Vrednote v življenjskem ciklu podjetja

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prav tako kot vsaka stvar na svetu ima tudi vsako podjetje svoj življenjski cikel. Za posamezno fazo življenjskega cikla pa je značilno, da v podjetju prevladujejo točno določene vrednote. Ustanovitelji, zaposleni ter ostali vpleteni v podjetje se morajo znati uspešno prilagajati potrebam po spremembi vrednot v posamezni fazi, ko podjetje raste skozi čas.

Te vrednote v fazi rasti podjetja si sledijo v naslednjem zaporedju:

  • Kreativna faza
  • Izvršna faza
  • Administrativna faza
  • Pogrebna faza

Prva faza je torej kreativna faza. To je faza, ko iščemo in razvijamo pravo idejo, pišemo poslovni načrt in ga dopolnjujemo, privabljamo prve ljudi, da se nam pridružijo pri realizaciji velike vizije. Razvoj poslovne ideje in pisanje poslovnega načrta je kreativni proces (in ne enkratno dejanje), proces, ki je prežet z razmišljanje »izven škatle«, raziskovanjem, razvojem, planiranjem, predvsem pa prežet s pogovorom s pravimi ljudmi.

Kreativnost se izraža na več nivojih, od tega, da se intenzivno zbirajo primarne in sekundarne informacije, do tega da našo idejo s ključnimi ljudmi razvijamo ob vrčku piva v bližnjem pubu. Ali pa smo recimo zaprti v hiši več tednov ter snujemo veliko vizijo. Stvari v tej fazi še niso jasno začrtane in čim prej skušamo dobiti povratne informacije s trga, ali sploh razmišljamo v pravo smer. Ob koncu te faze pridemo do prototipa ali pilotnega projekta, s tem tudi do prvih alfa strank. Prav tako pa pridemo do dobrega poslovnega načrta, v katerem je naša podjetniške ideja utemeljena kot poslovna priložnost. Na žalost v tej fazi tudi največ podjetij propade.

Druga faza je izvršna faza. Stopnja kreativnosti v tej fazi je veliko manjša, mora pa ostati velika fleksibilnost podjetniškega tima, saj je to ključno za uspeh v podjetništvu, ne glede na to v kateri fazi se nahajamo. Kar je bilo zapisano v poslovnem načrtu, mora biti sedaj realizirano. Prva sprememba je običajno okolje, kjer se gradi. Podjetje tako dobi prve »prave« pisarne, od vseh se pričakuje da so ob določeni uri na delovnem mestu, začne se vzpostavljati management.

Če je podjetništvo prodajanje čustev, je management upravljanje z razumom, torej optimizacija, izvršnost, realizacija. V tej fazi so zelo uporabna t.i. MBA znanja, torej poslovna znanja usmerjena v izvršnost. Veliko podjetnikov ima probleme pri prehodu iz kreativnih v izvršne vrednote, kar pa je ključno pri rasti podjetja v tej fazi. Z vstopom zunanjih investitorjev dobi ustrezna prilagoditev vrednotam v tej fazi še toliko večjo težo. Pogosto se pojavi potreba po najemu strokovnega managementa, ki zna upravljati s hitro rastjo.

V tretji fazi pa je poudarek na administrativnih vrednotah. To je faza, kjer je podjetje že izjemno veliko, vsi procesi so ustaljeni, podjetje ima velik tržni delež na svojem področju. Sedaj je bistvena popolna optimizacija sistema, portfelja proizvodov, organizacijske sheme in zaposlenih, itn. Rast podjetja se močno upočasni, sistem je vzpostavljen.

Za to fazo so značilna predvsem različna povsem managerska orodja, kot so na primer 20 ključev, »Six sigma«, TQM in podobno. Z optimizacijo procesov lahko podjetje pridobi dodatne konkurenčne prednosti in ohranja oziroma razvija svoj tržni delež. Jasno je seveda tudi to, da če je bil v začetnih fazah rasti podjetniški tim vse v enem, so v tej fazi posamezne funkcije v podjetju (marketing, prodaja, finance itn.) povsem samostojne, za njihovo realizacijo pa skrbijo strokovnjaki iz svojih področij.

Seveda pa je potrebno na tej točki omeniti tudi, da govorimo o vrednotah, ki prevladujejo v določenem sistemu v najširšem pogledu. Tudi za veliko podjetje je pomembno, da se posveča raziskavam in razvoju, da uvaja inovacije ter da se obnaša izvršno. Vseeno pa je podjetje veliko in vodenje sistema prinaša določene karakteristike, ki jih lahko povzamemo kot administrativne vrednote.

Zadnja faza pa je pogrebna faza, to je faza, ko krivulja rasti podjetja začne padati. Najprej počasi, nato pa običajno vedno bolj strmo. Za to fazo je značilno, da se običajno podjetje proda, kot celotni sistem, ki se ga integrira v nek večji sistem ali pa se podjetje »razkosa« in se proda posamezne dele podjetja različnim podjetjem, ki imajo strateški interes. S tem se optimizira tudi prodaja. Če je v začetnik fazah rasti podjetja prisoten graditeljski kapital, je v teh končnih fazah prisoten rentni kapital. Seveda pa ne gre zanemariti tudi opcije, da podjetje enostavno ugasne.

Same vrednote v posameznih fazah rasti podjetij pa se zrcalijo tudi na samo okolje. V našem okolju je tako trenutno izjemna tendenca iz pogrebnih vrednot v graditeljske vrednote. Kot posledica tranzicije se je veliko podjetij prestrukturiralo in prodalo. Sedaj pa vedno bolj prehajamo v graditeljske vrednote, saj je vedno več mladih, ambicioznih posameznikov, ki želijo zgraditi svoje mednarodno uspešno podjetje. Tako lahko v prihodnosti pričakujemo še več uspešnih slovenskih podjetnikov, graditeljev in ustvarjalcev. In prav je tako.

fca8201b1b131179ef1f842b45a5630f

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki

4 minut za branje