težje držali fokus na karieri oziroma se sploh ne bomo počutili dobro, če ga bomo. Smiselno je, da se vprašamo, kaj so naše prave vrednote (kaj nam je v življenju res pomembno), preden začnemo nastavljati fokus.

Želje in cilji
Tretji element, ki močno vpliva na naš fokus so naše želje in cilji. Kako je fokus povezan s tem, lepo govori naslednja zgodba o velikem filozofu Sokratu:

Njegov učenec ga je vprašal, kako lahko postane tako moder, kakor je on. Sokrat ga je popeljal do grajskega vodnjaka in mu potisnil glavo pod vodo. Učenec se je začel otepati, saj kaj takega ni pričakoval. Ko je bil že čisto obupan in res na koncu z močmi, ga je Sokrat izpustil. Po nekaj trenutkih, ko je učenec prišel do zraka, ga je Sokrat vprašal: “Kaj je bilo najbolj pomembno, ko si imel glavo pod vodo? Denar? Ljubezen? Čast? Povej, na kaj si mislil in česa si najbolj želel?” Učenec mu je odgovoril nedvoumno: “Kakšen denar, kakšna čast. Zraka! Le zraka sem si želel bolj kot vse na svetu.” “Vidiš”, se je nasmehnil učitelj, “ko si boš tako močno želel postati moder, te nič več ne ustavi.”

Prioritete
Na podlagi naših vrednot, želja in ciljev si običajno v splošnem postavljamo tudi prioritete. Vendar pa si moramo znati postavljati prioritete tudi v vsakodnevnem delovanju, torej v majhnih odločitvah, ki jih vsak dan sprejmemo, kako bomo uporabili naš čas.

Če si vsak dan na list napišemo tri najpomembnejše stvari, ki jih moramo ta dan narediti in se jih brezkompromisno lotimo, ne glede na to, kdo nas je povabil na kavo, koliko nepomembnih dodatnih stvari pade na delovno mizo itd., zagotovo izostrimo naš fokus na naše cilje.

Disciplina
Daleč najpomembnejši element, ki bo definiral naš fokus je disciplina. Če se bomo držali zadanega načrta na dnevni ravni, bomo disciplinirani na pravi način in ne bomo pustili skušnjavam, da nam črpajo energijo, bo naš fokus zagotovo izjemen. Kako do samodiscipline pa je povsem drugo poglavje.

Motivacija, bolečina in užitek
V osnovi želimo početi stvari, ki nam prinašajo užitek in se želimo izogibati stvarem, ki nas bolijo. To je tudi glavni vir motivacije posameznika. In zadeva je preprosta, če počenemo stvari v katerih uživamo, bo naš fokus zagotovo postajal bolj in bolj oster. Na drugi strani pa, če počnemo stvari, ki so nam povsem odveč, se bomo zelo težko fokusirali. Ali uživate v vašem podjetju ali službi? Ste srečni, ko ste skupaj s partnerjem? To so pomembna vprašanja, ki definirajo kvaliteto vašega življenja ter vašo ostrino oziroma fokus.

Domina efekt oziroma rezultati
Element, ki tudi pomembno vpliva na naš fokus so rezultati našega dela. Ko se na nekaj fokusiramo, želimo tudi videti, da zadeva raste, se pravi želimo videti konkretne sadove našega dela. In bolj kot raste zadeva, bolj smo se pripravljeni fokusirati. Se pravi gre za neke vrste »domina efekt«, kjer ko podremo eno domino, začnejo padati še vse ostale. V nasprotnem primeru, če se po daljši vztrajnosti zadeve ne odvijajo kot smo načrtovali, pogosto izgubimo motivacijo in se tako tudi demotiviramo ter defokusiramo.

Intuicija
Zadnji element, ki bi ga omenil kot element, ki prispeva k našemu fokusu je intuicija. Če na neki točki začutimo, da se moramo lotiti nekega projekta in da je to edino pravilno, je to smiselno tudi narediti. Pri tem moramo seveda dovolj dobro poznati sebe in se zavedati, kdaj nam govori intuicija, kdaj pa gre za čustvena neravnovesja. Kadar se odločimo na podlagi prave intuicije, zagotovo ne bomo imeli problema s fokusom.

Najpogostejše stvari, ki običajno motijo naš fokus

Ideje, ki jih ne znamo filtrirati

Če imamo veliko idej, ki jih želimo realizirati, se je zelo težko osredotočiti na eno samo idejo in se ji povsem posvetiti. Rešitev, ki deluje, je zelo preprosta. Vzamemo zvezek, ki ga poimenujemo »banka idej« in v njem shranjujemo vse svoje ideje. Prvič, ko to naredimo, naredimo analizo vsej idej in se lotimo realizacije tiste, ki izkazuje največji potencial. Na to idejo se fokusiramo in jo enostavno realiziramo.

Vse ideje, ki se nam porajajo, ko smo fokusirani in ki niso v povezavi z našim fokusom, enostavno zapisujemo v zvezek z odnosom, da bomo te ideje mogoče nekoč realizirali. Če se zalomi pri realizaciji najbolj perspektivne ideje, se lotimo druge v vrsti, s ponovno predhodno analizo vseh idej. Ali še boljše, ko uspešno realiziramo prvo idejo (Google – iskalnik), imamo dovolj finančnih in drugih virov, se lotimo realizacije ostalih idej (desetine apliacij, ki jih je za tem lansiral Google).

Raztresenost in neodločenost
Drugi element, ki močno moti naš fokus je raztresenost posameznika. Če ne vemo, kaj želimo od življenja, kakšni so naši cilji in kaj nas veseli, se zelo težko fokusiramo na nekaj. Pri tem ne govorim o raztresenosti v smislu »znanstvenikov«, vendar o raztresenosti, ko ne znamo spraviti v red svojega življenja, se ne poznamo in smo vedno nezadovoljni.

Drugi podobni primer je neodločenost. Kadar smo ne odločni, kaj bi počeli, za kaj bi se odločili in podobno, se zelo težko fokusiramo. Običajno je boljše, da sprejmemo kakršno koli odločitev, ki jo lahko kasneje popravimo, kot pa da se predolgo odločamo, torej smo predolgo v obdobju, ko sploh ne moremo biti fokusirani.

Nizka stopnja energije, negativna energija ali travmatične situacije
V trenutkih, ko smo z energijo na dnu, ali ko se nam zgodi kakšna negativna situacija, se običajno zelo težko fokusiramo, kar je tudi razumljivo. Sam sem ugotovil, da je pri meni v takih trenutkih vsak poskus, da bi se fokusiral, povsem zaman.

Ampak pri tem gre običajno zgolj za kratkoročno defokusiranje (dan ali nekaj dni). Najboljša rešitev iz lastnih izkušenj je, da takrat povsem spremenimo vzorce našega delovanja (se ukvarjamo s športom, gremo na izlet itd.), premislimo zadeve in še enkrat naredimo analizo lastnega življenja in pravih ciljev. Nato pa, ko je najhujše mimo, ponovno začnemo fokusirati sebe in svoje delovanje.

Ne znamo reči ne
Najpogostejši razlog, zakaj izgubljamo svoj fokus je, da enostavno ne znamo reči ne. To je veščina, ki se je tudi sam učim že kar nekaj časa in še nekaj časa se je bom. Prvi ne-ji, za stvari, ki so povsem izven našega delovanja so zelo težki, a z vsakim ne-jem so zadeve lažje. Sploh pa, ko ugotovimo, da se ne zgodi nič drastičnega ali dramatičnega.

Drugače pa je to, kdaj reči odločni ne in kdaj da prava umetnost, predvsem pa je umetnost tudi to, na kakšen način sporočiti sogovorniku svojo odločitev.

Dnevne majhne napačne odločitve
Te dnevne majhne napačne odločitve so povezane predvsem s samodisciplino. Enostavno je zadeve potrebno prijeti v roke in se jih lotiti. Problem pri celotni stvari je, da ko sprejmemo prvo majhno napačno odločitev (zgolj en košček čokolade), se ponavadi začne niz napačnih odločitev z izgovorom na prvo napačno odločitev (pojemo vso čokolado, ki jo imamo doma, kar je običajno več kot en zavitek).

Dobra novica je ta, da gre pri vsem tem zgolj za vzorec, ki ga lahko počasi zamenjamo. Torej vzorec, ki nas vedno bolj defokusira, lahko zamenjamo z vzorcem, ki nas vedno bolj fokusira.

Okolica
Zadnji element, ki se mi zdi pomemben pri fokusu, pa je zagotovo okolica. S kakršnimi ljudmi se družiš, tak postaneš tudi sam. Torej če si v okolju, kjer so vsi fokusirani, boš sam zelo težko defokusiran in obratno.

Še bolj kot širša okolica je pomembna družina ali partner. Če so usklajene vrednote, sanje, cilji, želje in v tem okviru oba parterja držita fokus, so odnosi veliko boljši, prav tako pa rezultati, kot pa če so vrednote povsem različne.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin