Štiri vrste energij, ki so pomembne za osebni in poslovni uspeh

6 minut za branje

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ravno dober teden je od tega, odkar sem odpotoval v ZDA in končno so se zadeve toliko stabilizirale, da si lahko vzamem čas tudi za svoj blog. Kaj vse zanimivega se dogaja tukaj, predvsem v povezavi s podjetništvom, bom pisal v naslednjih objavah, v tej objavi bi se navezal še na prejšnjo diskusijo o pomembnosti ravnovesja, tokrat predvsem z energetskega vidika.

Pomembno dejstvo je, da poznamo več vrst energij in več kot imamo posameze energije, lažje ostanemo v ravnovesju, predvsem pa smo bolj produktivni in uspešni. Energijo kultiviramo z disciplino in vajo, najbolj pomemben element pa je ta, da se redno in konstantno posvečamo kultiviranju posamezne energije. Ravnovesje je v tem primeru pomembno predvsem zato, da ne zanemarimo kakšne od energij, kar lahko blokira naš nadaljnji osebni ali poslovni razvoj.

Poznamo naslednje vrste energij:

 • Fizična energija
  • Stopnja zdravja telesa (nenasičenost s strupi)
  • Kondicijsko stanje telesa
  • Kultivacija spolne energije
 • Mentalna energija
  • Analitični um
  • Kreativne sposobnosti
  • Intuicija
 • Čustvena energija
  • Nadzor lastnih čustev
  • Stopnja empatičnosti in čustvena zrelost
 • Duhovna energija
  • Transformacija spolne energije

Vrstni red naštetih energij seveda ni naključen. Vsekakor je smiselno, da kultiviramo vse vrste energij hkrati, vendar je nujno da nekaj pozornosti namenimo tudi zaporedju. Odlično energetsko stanje na predhodni vrsti energije namreč omogoča hitrejšo in lažjo kultivacijo energije na naslednjem nivoju oziroma področju. Odlična novica pa je tudi ta, da ponavadi povečana kultivacija ene vrste energije spodbudi kultivacijo na ostalih področjih.

Fizična energija

Osnovna energija, ki omogoča življenje je fizična energija. Fizično energijo pridobimo z vnašanjem hrane v naše telo. Stopnja le-te je odvisna od tega, kaj vnašamo v svoje telo in na kakšen način (število obrokov, čas, kombiniranje živil itd.). Bolj zdravo in pravilno kot se prehranjujemo, manj strupov vnašamo v naše telo in več energije tako kultiviramo. Bolj organsko in naravno hrano kot jemo, bolj kakovostne surovine ima naše telo, da iz njih ustvari življenjsko energijo. Poleg samega prehranjevanja je ključno tudi to, da si vzamemo dovolj počitka in da nismo pod stalnim stresom. Torej zdrav duh v zdravem telesu!

Druga komponenta, ki determinira stopnjo fizične energije je kondicijska pripravljenost telesa. Na desetine raziskav je pokazalo, da je najboljše za pridobitev in ohranitev dobre telesne pripravljenosti redna in konstantna telesna vadba, najboljše kar vsak dan. Dnevni polurni sprehod, tek v naravi ali redni obiski fitnesa so najboljše kar lahko človek naredi za kultivacijo te najpomembnejše energije, ki omogoča življenje. Pri telovadbi je seveda pomembno, da ne pretiravamo, vendar da ob tem uživamo in se sprostimo.

Tretji sestavni del fizične energije je spolna energija. Ta je najmočnejša energija od vseh naštetih energij. Telo fizično energijo med drugim transformira tudi v spolno energijo in če smo z njo potratni, lahko po nepotrebnem izčrpavamo telo (pa to ne pomeni, da ne smemo seksati – mogoče več v naslednjih objavah :)). Vse to človek vedno bolj občuti predvsem s staranjem. Sicer pa se spolno energijo lahko transformira tudi v duhovno energijo in duhovni razvoj. Vendar je ključno, da imamo visoko raven vseh ostalih energij, preden pridemo do pospeševanja duhovnega razvoja s pomočjo spolne energije.

Mentalna energija

Druga vrsta energije je mentalna energija in se tiče našega uma. Naši možgani so sestavljeni iz dveh hemisfer – polobel, pri čemer je leva polobla analitična (matematična, logična…), desna pa kreativna (intuitivna, ustvarjalna…). Obe hemisferi povezuje korteks. Kot zanimivost naj navedem mogoče to, da imajo sicer moški nekoliko večje možgane, vendar pa imajo ženske veliko bolj povezano levo in desno polovico. Sicer je zahodni svet do sedaj v ospredje postavljal bolj levo polovico (kar nakazuje dominantnost desne roke), vendar se v zadnjem času vedno bolj poudarja tudi pomembnost desne polovice.

Torej levi del možganov skrbi predvsem za matematične, analitične in logične funkcije, polobla pa je praktično in intelektualno naravnana. Analitični um je zelo pomemben, predvsem zato, da se vseh zadev lotimo načrtno, sistematično in v realnih okvirih. Za razvoj leve hemisfere obstaja veliko različnih vaj in testov (predvsem IQ vaje), s katerimi lahko močno izboljšamo njeno delovanje. Kot omenjeno, pa desna stran možganov skrbi za kreativnost, umetniško udejstvovanje in intuicijo. Razvijamo jo lahko z risanjem, petjem, kiparjenjem ali kakršnim koli drugim ustvarjanjem (tudi kreativnim podjetništvom). Kreativnost in razmišljanje izven okvirov je vedno bolj spoštovano in iskano ter zato tudi vedno bolj potrebno za uspeh.

Naša raven mentalne energije pa je najvišja, ko sta obe možganski polobli sinhronizirani. Torej, če želimo kultivirati mentalno energijo, je nujno da počnemo stvari, ki spodbujajo delovanje tako leve možganske polovice kot tudi desne, oziroma še več aktivnosti, ki spodbujajo delovanje obeh hemisfer. Tovrstne aktivnosti so na primer šport (leva stran možganov skrbi za desni del telesa in obratno, pri športu z uporabo vseh udov sinhroniziramo obe polobli), kreativno učenje, povezovanje novega znanja z obstoječim, poslušanje določene klasične glasbe, alfa zvok in podobno.

Poleg intelekta pa ima um tudi zmožnost intuicije – posebnega občutka, ki nam daje določene signale, smernice in opozorila v življenju. Intuicija bazira predvsem na vseh shranjenih informacijah, ki so v naši podzavesti in se jih um ne zaveda, ker jih je preveč. To so vse zbrane izkušnje, prebrane, videne in slišane stvari do zadnjega in najmanjšega detajla. Poleg tega je intuicija tudi v tesni povezavi z našim življenjskim poslanstvom, karakterjem, osebnostjo in miselno naravnanostjo. Za razvoj intuicije je bistveno predvsem to, da smo v povezavi sami s sabo in sinhronizirani s svojimi cilji v življenju.

Ena najboljših metod za vzdrževanje mentalne energije pa je zagotovo vsakodnevno branje knjige. Že polure ali ura na dan je dovolj, obenem pa pridobivamo nova znanja, širimo obzorja itd. Če temu dodamo še kakšno dnevno vajo, kot je na primer reševanje križank, risanje, ali pa da si umijemo zobe z drugo roko kot ponavadi, bomo naše možgančke ohranjali v odličnem stanju, kultivacija mentalne energije pa bo zagotovila doseganje naših ciljev.

Čustvena energija

Čustva obarvajo naše življenje. Poznamo le pozitivna in negativna čustva. Slabim čustvom se res skoraj ne moremo izogniti, vendar manj kot jih je, lepše je naše življenje in bolj srečni smo. Pomembnost čustvenega stanja nakazuje že dejstvo, da je petminutni izpad jeze energetsko enakovreden desetim uram normalnega dela za računalnikom. Zanimiva lastnost čustev je tudi ta, da se kotalijo iz situacije na situacijo. Torej če nas nekaj spravi v slabo voljo, ta slaba čustva kotalimo naprej na druge ljudi in situacije. In enako je s pozitivnimi čustvi.

Za nadzor čustev je nujno, da najprej nadziramo svoj um in s tem svoje misli. Za vsako besedo v naših mislih možgani prikličejo določeno sliko, ta slika pa vsebuje določene informacije, ki lahko sprožijo tudi določeno čustveno stanje. Vznemirjajoči so predvsem posamezni pretekli dogodki, kjer se počutimo ogrožene oziroma so zelo stresni. Nadzor nad temi dogodki prevzamemo s spremembo perspektive ali slike, ki jo prikličejo možgani. Tako lahko uravnavamo naš pogled na vsako situacijo, ne glede na to koliko slaba se zdi na prvi pogled.

Čustveno stanje pa ni povezano samo z umom, vendar tudi s telesom. Za vsako čustveno stanje imamo točno določeno držo. Na primer, tipična drža negativnega čustvenega stanja je pogled v tla, ukrivljena hrbtenica, namrščen obraz itd. V nasprotju nasmeh na ustih, zravnana drža, hitra in sproščena hoja nakazujejo pozitivno čustveno stanje. Najbolj zanimivo pa je predvsem to, da s spremembo telesne drže, lahko spremenimo svoje čustveno stanje. Torej če smo v negativnem čustvenem stanju, zravnamo svojo hrbtenico, globoko vdihnemo, se nasmejemo in naenkrat bomo začutili tudi spremembo v čustvenem stanju.

Za nadzor čustvenega stanja je torej pomembno, da zelo dobro poznamo svoje telo, smo v dobri telesni pripravljenosti ter da imamo nadzor nad umom – mislimi, ki se sprehajajo v naših glavah. Čustva so lahko velika ovira pri osebni rasti, obenem pa so tudi opozorilni sistem, ali delamo prave stvari ali ne. Vsi, ki so se posvečali striktno duhovnemu razvoju, so preveli nadzor nad svojim telesom in umom ter tako tudi nad svojimi čustvi. Ta razvoj so na koncu pospešili še s transformacijo spolne energije v duhovno energijo.

Na koncu v okviru čustev pride še empatija. Šele s poznavanjem sebe in svojih čustev lahko razvijamo tudi empatijo. Dejstvo je, da življenje poganjajo čustva in zato je zelo pomembna veščina, da se znamo v vsakem trenutku postaviti v čevlje in čustveno stanje sogovornika ter tako razumeti njegovo perspektivo. Empatija je pomembna tako pri pogajanjih, oblikovanju strategije, kot tudi pri pogovoru z najboljšim prijateljem, partnerjem ali pri svetovanju znancu. Z razvojem empatije se naši odnosi lahko drastično izboljšajo, kakovost odnosov pa močno vpliva na našo osebno srečo.

Duhovna energija

Zadnja vrsta energije je duhovna energija. Da začutimo obstoj te energije in jo začnemo kultivirati je skoraj nujno, da imamo izjemno visoko raven ostalih energij. To je stopnja, kjer disciplina vodi do popolne svobode, spoznamo pa lahko tudi največje skrivnosti življenja. Te razsežnosti so dosegli že Jezus, Siddharta in drugi ljudje, vendar vsak na svoj način. Sicer pa je ta stopnja že dokaj mistična in izven celotnega konteksta bloga, zato sem se odločil, da to energijo zgolj omenim.

Bi pa poudaril še to, da je moč spolno energijo transformirati tako v ustvarjalno, kot tudi v duhovno energijo ter s tem drastično pospešiti duhovni razvoj. Vendar je to povsem izbira vsakega posameznika, ali bo kakor koli posegel na ta nivo ali ne. In tudi pot mora izbrati oziroma spoznati vsak sam. Sicer pa je dovolj že to, da se zavedamo obstoja prvih treh energij in jih redno ter konstantno kultiviramo, ob vsem skupaj pa še ohranjamo ravnovesje.

Od inteligence do energije

Ker govorimo o teh različnih energijah naj omenim še različne vrste inteligenc, ki so tesno povezane s tem konceptom. Več kultivirane energije kot imamo na posameznem nivoju, bolj inteligentni smo. Najprej je tukaj inteligenca telesa, ki se kaže v gibčnosti, motoriki in vzdržljivosti. Potem imamo vsem najbolj poznani inteligenčni kvocient (IQ), ki pokaže predvsem zmožnosti naše leve možganske polovice. Prav tako poznamo kvocient kreativnosti, ki zmeri naše ustvarjalne zmožnosti, torej zmožnosti desne možganske polovice. Daniel Goleman je predstavil koncept čustvene inteligence (EQ) in Dana Zohar koncept duhovne inteligence (SQ).

Poznavanje različnih vrst energij je pomembno predvsem zato, da jih imamo vse ozaveščene in jih načrtno razvijamo. Bistveno je, da nobenega nivoja ne zanemarimo. To nam omogoča najhitrejši razvoj na dolgi rok. In nenazadnje, višja kot je stopnja energije na posameznem nivoju, lažje se soočamo s problemi oziroma izkušnjami, ki nam jih pošilja življenje, hitreje se učimo in posledično smo lahko bolj srečni. Torej veliko užitkov pri kultiviranju posameznih stopenj energij.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin