Singularnost – hitrost sprememb se vse povečuje

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Singularnost je matematični pojem oziroma točka, kjer dan objekt ni določen; torej točka, v kateri funkcija ni definirana ali ni odvedljiva. Prav tako se pojem uporablja v astrofiziki v povezavi s pojavi v črnih luknjah. Pojem so si sposodili tudi futuristi za razlago razvoja sveta s spektra tehnološkega razvoja. No, futuristi kot posamezniki, ki se ukvarjajo z napovedovanjem prihodnosti, so ta koncept prenesli na razlago hitrosti sprememb in zakaj so naša življenja vse bolj kompleksna in prežeta s tehnologijo.

Eden najbolj poznanih futuristov, ki si je sposodil pojem singularnosti je Ray Kurzweil. O točki singularnosti govori predvsem kot trenutku, ko bo pospeševanje hitrosti razvoja tehnologije pripeljalo do tega, da bo umetna inteligenc presegla človeško. To naj bi se zgodilo nekje do leta 2030. Teorija singularnosti ima veliko privržencev in nasprotnikov, ne glede na to, pa lepo razloži nekatere pojavi, ki se nam dogajajo, še posebno v sodobnem svetu, ki bazira na znanju.

Torej teorija singularnosti pravi, da je hitrost sprememb vse hitrejša in ta naj bi eksponentno naraščala. Če pogledamo zgodovino, je po velikem poku nastajala materija v milijardah letih. Na planetu, ki smo ga poimenovali Zemlja in je sestavljena iz te nastajajoče materije so bili pravšnji pogoji za življenje in zgodila se je DNA. Razvoj živih bitij je potekal v milijonih in ne več milijardah let, dokler se ni razvil tudi prednik človeka, kot ga poznamo danes. Naslednji pomemben trenutek je razvoj uma in zavedanja, kjer pa že lahko govorimo v tisočih letih. Z umom se je rodila inteligentna uporaba materije za reševanje človeških problemov, kar so tehnologije. Ko govorimo o tehnologiji že govorimo o desetletjih.

Sedaj če si pogledamo razvoj posamezne tehnologije, lahko zelo hitro ugotovimo, da je penetracija posamezne prebojne ali disruptivne tehnologije vse hitrejša. Če zanemarimo kar nekaj dejavnikov (npr. rast prebivalstva) in zelo plastično pogledamo, koliko časa je potrebovala posamezna tehnologija za pridobitev 50 milijonov uporabnikov, lahko ugotovimo, da je telefon potreboval 38 let, televizija je potrebovala 13 let, iPod 3 leta in Facebook samo še 2 leti. Ne glede na plastičnost primerjave, je večanje teh sprememb izjemno očitno. Na primer mobilne telefone uporablja polovica živečih ljudi, kar je res presenetljivo. In tehnologije v prihodnosti bodo še hitreje preplavile svet.

Hitro pridemo do vprašanja, kaj se dogaja, ko človeštvo trči ob zid, kot so recimo recesije in podobni problemi. No, tukaj se teorije močno razlikujejo, ampak večina jih kar nekako stremi k temu, da takrat od evolucije z eksponentno večanje hitrosti sprememb lahko pridemo celo do revolucije in takrat se zgodi neke vrste kvantni preskok. V preteklosti smo imeli tako že tri velike revolucije.

Prva revolucije je bila, ko je zmanjkalo hrane za vse, ki je zgolj padla iz drevesa. Takrat se je človek spomnil kultiviranja rastlin in živali ter je tako prišlo do agrarne revolucije. Naslednja takšna revolucija je bila industrijska revolucija. Zadnja takšna revolucija je bila informacijska revolucija, ki smo jo vsi izjemno dobro občutili. Informacijska revolucija nas je pripeljala v ustvarjalno družbo, kjer sta talent in znanje pridobila največjo veljavo.

Torej, če je vse to res, bo življenje v naslednjih letih neverjetno zanimivo. Pravi tehnološki rock’n’roll se šele začenja. Naslednja revolucija, ki jo napovedujejo je biotehnološka revolucija. Ta naj bi pripeljala do tega, da se bo tehnologija, ki jo je razvil um tesno integrirala skupaj z DNA. Če pogledamo z druge strani, nekateri futuristi napovedujejo, da naj bi z naslednjo tehnološko revolucijo prišli do točke, ko se bo »rodilo« živo bitje na osnovi silicija, namesto ogljika. Torej tehnologija, s svojo ravnijo zavesti. Ta naj bi bila potrebna predvsem zaradi omejenosti človeškega uma, katerega kapacitete že izkoriščamo skoraj do maksimuma. Potrebujemo nov vzvod, ki ga bomo lahko integrirali na sam biološki nivo.

Glede na vse te napovedi bomo verjetno kmalu v prihodnosti živeli nekako kot v nanizanki Star Trek. Tehnologija bo osrednji del našega življenja, pri čemer bo rešila mnogo problemov, s katerimi se soočamo. Takšne spremembe pa ne napovedujejo zgolj znanstveniki, vendar tudi druge vede, ki so manj znanstvene. Revolucija je zagotovo izjemno blizu, vprašanje pa je, v kateri smer bo šlo človeštvo, ali na raven zavesti više, v sodelovanju z naravo, ali še korak bližje propadu na osnovi pohlepa.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki