Povzetek poslovnega načrta

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Danes ima praktično skoraj vsak zemljan izjemno velik problem. To je premalo časa. In zatem pride še drugi problem, to so gore besedila, ki so producirane vsak dan in bi jih moral nekdo prebrati. Posledično to pomeni, da bo večino dokumentov prejelo le kanček pozornosti posameznika in še ta pozornost bo diagonalno branje. Še več dokumentov pa je na koncu samo sebi namen in zgolj zasedajo prostor na disku ali v omarah.

Poslovni načrt je osnovni dokument, ki ga potrebuje podjetnik tako zase, kot za pridobivanje deležnikov. Predvsem pa je dokument, ki odigra svojo funkcijo predvsem v kasnejših fazah rasti podjetja, ko ima to že neko zgodovino. Predvsem v kontinentalni Evropi pa je v veliko primerov vloga poslovnega načrta zgolj preverba investitorja, če je podjetnik naredil svojo nalogo.

Preden pa bo kdor koli namenil pozornost poslovnemu načrtu (v sklopu dokumentov investicijske dokumentacije in investicijske dokumentacije 2.0), pa ga bo potrebno prepričati z nečem drugim. Z nečem, kar mu bo vzelo ne več kot nekaj minut.

To je povzetek poslovnega načrta. Dokument lahko primerjamo z napovedniki v kinu. Ko gremo v kino in preden gledamo izbran film, nam prikažejo nekaj kratkih napovednikov (trailerjev). In zagotovo je vsak od nas videl kakšen napovednik, po katerem je rekel, ta film pa si moram resnično ogledati. Vreden je dveh ur mojega dragocenega časa. Ravno takšno nalogo ima povzetek poslovnega načrta.

Običajno povzetek poslovnega načrta pošljemo nekomu, ki smo ga na hitro spoznali na podlagi našega »elevator pitcha«, ali pa kot osnovni dokument, ko želimo z nekom sestanek pa ga še ne poznamo. Zato je kakovost povzetka poslovnega načrta izjemno pomembna. Je sestavni del našega prvega vtisa.

»Executive summary« (povzetek oziroma managerski izroček) lahko opredelimo kot povzetek daljšega dokumenta, na primer raziskave, projektne dokumentacije ali poslovnega načrta. Je vedno zadnja stvar, ki jo avtor poslovnega načrta napiše, saj le tako učinkovito zadane bistvo izdelanega dokumenta. Mnogo podjetnikov naredi napako in se lotijo najprej pisanja povzetka. Namesto povzetka pa napišejo neke vrste uvod, ki nima nobene dodane vrednosti, oziroma še več, je povsem odbijajoč.

Kot omenjeno je poslovni načrt običajno preobsežen in vsebuje preveč podrobnost, da bi se bralec lahko takoj in v celoti vanj poglobil. Zato mora avtor poslovnega načrta napisati tudi povzetek za potencialne bralce, ki pa mora biti enostaven, kratek in zanimiv. Povzetek pove bralcu bistvo, direktno in brez kakršnih koli ovinkov oziroma »avtorju zanimivih podrobnosti«. Torej, povzetek poslovnega načrta ni uvod v poslovni načrt ali pa zgolj vsebinski povzetek, kaj se v poslovnem načrtu nahaja, temveč gre za poslovni načrt v malem, ki poudarja ključne elemente poslovnega načrta, ki izkazujejo dejansko poslovno priložnost.

Tako kot ima vsaka izvedba tisoč stranske knjige svojo žepno izvedbo, ima tudi poslovni načrt svoj povzetek, ki je še enkrat poslovni načrt v malem in ne uvod. Cilj povzetka poslovnega načrta je, da bralca prepriča, da nato prebere celotni poslovni načrt. Zato se povzetek poslovnega načrta lahko smatra tudi kot najbolj pomemben del tega dokumenta.

Povzetek poslovnega načrta je idealno dolg eno do dve strani, nikoli pa ne sme biti daljši od treh strani oziroma od 10 % originalnega dokumenta (poslovnega načrta). Dokument mora biti realen, strukturiran, tekoče berljiv, zanimiv in navdušujoč. Prav tako kot vsak dokument naj ima tudi povzetek svoj uvod oziroma začetek, jedro in zaključek.

Ne smemo pozabiti tudi na ti, da mora biti povzetek poslovnega načrta skladen s celostno grafično podobo podjetja in mora vsebovati kontaktne podatke.

Če gremo sedaj konkretno na strukturo povzetka poslovnega načrta, lahko rečemo, da naj bi bila ta standardna, kot to velja za poslovni načrt. V uvodu se poudari, kaj je sploh ideja oziroma podjetniška priložnost oziroma kateri problem se rešuje in kako velik je. Prav tako se navede, v kateri panogi se nahaja podjetje in kakšni so osnovni trendi panoge.

V jedru se navede ključne informacije iz poslovnega načrta. Le-te so:

  • Ideja – kateri problem rešujete in kakšno novo vrednost prinašate na trg za kupce;
  • Analiza trga – kupci, obseg trga in trendi, konkurenca, jedrna kompetenca podjetja;
  • Načrt trženja – tržno komuniciranje, cenovna strategija, prodajne poti, prodajna strategija;
  • Poslovni model – način, kako bo podjetje delalo denar, ponudba vrednosti, rast in razvoj;
  • Proizvodni/storitveni načrt, načrt razvoja – pravne zahteve, status razvoja (ali ima podjetje prototip ali prve stranke), industrijska lastnina;
  • Vodstvena skupina – izkušnje in verodostojnost ključnega osebja v podjetju;
  • Kritična tveganja in ključni mejniki
  • Finančni plan – pričakovana rast, dobički in donos ter strategije izhoda;
  • Finančna konstrukcija – potrebe po investiciji (najmanjša količina kapitala, da se doseže naslednji ključni mejnik), trenutni investitorji, delež/donos.

V zaključku povzetka poslovnega načrta avtor poudari, kakšna so pričakovanja od bralca poslovnega načrta (investitorja) in kaj oziroma kakšen je lahko bralčev interes (ROI). Za vsak sestavni del poslovnega načrta napišemo stavek ali dva.

V povzetek poslovnega načrta se nikakor ne vključuje splošnih stavkov (»na splošno je delovna sila v Aziji cenejša in zato …«), ali zgolj različnih splošnih opisov. Ko pišete povzetek poslovnega načrta, je smiselno imeti v mislih, da namen povzetka ni opisovanje, temveč »prodaja«, zato mora biti dokument zelo konkreten in specifičen.

Torej, povzetek poslovnega načrta naj bo napisan tako, da ga bralec lahko prebere v petih minutah in da mu je po tem, ko ga prvič prebere, takoj jasno, kje se skriva poslovna priložnost. Če se zdi skoraj nemogoče, da bi na eni do dveh straneh opisali svojo poslovno priložnost, potem poslovna ideja po vsej verjetnosti še ni povsem dodelana. Povzetek mora biti kratek, jedrnat in enostaven za razumevanje. Za dober povzetek poslovnega načrta si je namreč potrebno vzeti čas, saj gre, kot omenjeno, za enega najbolj zahtevnih delov poslovnega načrta.

Povzetek poslovnega načrta je običajno prvi dokument, ki ga bo bral potencialni bralec in ker nočete, da bi bila tudi zadnja stvar, ki jo bo bral, si je smiselno vzeti dovolj časa, da se napiše povzetek tako, da bo dosegel svoj cilj. S tem dokumentom gre namreč za prvi vtis, ki se ga pusti na bralcu in zato mora biti izjemen ter resnično dobro napisan.

Vsekakor mora podjetnik posvetiti mnogo svojega časa pripravi dobrega povzetka poslovnega načrta. Od tega dokumenta je lahko odvisno, ali se bodo podjetniku odprla prava vrata, ali ne. Prav tako pa povzetek poslovnega načrta jasno odraža profesionalnost podjetnika ter njegove analitične kompetence.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin