100 najpogostejših začetnih podjetniških vprašanj

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Preden se podate v podjetništvo se seveda pojavi mnogo vprašanj, od tega, kje in kako ustanoviti podjetje, zaposliti prve sodelavce, zaščititi poslovno idejo, izbrati ustrezno računovodstvo in še bi lahko naštevali.

Tukaj najdete seznam 100 najpogostejših vprašanj pred začetkom in ob začetku poslovanja podjetja ter temeljite odgovore, ki smo ga pripravili v podjetju VentureLab. V nadaljevanju najdete nekaj izbranih vprašanj ter odgovorov.

Zakaj začeti s svojim podjetjem?

Najbolj pomembni motivi za ustanovitev lastnega podjetja so “pull” motivi, kar pomeni, da te nekaj močno potegne v podjetništvo, mogoče celo ne da bi se tega dobro zavedali. Najpogostejši tovrstni motivi so, da izkoristiš priložnost, osebnostno dosežeš zastavljene življenjske cilje in želene dosežke na kariernem področju, samoaktualizacija, neodvisnost, se pravi, da si sam svoj šef, boljše plačilo ter nenazadnje tudi to, da realiziraš svojo poslovno idejo, če oceniš, da ima velik potencial. Pomembno je, da je motiv nekaj več, kot zgolj denar, kot na primer to, da želiš spremeniti svet na boljše, prispevati k boljšemu življenju ljudi s svojo rešitvijo ipd. Na primer ideje in izumi s področja farmacije ali medicinskih naprav pomagajo na tisoče ljudem po vsem svetu pri njihovem zdravju, reševanju življenj, boljšemu počutju ipd.

Obstajajo tudi “push” motivi, kar pomeni, da se ljudje lotijo podjetništva iz nuje, vendar taka podjetja običajno niso uspešna. Gre za situacijo, ko nekdo izgubi službo ali je ne najde dolgo časa. Zato je nujno, da preden se podate na podjetniško pot temeljito razmislite, kaj boste počeli, kako boste ustvarjali denar, naredite poslovni načrt in podobno. Podjetništvo iz nuje se ne obrestuje najbolje.

Torej če ne želite vsak dan preživeti osem ur v službi in delati za druge, vendar realizirati lastne ideje, biti sam svoj šef in podobno, je podjetništvo prava pot. Vendar morate biti pripravljeni tudi plačati ceno za to, ki pa je običajno nekje dobrih 5 do 10 let trdega dela do prvih rezultatov, veliko odrekanja, težkih odločitev in premagovanja neuspehov. Podjetništvo prinaša mnogo koristi, vendar je zgolj za najboljše. Uspeh ni garantiran, se pa na poti veliko naučite.

Nadaljujte z branjem: Zakaj je podjetništvo zakon? in Ali si podjetnik? ter Zakaj se ljudje podajajo v podjetništvo?

Kako do dobre poslovne ideje in kako začeti s podjetniško potjo?

Najboljše poslovne ideje so tiste poslovne ideje, katere rešujejo konkretne probleme. Večji in bolj boleč kot je problem, več ljudi, kot ga ima ter več kot so nam pripravljeni plačati za našo rešitev, boljšo poslovno idejo imamo. Najboljše poslovne ideje običajno izhajajo iz lastnih problemov, hobijev, raziskovalnih nalog ipd. Običajno na podlagi tega dobimo določeno osnovo, potem pa je potrebno poslovno idejo neprestano razvijati. Danes v tem konkurenčnem okolju je nujno, da imamo vedno nove in nove ideje. Bistveno bolj kot sama ideja pa je pomembna tudi realizacija, sploh če ne gre za zaščiteno visokotehnološko idejo, ki temelji na znanju z visoko dodano vrednostjo.

Najboljše se je na podjetniško pot podati s temeljito pripravo, vendar dovolj poguma. Dobro je, da čim prej ugotovimo, kdo so naše stranke in če so res pripravljene kupiti naš proizvod/storitev. Hitreje kot pridemo do prvih strank in denarnega toka, več možnosti imamo, da uspemo v podjetništvu. Seveda je pri raziskovalnih projektih to lahko bistveno težje, ker gre za kapitalsko intenzivnejšo realizacijo, takrat si je potrebno pomagati z državnimi razpisi, infrastrukturo, kot so inkubatorji ipd.

Nadaljujte z branjem o podjetniških začetkih: Kdaj je podjetništvo minimalno tvegano in povsem enostavno? ter Kako se je najbolj smiselno podati na podjetniško pot?

Nadaljujte z branjem o poslovnih idejah: Kreativnost in pod do dobrih podjetniških idej ter Proces razvoja podjetniških idej in Poslovni načrt ter Jedrna kompetenca in diferenciator

Kako pomembna je zaščita poslovne ideje?

Idejo lahko zaščitimo na več načinov. Najprej jo običajno čuvamo kot poslovno skrivnost, se pravi, da nobenemu ne povemo, zakaj gre. Na tej točki moramo biti previdni, da nam ideje ne ukradejo. Če komu zaupamo kaj počnemo za npr. pridobitev mnenja je dobro, da podpišemo sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti. Lahko govorimo tudi bolj o koristih, kot sami tehnološki rešitvi.

Potem pa se moramo odločiti ali potrebujemo formalno zaščito, se pravi patent. Formalna zaščita je zelo draga, prav tako je dobro poznati postopke zaščite, zato je nujno, da si pomagamo z menedžerji intelektualne lastnine in patentnimi pisarnami. Stroške lahko do določene mere preložimo, še bolj bistveno kot to pa je, da dobro ocenimo, kakšen potencial ima naša poslovna ideja, kaj bo vse potrebno za realizacijo, kakšen doprinos ima patent in podobno.

Šele po odgovorih na ta in podobna vprašanja se lahko odločimo ali res potrebujemo formalno zaščito. V nekaterih panogah, kot je farmacija, medicina ipd. je formalna zaščita nujna, če gre za rešitev z velikim potencialom, v nekaterih panogah pa je formalna zaščita brez potrebe.

Najboljša zaščita pa je seveda ta, da smo zmeraj korak pred konkurenco. Bistveno bolj kot sama poslovna ideja, čeprav je ta izjemno pomembna, je pomembna realizacija. To pomeni, da imaš zaveza in izvršen tim, ki je pripravljen narediti vse, da realizira svojo poslovno idejo. Običajno imamo vsi določene ideje, malo ljudi pa te ideje realizira.

Nadaljuj z branjem: Primer Sporazuma o varovanju poslovnih skrivnosti

Kako zgraditi poslovni tim?

Običajno je najtežje na podjetniški poti zgraditi podjetniški tim. To je zato, ker večina ljudi veliko govori, malo pa je takih, ki so se pripravljeni lotiti zadev z gorečo zavezanostjo ter se odpovedovati danes za boljši jutri. Sploh če je alternativa dobro plačana služba. Zato se moramo pripraviti na to, da bo veliko fluktuacije v mladem podjetju, saj malo ljudi zdrži tempo. Dobro je, če se podjetništva lotimo preden ustvarimo družino in imamo hipoteko ter veliko energije, ali potem, ko gredo otroci že od doma, prav tako pa smo finančno in materialno v boljši poziciji. Seveda pa je tudi vmes pravi čas za podjetništvo, če je le dovolj velika želja, kar dokazuje mnogo uspešnih podjetnikov.

Drugače pa je pomembno, da že veliko pred ustanovitvijo podjetja začnemo graditi podjetniški tim. Zato je potrebno veliko mreženja, pogovarjanja in srečevanja novih ljudi. Najboljše ljudi poskusimo privabiti, da se pridružijo ekipi, mogoče postopoma, s tem, da na začetku podajo kakšen nasvet, naredijo kakšno manjšo zadevo za nas ali kaj podobnega. Tako počasi gradimo tim ljudi, na katere se lahko zanesemo. Pomembno je, da tim sestavimo tako, da se dopolnjuje, da ima skladne vrednote ter enako vizijo. Izjemno pomembno je, da ima tim tudi vodjo, ki nosi največ odgovornosti ter zna motivirati ostale člane.

Nadaljuj z branjem: Timsko delo in podjetništvo ter formiranje sanjskega tima

Kje pridobiti poslovna znanja in katera znanja so v podjetništvu pomembna?

V podjetništvu je pomembno imeti troje znanj. Najprej je poznavanje tehničnega področja, se pravi strokovno oziroma sektorsko znanje. Tisti, ki imajo takšno znanje, so običajno v veliki prednosti pred ostalimi, saj poznajo panogo in vedo, kako poteka razvoj, kdo so ključna podjetja na trgu ipd. S pridobitvijo tehničnih znanj se običajno tudi naučimo razmišljati na sistematični način, se pravi da gre za neke vrste trening možganov.

Potem je strateško poslovno znanje, ki ga je moč pridobiti na poslovnih šolah. To je znanje o poslovnem planiranju, postavljanju strategije, strateškem odločanju, osnove marketinga, financ ipd. Vsekakor je to znanje moč dobiti na kakšnem MBA programu, brez problema pa se ga lahko tudi priučite z branjem podjetniške literature. V Sloveniji imamo več MBA programov ter drugih podiplomskih programov, ki so namenjeni v prvi vrsti ljudem s tehničnimi ozadji. S pridobitvijo takšnega znanja se močno poveča tudi vrednost posameznika na trgu dela, tako da je vredno razmisliti o tovrstnem nadaljevanju študija, poleg razvoja tehničnega znanja.

Tretja vrsta znanja, ki pa je najpomembnejše znanje, pa so praktične podjetniške spretnosti. Te so deloma prirojene, deloma pa se jih da priučiti. Teh veščin se lahko priučite predvsem “learning by doing”, se pravi, da se vržete v vodo in jih začnete razvijati. To so veščine vizionarstva, razmišljanja izven škatle, motiviranja, timskega dela, na prvem mestu pa tudi prodajanja, pogajanja ter druge podobne poslovne veščine, ki so ključne za uspeh na podjetniški poti. Tovrstne izkušnje in veščine je potrebno začeti razvijati čim prej, že na primer v okviru kakšnih študentskih društev, lastnih manjših projektov ipd.

Kako do virov financiranja?

Za visokotehnološka podjetja je veliko razpisov, tako da je najboljše začeti s pridobivanjem nepovratnih sredstev. Posebno je potrebno pogledati razpise Tehnološke agencije Slovenije (TIA – VALOR), Slovenskega podjetniškega sklada (SPS – P2), Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI – prehod MR) in ARRS. Iz nepovratnih sredstev je moč pridobiti nekaj 100.000€, če gre za visokotehnološko idejo in prenos znanja iz inštitucij znanja.

Za nekatere projekte so primerni tudi poslovni angeli in skladi tveganega kapitala, gre pa za podjetja, ki imajo velik potencial rasti.  Pri tovrstnem financiranju gre za lastniško financiranje, kar pomeni, da investitor postane solastnik podjetja ter pomaga pri razvoju in rasti podjetja. Investicije poslovnih angelov se gibljejo nekje do 0,5 mio €, skladov tveganega kapitala pa do 2 mio €.

V začetku poslovanja na banke ni moč računati, dobro pa je, da podjetnik na začetku vloži tudi sam nekaj sredstev, saj se tako pokaže večja resnost, je pa tudi prvi denar v podjetje, da se lahko začne poslovati. Z lastno investicijo se lahko tudi preveri, če se vsi člani tima resni, saj da lastni denar celotni zgodbi veliko večjo težo. Tudi poslovni angeli radi vidijo, da podjetniki vložijo čim več, saj je jasno, da bodo potem tudi bolj zavezani k realizaciji.

Nadaljuj z branjem: Viri financiranja podjetij in Poslovni angeli

Največje napake pri zagonu podjetja in šibkosti podjetnikov?

Podjetniki so večinoma odlični na tehničnem področju ali prodajnem področju, redko oboje, zato je ključno, da najdejo prave sodelavce, ki se dopolnjujejo z znanji. Zato je ključno mreženje na različnih dogodkih in spoznavanje novih ljudi. Ne glede na to, pa so šibkost večine podjetnikov finance, zato je pomembno, da si najdejo podjetniki dobro računovodstvo, ki nudi tudi podporo iz podjetniških financ.

Velikokrat podjetniki vodijo podjetje tudi preveč obrtniško, za uspeh podjetja, posebno visokotehnološkega pa je ključno, da se vse funkcije vodijo na največji možni profesionalni ravni. To pomeni, da se uredijo procesi, administracija ipd. Na koncu pa je za podjetje pomembno, da razvija ustrezno klimo, ki pritegne najboljše ljudi. Podjetje so ljudje in pravo konkurenčno prednost na trgu prinesejo ravno najboljši zaposleni.

Nadaljuj z branjem: Deset najpogostejših razlogov, zakaj podjetja propadajo in Slabosti podjetništva ter Znižanje tveganja v podjetništvu

Kdo mi lahko pomaga na podjetniški poti?

Država je zgradila celotno infrastrukturo za spodbujanje podjetništva. Poleg omenjenih nepovratnih sredstev imate na voljo tudi inkubatorje, tehnološke parke ter druge inštitucije, kjer vam svetujejo, kako zagnati svoje podjetje. Veliko literature lahko najdete tudi na spletu, v knjigah, ne pozabite pa tudi na poslovne angele. Veliko znanja lahko pridobite tudi na različnih podjetniških dogodkih. Če malo pobrskate po internetu boste našli ogromno literature. Lahko pa tudi identificirate določenega uspešnega poslovneža, ki vam lahko konkretno pomagal in mu pišete. Ljudje običajno radi pomagajo.

Nadaljuj z branjem: Ustanovitev podjetja

————————————————-

Ustanavljate novo podjetje ali pa mogoče lansirate nov projekt, produkt ali program?

Podjetje Venturelab je specializirano za zagon in ustanavljanje novih podjetij ter lansiranje novih programov. Zagotovite si vse ustrezne informacije, da boste uspešni pri realizaciji vaše vizije.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin