Vrednote podjetja

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Glede na to, da je vsaka organizacija zgolj odsev posameznika ali skupine posameznikov, lahko najdemo veliko skupnih točk med osebnimi vrednotami in vrednotami organizacije. Trgi se vedno bolj gibljejo v smer popolne konkurence, z neizmerno količino dobrin, ki so si bolj in bolj podobne. Tako vrednote postajajo vse pomembnejši diferenciator. Prav tako so vrednote ključne, da privabimo ljudi, s katerimi bomo lahko delali (»smo na enaki valovni dolžini«), za povrh pa še talentirane ljudi, ki jim ustreza naša organizacijska kultura. Torej vrednote so poleg vizije in poslanstva eden izmed ključnih temeljev poslovanja vsake organizacije.

Z izpostavljenimi vrednotami podjetje jasno definira, kaj jim je pri poslovanju pomembno. To tudi vpliva na odločitve ter izbire strateških poti, ko pride do moralnega ali kakršnega koli drugega precepa. Na primer, če je na prvem mestu vrednota kakovost, bo podjetje vedno sprejemalo odločitve v prid kakovosti. Če se bo moralo vodstvo odločati med kakovostno in hitro izvedbo, se bodo odločili seveda za kakovost in zamik dostave. Vsako podjetje ima običajno izpostavljenih nekaj ključnih vrednot, recimo nekje tri do pet. Te vrednote močno ožigosajo identiteto podjetja.

Prvo dejstvo, ki ga lahko opazimo je, da so vrednote običajno odsev podjetnika oziroma podjetniškega tima. Tako kot povsod, tudi v tem primeru zunanji svet odseva notranjega. Če je na primer podjetnik izjemno konservativen, znanstveno orientiran, zanesljiv, bo tako tudi podjetje z organizacijsko klimo, kulturo in vsem ostalim. Na drugi strani na primer, če po podjetnik topla oseba, komunikativen, zabaven, se bo to odražalo tudi v podjetju. Takšen odsev lahko opazimo predvsem pri mladih in manjših podjetjih. Namreč z rastjo podjetja se vrednote bolj in bolj zakoreninijo v gene podjetja in težje jih je spreminjati, tudi če se spremeni management. Prej kot v roku 3 do 5 let je težko narediti kakršno koli spremembo. Seveda so vrednote pogosto povezane tudi s samo dejavnostjo podjetja. V določenih panogah so bolj cenjene določene vrednote, v drugih spet drugačne.

Odraz teh vrednot lahko najdemo prav povsod, od celostne grafične podobe, urejenosti prostorov podjetja, procesov, organizacijske strukture, klime, kulture, načinu komunikacije, odnos z zaposlenimi, partnerji, strankami, stopnji birokracije itn. Vrednote torej prežemajo celotno podjetje in se odražajo čisto povsod. Poglejte si dva povsem različna primera, na primer, kako zgleda doživljanje storitev v banki ali v zabaviščnem parku. Glede na to, da banki zaupamo svoj denar, mora vse okoli banke delovati konservativno. Takšne morajo biti tudi vrednote. Trdnost, stabilnost, konservativnost, zaupanje itn. Pri storitvah, kjer iščemo zabavo, se odražajo predvsem drugačne vrednote.

V današnjem času pa vrednote postajajo tudi ključni diferenciator. Kompetenca podjetja, s katero tekmuje na trgu. Naj navedem dva primera. Prvi primer je Volvo. Skoraj ga ni zemljana, ki ne bi vedel, da je Volvu najpomembnejša varnost. To se odraža v blagovni znamki, dizajnu avtomobila, testih, marketingu itn. Ljudje, ki jim je pomembna varnost ali pa na primer mlade družine, ki jih skrbi varnost otroka bodo tako kupile Volvo. Tisti, ki poleg varnosti in zanesljivosti iščejo še športnega duha v avtomobilu, bodo verjetno kupili znamko BMW in tako naprej. Drugi takšen primer bi bilo podjetje Virgin. Richard Branson, eden najbogatejših Angležev je že pretresel mnogo panog s svojimi vrednotami. Tudi v finančnem sektorju, kjer si je marsikdo mislil, da je to nemogoče. Vrednote podjetja Virgin so zabava, dostopna in kakovostna ponudba, inovativnost in izziv. Zgolj kombinacija teh vrednot jim omogoča na ravni koncepta izjemno konkurenčno prednost, kar so dokazali z več kot 200 podjetij. Enostavno povedano, globalno ciljno pleme, ki ceni naše vrednote, od nas najraje kupuje naše produkte.

Tako kot so vrednote v osebnem življenju lepilo med ljudmi, je podobno tudi pri podjetjih. Če so vrednote podjetja podobne osebnim vrednotam, se bo posameznik pogosto v takem okolju odlično počutil. V nasprotnem primeru so lahko stvari nevzdržne. Velikokrat se zgodi, da je nekdo kompetenten za določeno delovno mesto, vendar enostavno ne »paše« v organizacijo (doesn’t fit in). To je posledica drugačnih vrednot. Delati z ljudmi, ki imajo popolnoma drugačne vrednote je lahko izjemno težko in stresno. Na primer, če smo sami zanesljivi, delamo pa v podjetju, ki so do svojih strank nezanesljivi (danes je to možno le še v nekaj panogah), nas bo to vsak dan vznemirjalo. Težko bomo šli dobre volje iz podjetja. V primeru, da se vrednote močno razlikujejo je smotrno, da si čim prej najdemo drugo organizacijo, kjer vrednote boljše sovpadajo. Nenazadnje vrednote tako kot navade in integriteta predstavljajo določeno stopnjo varnosti.

Obstaja pa še en nivo vrednot v podjetju. Ta nivo bi lahko povezali s spontanim spreminjanjem vrednot na osebni ravni, ki pridejo z odraščanjem in zrelostjo. Namreč prav tako se s staranjem in večanjem podjetja avtomatično menjajo tudi organizacijske vrednote. Ne gre pa tega koncepta mešati z vrednotami, ki jim sledi podjetje v svojem temeljnem delovanju. Te vrednote, ki se spreminjajo na krivulji rasti podjetja se začnejo s kreativnimi vrednotami, kjer podjetje formira idejo, poslovni načrt, svoje temeljne vrednote, vizijo, poslanstvo, jedrno kompetenco itn. Po kreativni fazi sledi izvršna faza, ko je potrebno zapisano realizirati. Če so stvari realizirane, v skladu z načrti, podjetje zrase, preide v zrelo fazo in začnejo prevladovati administrativne vrednote ter managerska optimizacija podjetja. Na koncu seveda pridejo pogrebne vrednote, ko podjetje počasi propade, ali se ga proda kot celoto ali posamezne dejavnosti.

Torej za vsakega podjetnika je izjemno pomembno, da se zaveda vrednot v življenjskem ciklu podjetja. Namreč vedno bolj od podjetniške funkcije se začne pojavljati potreba po managerski funkciji. Tukaj lahko govorimo tudi o glavnih razlikah med podjetnikom in managerjem, čeprav mora biti prvi velik del drugega in drugi velik del prvega. Pogosto se med prehodi iz ene faze v drugo zamenja tudi vodstvo podjetja, ker se spremeni način dela in vodji več na ustreza. Malo podjetnikov gre v osebnostno rast v tej smeri. Raje obdržijo podjetje na neki stopnji ali se lotijo novega podviga.

Na koncu, kar je še najbolj pomembno pa je, da razmišljamo, kaj so naše temeljne vrednote v podjetju. Ali naše ciljno pleme ceni te vrednote, ter ali bodo zaradi tega namesto k konkurenci k nam prišli kupci. Zopet je seveda bistveno, da te vrednote tudi živimo v vsakodnevnem poslovanju. Namreč, če napišemo, da je integriteta naša glavna vrednota, potem pa odkrijejo naše davčne goljufije, slepimo sami sebe, svoje stranke in vse druge in tako od tega dolgoročno ne bomo imeli nič. Resnica in iskrenost sta dve najpomembnejši stvari, ko govorimo o vrednotah.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki