Timsko delo in podjetništvo

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prvi koraki na podjetniški poti zahtevajo visoko mero kreativnosti in s tem seveda, kar je bistveno, iskanje dobre poslovne ideje ter nato razvoj te ideje skozi analitične metode in pogovore s pravimi ljudmi. Poleg dobre ideje pa je za uspeh v podjetništvu ključen ravno ciljno usmerjen, izvršen tim. Če bi vprašali profesionalne investitorje v podjetja, ki se nahajajo v zgodnjih fazah rasti, kaj je odločilno, da potrdijo investicijo v določeno podjetje, je na prvem mestu ravno tim. Pet najpomembnejših faktorjev, ki jih navajajo investitorji gre nekako takole: Tim, tim, tim, ideja in trg! Več kot očitno je torej, da so podjetje ljudje in 90 odstotkov uspeha je odvisno ravno od kompetentnosti podjetniškega tima.

Timsko delo

V splošnem se pomembnosti timskega dela verjetno vsi dobro zavedamo. Najdemo lahko mnogo strokovne literature, člankov, predavanj ter drugih zapisov o tem, kako je danes na praktično vseh nivojih, vseh področjih delovanja bistveno za uspeh ravno timsko delo. Ne glede na to, kako dobri smo, kako izjemne so naše kompetence, če nismo dober timski igralec so naše možnosti za uspeh mnogo manjše. Podjetništvo tu ni nobena izjema.

Torej dandanes v podjetništvu zelo težko uspe posameznik sam, temveč za to potrebuje ciljno usmerjen tim ljudi. Pravijo, da noben človek ni popoln (tukaj govorimo zgolj v smislu znanj in veščin), tim pa je lahko tej popolnosti veliko bližje. Pri tem moramo biti zmožni povsem objektivno oceniti naše prednosti in slabosti ter iskati v drugih članih tima te lastnosti, ki nadomestijo naše šibkosti. Obladovanje lastnega ega je v taki situaciji zelo pomembno.

Ključna skrivnost timskega dela se skriva predvsem v sinergičnih učinkih, ki so težko merljivi, predvsem pa pogosto na prvi pogled nevidni. Končni smisel teh sinergičnih učinkov pa je, da je rezultat timskega dela veliko boljši, kot pa bi bil rezultat seštevka individualnega dela vsakega posameznika v tem določenem timu. Torej 1 + 1 naenkrat postane 3 ali še mnogo več.

Prednosti timskega dela pa seveda za seboj prinašajo tudi nove izzive. Te izzivi pa zajemajo predvsem veščine dela z ljudmi in upravljanja z odnosi na tak način, da te prinesejo omenjene sinergične učinke timskega dela. Glavni izziv se skriva predvsem v nepredvidljivosti in različnosti ljudi ter s tem tudi večji verjetnosti nepredvidljivih situacij.

Na primer, če se pokvari stroj, odkrijemo napako, jo popravimo in stroj zopet deluje. Povsem racionalen postopek. Pri ljudeh je to povsem drugače, saj smo emocionalna bitja, s svojimi željami, strahovi in potrebami, vsak od nas pa ima kompleksno osebnost, večji del le te pa je za povrhu še skrit nekje globoko v podzavesti. In tako »popravljanje« neželene nastale situacije dobi povsem nove razsežnosti.

Zato je izjemno pomembno, da pri gradnji lastnega podjetja dodobra obvladamo oziroma sproti razvijamo veščine, ki so pomembne tudi za karierni uspeh v 21. stoletju. Te veščine se dotikajo predvsem dela z ljudmi in gojenja odnosov. Tisti, ki obvladajo te veščine, dosegajo največjo vrednost na trgu dela, prav tako pa izjemne uspehe v podjetništvu. Te, tako izjemno pomembne veščine so predvsem vizionarstvo, motiviranje, vodenje, organiziranje, komuniciranje, empatija, timsko delo, javno nastopanje in prodaja.

Če pogledamo nekoliko bolj podrobno v te veščine, se ravno čustvena inteligenca dotika področja, kako delati z ljudmi ob predpostavki, da smo vsi kompleksna čustvena bitja s svojimi potrebami ter strahovi in kako na podlagi le-tega iskati »zmagam – zmagaš« situacije v odnosih tako na osebnem, kot tudi poslovnem področju. Vse se začne pri empatiji, veščini, ki nam omogoča, da se postavimo v čevlje sogovornika, se vživimo v njegovo kožo in na podlagi tega najdemo rešitev, ki vsem prinaša zadovoljstvo.

Empatija je pomembna osnova tudi v podjetništvu, lahko pa najdemo še veliko drugih veščin, ki obsegajo delo z ljudmi in nam pomagajo do uspehov na podjetniški poti. Najprej bi bilo smiselno izpostaviti tako velikokrat omenjeno vizionarstvo, ki izhaja iz vere v idejo in željo po spremebi sveta. Vsak podjetnik namreč potrebuje jasno vizijo kaj želi zgraditi, na kakšen način spremeniti svet, oziroma kaj je izziv, s katerim se bo soočil s svojim podjetniškim timom.

Takoj zatem lahko omenimo prodajo, saj naj bi bil vsak podjetnik izjemno dober prodajalec. In sama podjetniška prodaja se začne že pri tem, da našo idejo in vizijo »prodamo« ožjemu timu, nato pa vsem zaposlenim, seveda pa tudi potencialnim strankam, strateškim partnerjem, investitorjem in ostalim entitetam med katere je ali bo vpeto podjetje. Biti uspešni v prodaji pa je zgolj veščina, ki se je lahko vsak priuči.

Ko sestavimo svoj jedrni podjetniški tim, naj bi vsak podjetnik seveda obvladal tudi veščine timskega dela, da dosegamo omenjene sinergične učinke. Vsak tim pa potrebuje tudi izvrstnega vodjo, ki je to običajno kar podjetnik sam, s svojo idejo, znanjem, navdušenjem, energijo in zbujanjem zaupanja. Dobro vodenje ljudi pa zahteva tudi izjemne veščine motiviranja sodelavcev, organiziranja in delegiranja dela, komuniciranja in reševanja konfliktov. Pa še bi lahko naštevali.

Ljudje, ki so uspešni običajno počnejo stvari, ki jih večina noče, ker se jim zdijo nadvse neprijetne. Najbolj očitno je ravno na primer prodaja ali javno nastopanje. In kot sem velikokrat omenil, če počnemo to, kar počne povprečje, dobimo ravno to, kar dobiva povprečje – povprečno plačilo, povprečno zdravje, povprečno zadovoljstvo, povprečno življenje. Če pogledamo drugo stran, pa so najbolj uspešni ljudje ravno tisti, ki imajo lastne ideje, navdušijo ljudi nad tem idejnim potovanjem, da jim še drugi pomagajo pri gradnji ladje za podajo na avanturistično pot. In nenazadnje najuspešnejši svoje najbolj drzne ideje skupaj s svojimi ključnimi ljudmi tudi realizirajo. Na koncu pa sledi velika nagrada, ali v obliki denarja, osebnega zadovoljstva ali kako drugače.

Trdni temelji podjetniškega tima

Ko se podamo na podjetniško pot s svojim jedrnim timom, pa bi bilo naivno pričakovati, da ne bomo naleteli na nobeno težavo (oziroma izziv). Največ težav nastane ravno zaradi nesoglasij oziroma razhajanj v najožjem krogu sodelavcev – jedrnem timu. Pri tem obstajata dva ekstrema. Prvi je, ko gredo stvari mnogo slabše od načrtovanih. Takrat vsak član tima običajno s prstom kaže na druge in v njih išče krivce za neuspeh. Pri tem pa zaradi trenutne čustvene nestabilnosti pozabimo, da ko kažemo s prstom na nekoga, imamo tri usmerjene prav v sebe. Drugi ekstrem pa je, ko gredo stvari veliko boljše od načrta, člani podjetniškega tima pa se ne morajo dogovoriti, kako bo potekala nadaljnja rast podjetja. Določeni bi radi vlagali v nadaljnji razvoj podjetja, določeni pa takoj želi sadove dosedanjega dela.

Zato je pomembno, da ko sestavljamo podjetniški (ali tim s kakršnim koli drugim namenom), da jasno in temeljito, najboljše na papirju v obliki poslovnega načrta, uskladimo štiri stvari:

  1. Prva stvar, ki jo je potrebno uskladiti je vizija, torej kaj želimo doseči. Vsi člani tima se morajo strinjati, da se v tem trenutku nahajajo v točki A in da želijo biti v prihodnosti v točki B (npr. vodilno podjetje na določenem področju).
  2. Ko uskladimo vizijo, je pomembno, da uskladimo, kaj bo kdo prispeval k realizaciji te vizije. Torej, kakšna znanja in veščine bo prispeval v tim, koliko časa bo namenil za realizacijo vizije, katera nova znanja bo pridobil ter kakšne bodo njegove odgovornosti. Nenazadnje je potrebno tudi uskladiti, koliko bo kdo finančno prispeval k realizaciji zastavljenega.
  3. Nato seveda sledi usklajevanje plačila za ta prispevek k realizaciji vizije in prevzemanje tveganja ter odgovornosti. V podjetništvu so nagrade, ki jih je potrebno uskladiti lastništvo v podjetju, ki ima ob uspehu svojo daleč največjo vrednost, ob dobrih rezultatih pa lahko prinaša tudi dividende, mesečno plačilo ter bonus za določeno obdobje, ki je vezan na cilje. Lastništvo je neke vrste dolgoročni motivator, ki ga naj bi obravnavali kot finančno nagrado ob uspehu. Vendar pa dolgoročni motivatorji običajno ne delujejo najbolje. Tipičen primer za to je kajenje. Vsi kadilci vedo, da obstaja velika večja verjetnost, če redno kadijo, da dobijo raka. Vendar je to šele čez 10, 20 let ali celo več. In kdo se sekira kaj bo čez nekaj desetletji. Zato je smiselno uvesti tudi bonus, ki je kratkoročni motivator. Vsakega posameznika lahko fokusira in motivira, da dosega cilje, ki so mu namenjeni. Običajno je četrtletno ali polletno obdobje najbolj smiselno. Higienik, plača pa je tista osnova za preživetje. Običjajno naj bi bila na začetku tako velika, da omogoča posamezniku preživetje v smislu, da na izbira v trgovini med poceni jogurtom in tistim, ki si ga res želi. Lahko pa višino plačila tudi prilagodimo glede na situacijo, se pravi, če ima nekdo otroka itn. Z uspehom podjetja pa se seveda tudi plačilo lahko dviguje.
  4. Zadnja stvar, ki jo je potrebno uskladiti pa je, kdaj bo vsak član tima dobil dogovorjeno nagrado. To je pomembno zato, da se točno ve, na primer koliko časa se bo dobiček reinvestiral v poslovanje, ali se namerava podjetje v prihodnosti prodati itn. Se pravi, da kdo ne pričakuje že na začetku kakšen del preveč hitro in da se lažje jasno definira poslanstvo podjetja.

90 dni – najboljši delajo z najboljšimi

Eden največjih skladov v ZDA Sequoia Capital, ki investira v hitro rastoča podjetja, je na podlagi lastnih izkušenj z gradnjo več 10 svetovno uspešnih podjetij prišel do zanimivega odkritja glede formiranja in delovanja podjetniških timov. Odkrili so, da se najkasneje v 90 dneh formirajo »geni« podjetja, to so seveda ljudje, ki participirajo na določenem podjetniškem projektu in da je po tem obdobju relativno velik del določen, kaj se bo v prihodnosti dogajalo s podjetjem. Pomembna izpeljava iz tega je, da najboljši ljudje delajo zgolj z najboljšimi – in to je osnovna formula za uspeh v podjetništvu – pritegnite najboljše ljudi!

Poglejmo povsem praktičen primer. Vsak od nas je zagotovo že delal v timu, če ne drugje v času študija na različnih seminarskih ali projektnih nalogah. In vsak od nas je delal recimo v timu, kjer ni bilo prave »kemije« med člani, eden ali dva nista čisto nič prispevala, organizacija dela je bila povsem minimalna in končen izdelek tudi v skladu s tem. Vsak od članov tima je želel le, da se zadeva čim prej zaključijo. Na drugi strani pa je vsak od nas tudi že delal v timu, kjer je nekdo prevzel vodstvo, vsak član pa prispeval veliko več, kot mu je bilo dodeljeno. Naloge so bile jasne, »kemija« na mestu in vsi člani tima so bili na koncu ponosni na izdelek. Najboljši delajo z najboljšimi.

Nauk tega je, da je za uspeh v podjetništvu (ali na kateri koli drugi nalogi, ki zajema timsko delo) najbolj pomemben ravno ciljno usmerjen tim z jasno ter usklajeno vizijo. Sama ideja (ali pa naloga na faksu) je le okoli 10 odstotkov uspeha v podjetništvu, vse ostalo predstavlja izvršnost, ki pa se dotika ravno kompetentnega tima. Zato se nam čim prej, že v času študije, izjemno splača vlagati v veščine dela z ljudmi, ali tako da se priključimo kateri od študentskih organizacij, organiziramo ples, izpeljemo kakšen projekt, se neprestano izobražujemo na tem področju itn. Nenazadnje, podjetje so ljudje!

Od posameznika do tima

Veliko podjetnikov pa ima ravno največje probleme, kako od posameznika, do prvega člana tima. Pomembno je, da se zavedamo, da ljudje sledijo idejam. Dobre ideje oziroma deljene vizije ter enake vrednote (iste ptice letajo skupaj) so lepilo, ki drži podjetniški tim skupaj. To pa je še ena velika prednost, ki jo prinaša podjetništvo. Namreč v službi smo primorani, da delamo z ljudmi, ki so naši sodelavci in ki jih je zaposlil nekdo drug. V našem podjetju sami izbiramo s kom bomo delali, koga bomo zaposlili, torej kdo so tiste osebe, ki jih želimo zjutraj srečati in z njimi prebiti velik del našega življenja.

No, če se vrnemo na izhodišče, kakšna je običajna pot. Najprej imamo sami dobro idejo v katero neizmerno verjamemo. S tem sami postanemo glavni vlečni konji z vozom naše jasne in drzne vizije. Naslednji korak je, da najdemo ljudi, s katerimi dobro delamo, se ujamemo in prav tako verjamejo v idejo. Zagotovo je najboljše to, da nekaj ljudem, ki so nam blizu predstavimo idejo in jih vprašamo za mnenje. Tisti, ki izkažejo interes jih lahko skušamo nekoliko bolj vplesti v našo podjetniško zgodbo – z majhnimi nalogami, prošnjami, mnenji. Zbiramo povratne informacije in delamo na tem, da se nekdo nad idejo tako navduši oziroma nam jo pomaga razviti, da se nam je na neki točki pripravljen priključiti. Pri tem so lahko koraki v skladu z praktičnim ali vzročnim pristopom do podjetništva.

Pogosto pa so najboljši timi na začetku dejansko tandemi. Eden je tisti tipični direktor, prodajni strokovnjak, ki je na terenu, sklepa ključna partnerstva, prodaja išče stranke, razvija vizijo itn. Njegove vrednote se zrcalijo tako proti strankam podjetja, ki te vrednote priznavajo, kot tudi znotraj podjetja v smislu organizacijski strukture. Drugi član tima pa je tipični tehnološki tip človeka, ki poskrbi, da je dostavljeno vse, kar je bilo prodano. Slej kot prej potrebuje podjetje tudi nekoga, ki obvlada finance, res pa je, da je od začetka pogosto ta funkcija kar »outsourcana«.

Običajni scenarij na tej točki je tudi sklep o ustanovitvi podjetja v kuhinji ob večerji ali kozarcu vina, po pridobljenih prvih strankah. Pogost scenarij je tudi delo v “garaži”, ker še ni dovolj denarja za prve poslovne prostore. Kmalu se nam lahko pridruži še kakšen član tima, lahko kot ključni del, se pravi solastnik podjetja, lahko kot navadni zaposleni. Z zaposlovanjem ljudi pa začnemo uporabljati pomembni vzvod, ki ga praktično uporablja velika večina uspešnih. To je najlepše povedano z izrekom, da v življenju obstajata samo dva scenarija, ali uresničujemo svoje vizije, ali pa vizije drugih ljudi.

Pomemben del, ko se formira tim je tudi, kako razdeliti lastništvo v podjetju, vendar več o tem v eni izmed naslednjih objav. Prav tako pa o zbiranju kapitala, ki je naslednji smiselni korak do podjetniškega uspeha.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki