Poslovni angeli

10 minut za branje

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Poslovni angeli predstavljajo ključni element podjetniškega ekosistema, predvsem v okviru nastajanja in hitre rasti mladih perspektivnih podjetij. Koncept poslovnih angelov je v podjetniško najbolj razvitih delih sveta poznan že desetletja. Izjemno veliko svetovno uspešnih podjetij, predvsem iz ZDA (področja Silicon Valley, New York…), Izraela, Anglije in še nekaj drugih svetovnih območij, ki so gonilo razvoja sveta, je doživelo svoj razpon ravno z vstopom poslovnih angelov v podjetje in kasneje še skladov tveganega kapitala. Na ta način so nastala vsem nam poznan podjetja, kot so Google, YouTube, The BodyShop itn.

Tudi v Sloveniji pričakujemo v bližnji prihodnosti prve podjetniške zgodbe o uspehu, kjer so sodelovali poslovni angeli, saj se je v lanskem letu ustanovilo prvo formalno združenje poslovnih angelov z imenom klub Poslovni angeli Slovenije. Več o tem pa v naslednji objavi, poglejmo si sedaj podrobno, v čem je bistvo koncepta poslovnih angelov.

Poslovni angeli

Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so v preteklosti že ustanovili eno ali več uspešnih podjetij ter nekatere izmed njih tudi zelo uspešno prodali. Torej večina najboljših poslovnih angelov je bila prej “serijskih” podjetnikov. Tako na eni strani izjemno dobro poznajo pravila grajenja in ustvarjanja novih podjetij, pasti in priložnosti hitre rasti, predvsem pa dodobra poznajo panogo ali več panog v katerih delujejo oziroma so delovali. Naziv angeli izhaja ravno iz tega omenjenega ozadja, saj z investicijo poslovni angel pod svoje okrilje vzame podjetnika in mu poleg denarja prinese še druge, veliko večje dodane vrednosti.

Investirani denar poslovnih angelov se imenuje tudi »pametni denar« oziroma »modri denar«. To pa je ravno zaradi tega, ker poslovni angeli poleg denarja investirajo tudi vso svoje znanje, izkušnje in socialni kapital. Podjetniku postanejo mentorji oziroma aktivni svetovalci in mu tako pomagajo, da uspešno preskoči najpogostejše in najtežje ovire na poslovni poti v določeni panogi. Idealen scenarij je, da poslovni angeli pomagajo podjetniki do take mere, da svoje podjetje namesto v 15 letih zgradi v 5 letih. Torej veliko hitreje in z nekoliko manj napora.

Izkazalo se je, da v začetnih fazah poslovni angeli prinesejo največ dodane vrednosti ravno s svojo močno razvejano socialno mrežo, pogosto pa imajo pomembno vlogo tudi pri razvijanju idej, poslovnih modelov in pridobivanju prvih strank ali strateških partnerjev. V kasnejših fazah, skupaj z rastjo podjetja pa je njihova dodana vrednost pomembna tudi na strateškem nivoju delovanja. Seveda pa velja omeniti tudi finančno investicijo, saj imajo ravno pri poslovnih angelih podjetniki dostop do finančnih sredstev v izjemno zgodnjih fazah, kjer drugih sredstev, razen 4F (founders, familiy, friends, fools) in nekaterih državnih subvencij, ki pa ne zadostijo potrebo po financiranju, še ni na voljo. Pogosto je pomembna dodana vrednost poslovnih angelov tudi ta, da so sposobni dokapitalizirati podjetje, če to uspešno posluje in potrebuje dodatna sredstva ali pa imajo kontakte med drugimi investitorji ter upravljavci skladov tveganega kapitala, ki lahko podjetju prinesejo nove dodane vrednosti skupaj s svežim kapitalom.

Če pogledamo na koncept poslovnih angelov z druge strani, je njihov primarni motiv pomoč podjetnikom, ki so na začetku svoje poti oziroma gradnje podjetja. Vedno pa je prisotna tudi poslovna, podjetniška oziroma investicijska komponenta. Res je, da poslovni angeli na nek način s tovrstno investicijo podoživljajo svoje uspehe in jim to predstavlja neke vrste čustveno zadovoljstvo, vendar pa gre konec koncev za investicijo in poslovni angeli tako pričakujejo tudi zaslužek.

S tem pa pridemo do popolne »zmagam – zmagaš« situacije. Podjetnik dobi aktivnega mentorja, ki mu pomaga pri gradnji ter mu z vsem svojim znanjem, izkušnjami in finančnim vložkom prihrani marsikatero solzo (težko odločitev, ponovni vzpon po padcu…) in pot (trdo analitično in kreativno delo…). Na drugi strani ima poslovni angel določene čustveno zadovoljstvo, obenem pa investicijo na katero lahko aktivno vpliva. Zaradi velikega tveganja pa so pričakovani tudi relativno visoki donosi. Torej z vidika poslovnih angelov lahko tako govorimo o sofisticiranem plemenitenju denarja.

Investicijski kriteriji in tveganja

Pomembno statistično dejstvo je, da v prvih 5 letih poslovanja propade kar 90% podjetij, večina v prvih dveh letih poslovanja. Zaradi te statistike, profesionalni investitorji to obdobje imenujejo kar dolina smrti. Torej tveganje v začetnih fazah je izjemno veliko in zato je tudi težko pridobiti druge zunanje vire financiranja. Sicer je res, da so poslovni angeli pripravljeni investirati v tako zgodnjih fazah, vendar pa zato obstajajo določena pravila, s čimer se skuša tveganje za izgubo celotne investicije čim bolj zmanjšati. Nenazadnje v primeru propada podjetja poslovni angeli običajno izgubijo celoten svoj vložek oziroma pretežni del.

Osnovni koncept na podlagi katerega delujejo poslovni angeli je lastniško financiranje. To se pravi, da z investicijo v svoje podjetje pridobimo novega partnerja, ki aktivno pomaga pri rasti in razvoju družbe. S solastništvom podjetja pa poslovni angel kot družbenik pridobi tudi določene upravljavske pravice. Te pravice so običajno večje, oziroma nesorazmerne z lastniškim deležem (poslovni angel ima namreč manjšinski lastniški delež), predvsem v prvih letih poslovanja, to pa je zato, da obstaja možnost reševanja podjetja če gredo stvari daleč od načrtovanih.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da je namen večine varovalnih mehanizmov lastniškega financiranja predvsem zaščita same investicije zaradi visokega tveganja. Nikakor pa ni namen, da bi poslovni angeli aktivno vodili podjetje. Že če še enkrat pogledamo osnovni koncept so poslovni angeli včasih imeli veliko energije in malo denarja, z energijo ustvarili določeno premoženje, sedaj pa imajo manj energije, volje in podjetniškega navdušenja ter veliko več denarja. Ta denar pa lahko vložijo v mlade podjetnike, ki imajo energijo in jim pomagajo s svojo modrostjo. Iz tega je jasno razvidno, da je primarni namen takih pogojev zaščita investicije.

Tako običajno pri angelskih investicijah podjetniki ohranijo večinski delež v podjetju, saj je to povsem njihova zgodba. Običajni deleži, ki jih imajo poslovni angeli se gibljejo med 25 in 50%. Velja pa omeniti, da se to zelo razlikuje od področja, projekta, zakonodaje, potenciala, višine investicije in veliko drugih faktorjev, zato je izjemno težko govoriti o točnih številkah. Vsekakor pa je moč na internetu najti veliko primerov po državah, s čimer se lahko dobi občutek, na kakšen način in v kakšni višini potekajo investicije na posameznih geografskih področjih.

Pomembno dejstvo, ki se ga je potrebno zavedati pri tovrstnem lastniškem financiranju je tudi to, da gre v veliki večini primerov za dokapitalizacijo podjetja, v izjemno redkih primerih kombinacijo dokapitalizacije in odkupa ter skoraj nikoli zgolj za odkup. To pa je redna praksa v kasnejših fazah, saj obstajajo prav posebni privatni skladi, ki vstopajo v še kasnejših fazah, kot skladi tveganega kapitala. Če poenostavimo razliko, pri dokapitalizaciji pride nov svež denar v podjetje in s tem tudi nov lastnik. Svež denar pa mogoča podjetju nove razsežnosti rasti. V primeru vstopov z odkupom pa investitor dejansko kupi delež nekoga in v podjetje ne pride sveži denar, ampak zgolj novi lastnik, denar pa na račun prejšnjih lastnikov. V kasnejših fazah, po poslovnih angelih lahko najdemo že kakšno kombinacijo, seveda pa je to zopet odvisno tudi od geografskega območja ter nekaterih drugih faktorjev.

Vendar pa če gremo nekoliko bolj globoko v številke in se osredotočimo predvsem na naše in nam blizu geografska območja, poslovni angeli vlagajo običajno med 50.000€ in 500.000€. Z tako višino investicije pridobijo, kot že omenjeno v večini primerov določen manjšinski delež podjetja. Višina deleža je odvisna od evalvacije oziroma vrednotenja podjetja, ki pa je v teh fazah bolj umetnost oziroma stvar dogovarjanj, kot pa stvar znanosti. Podjetje je namreč še v tako zgodnjih fazah, da običajne metode, ki jih uporabljajo skladi tveganega kapitala (diskontirani denarni tokovi, primerjalni izhodi…) v veliki večini primerov niso uporabni. Evalvacija pa je močno odvisna predvsem od višine investicije, faze rasti v kateri se nahaja podjetje, višini vloženih sredstev s strani podjetnikov, potenciala rasti podjetja, tveganja ter nekaterih drugih dejavnikov.

Pomembno vprašanje je tudi, kje in kako poslovni angeli zaslužijo denar. Če pri dolžniškem financiranju vračamo v mesečnih obrokih sposojeno vsoto z obrestmi po vnaprej dogovorjenimi pogoji, pri lastniškem financiranju poslovni angeli zaslužijo, ko se ponovno zamenjajo lastniki podjetja. Obstajajo trije običajni izhodi in sicer strateška prodaja, torej odkup s strani večjega podjetja zaradi strateškega interesa (Merkur – Big Bang, YouTube – Google…), izhod na borzi (Google, Yahoo…) ali pa odkup podjetja nazaj s strani podjetnika ali managementa. Tovrsten izhod naj bi se zgodil v obdobju 3 do 7 let in s tem je opredeljen tudi časovni horizont investicije.

Še nekaj besed o donosu. Pričakovan donos v lastniškem financiranju je okoli 30%. To pomeni pri oceni skozi palec, trikratni povratek denarja v treh letih in petkratni povratek denarja v 5 letih. Za najbolj tvegane projekte pa investitorji lahko pričakujejo tudi desetkratni povratek ali pa celo več. Torej če pogledamo poenostavljen povprečen izračun, naj bi ob investiciji 200.000€ za obdobje 5 let vrednot deleža poslovnih angelov narasla na 1.000.000€. Čisto šolsko gledano, če je vrednost deleža v podjetju poslovnega angela 20%, mora biti celotno podjetje vredno 5.000.000€, kar pa ni malo. Če govorimo, da je to potrebno zgraditi v petih letih praktično iz nič, gre vsekakor za hitro in naporno rast.

Pri donosu se pogosto pojavi še eno vprašanje oziroma problem. Pri tako tveganih projektih se pričakuje 30% donos na leto, zadnjih 10 let pa so nekateri »blue chipi« na slovenski borzi prinašali 50% donos ali pa celo več, prav tako vzajemni skladi. Pri čemer pa je poslovno tveganje mnogo manjše, saj so podjetje že dodobra uveljavljena na trgu. Odgovor leži seveda v tem, da je to še posledica tranzicije. V ZDA, kjer finančni in kapitalski trgi delujejo že desetletja lahko zasledimo povprečno rast okoli 7%. Drugi vidik pa je tudi količina denarja, ki je investirana. Eno je, če mi sami upravljamo svojih nekaj 10.000€ na borzi, drug scenarij pa je, ko je potrebno razpršiti milijone in milijone evrov. Ampak to niti ni toliko bistveno, je pa pogosto opažen komentar glede na naše okolje.

Bolj pomembna zadeva, ki se jo je potrebno zavedati je ta, da v končni fazi papir prenese vse in določen donos je pogosto z lahkoto zapisati. Povsem drugo pa je to realizirati in ta zahtevan donos za mlada podjetja pomeni hitro in intenzivno rast. Dejanska pričakovanja in povprečne statistične rezultate pa je mogoče razložiti na formuli 2-6-2, ki jo upoštevajo skladi tveganega kapitala. Od desetih podjetij, v katere investirajo skladi tveganega kapitala, običajno 2 podjetja propadeta, 6 jih posluje povprečno dobro, 2 podjetja pa prineseta tako visoke donose, da se pokrijejo tudi nerealizirani rezultati drugih podjetij, v katere se je investiralo. Najboljša svetovna podjetja so z izhodi na borzi (npr. Google) ali strateškimi prodajami dosegla neverjetne donose za investitorje, ki so v podjetje vstopili zgodaj.

Pogosto uporabljen mehanizem financiranja podjetij v tako zgodnjih fazah, ki ga velja omeniti je tudi konvertibilno opcijsko posojilo. Na hitro opisano, gre za to, da investitor lahko na neki točki izbira, ali bo svojo investicijo spremenil v lastništvo in to tudi običajno naredi, če je podjetje uspešno in posluje v skladu z načrti, druga opcija pa je, da svojo investicijo spremeni v dolžniško financiranje, po naprej določenih pogojih. Prednost tega mehanizma je, če podjetje posluje nekje srednje dobro. Takrat je pogosto interes investitorja in podjetnika, da investitor ne nek čim lažji način lahko izstopi iz podjetja. S tem mehanizmom podjetnik preprosto skozi določeno obdobje izplača investitorja. V tujini so tovrstni mehanizmi pogosto uporabljeni, pri nas pa še ne, se jih pa pričakuje vedno več v prihodnosti.

Končno vprašanje pa je, kakšne projekte iščejo poslovni angeli? To so podjetja, ki se nahajajo v semenski ali zgodnji fazi rasti, se pravi da so ustanovljena in imajo prve prihodke oziroma so tik pred prvimi prihodki. Torej, pomembno je, da obstaja nek impulz s trga, drugače je tveganje preveliko. Redko poslovni angeli financirajo tudi podjetja v zgodnejših fazah, se pravi da je zapisan zgolj poslovni načrt. Drugače pa je pomembno, da je dobra ideja na velikem trgu, ki raste, jasen diferenciator, potencialna strategija izhoda in kar je daleč najbolj pomembno, ambiciozen, motiviran ter strokoven tim, ki je zaveza k uspehu. Če bi izpostavili pet najpomembnejših faktorjev, na katere gledajo poslovni angeli ter drugi tovrstni investitorji, so to tim, tim, tim, ideja in trg. Podjetje pa mora ustrezati tudi prej omenjenim kriterijem, to je da so pripravljeni sprejeti novega partnerja v lastniško strukturo podjetja, iščejo investicijo do 500.000€, obstaja možnost izhoda in se lahko zagotovi določen donos.

Dokumenti, s katerimi se običajno posluje v lastniške financiranju so poslovni načrt, povzetek poslovnega načrta ter predstavitev poslovne ideje. Pomembno je, da ima podjetje razvit ali nakazan poslovni model, zelo dobro pa je, da je pripravljen celotni poslovni načrt, vključno s podrobnimi finančnimi projekcijami, ki izkazujejo strokovnost in znanje tima, predvsem pa narejeno domačo nalogo. Seveda obstajajo tudi izjeme, se pravi podjetja, ki so pridobila finančna sredstva brez poslovnega načrta, vendar je za to obstajal nek drug zelo konkreten razlog (preveč denarja na trgu, zanimiva tehnologija, izjemen tim…). Konec koncev pa, ne vidim enega razloga, zakaj podjetnik ne bi pripravil poslovnega načrta, saj to prinaša veliko prednosti. Vendar o tem več v kakšni drugi objavi.

Ko govorimo o investicijah poslovnih angelov, pa velja omeniti tudi sindiciranje investicij, ki je pogosto uporabljen mehanizem, tudi v tujini in se je izkazal za zelo uspešnega. Tukaj gre za to, da več poslovnih angelov nastopi na določeni investiciji, pri čemer je vedno nekdo glavni investitor, drugi pa so pridruženi investitorji. Vsak od investitorjev prinaša določeno dodano vrednost (kontakti iz panoge, poslovno, pravno znanje…), obenem pa ima podjetnik tudi več mentorjev, ki mu pomagajo na posameznih področjih. Na drugi strani pa se s strani investitorjev deli tveganje, podjetju pa zagotovi več možnosti za uspeh. Sindiciranje nekje do oziroma okoli 10 poslovnih angelov v eno podjetje se je izkazalo za zelo uspešen mehanizem.

Pravila lastniškega financiranja

Poleg zgoraj omenjenih pravil lastniškega financiranja, pa obstajajo še nekatera druga pravila, ki bi jih lahko opredelili kot »mehka«, nenapisana pravila. Ravno ta pravila pa običajno odigrajo najpomembnejšo vlogo, da dejansko pride do investicije. Analogijo za ta pravila je moč zelo dobro potegniti s tem, kaj pričakujemo od poroke v osebnem življenju. Nenazadnje gre pri tovrstnem financiranju ravno za neke vrste poslovno poroko.

Ko govorimo o poroki, je najprej tukaj kemija, ki mora biti nujno prisotna. Podjetnik mora biti poslovnemu angelu na nek način všeč, v njem mora videti potencial, obstajati mora neke vrste »ljubezen«, ki predstavlja predvsem osnovo za to, da dva lahko aktivno delata in sodelujeta skupaj za določeno obdobje. Enaka čustva morajo dozorevati s strani podjetnika do poslovnega angela.

Iz kemije zelo hitro pridemo do dodanih vrednosti. Tako v osebnem odnosu, kot tudi v poslovnem, mora vsak v zakonu doprinesti določene vrednosti, ki jih druga stran priznava. Te dodane vrednosti so v tem primeru dokaj jasne, potrebno pa jih je preveriti, predvsem na strani podjetnika, če je dejansko sposoben v odnos doprinesti zapisano na papirju in realizirati novo podjetniško zgodbo o uspehu.

Tretji pomemben element, ki je tudi pogoj, je zaupanje. Torej, ko govorimo zaupanju, je pomembno, da imata tako investitor, kot tudi podjetnik veliko mero integritete, ki se kaže skozi ime in priimek kot blagovno znamko. V primeru, da ima kdo črno piko v svoji zgodovini glede integritete, lahko to predstavlja velik problem za sklenitev lastniške investicije.

Kot pomembni element bi omenil tudi neke vrste zabavo oziroma igro. Če v osebnem odnosu pričakujemo veliko igre, nasmejanih trenutkov, skupnega ustvarjanja ter nenazadnje tudi seksa (končno mi je po dolgem času uspelo omeniti tudi to besedo), lahko tudi v tovrstnem poslovnem odnosu pričakujemo veliko navdušenja, pozitivnih pričakovanj, optimizma, premagovanja ovir, sodelovanja, smejanja itn.

Verjetno bi lahko našli še veliko analogij v tem kontekstu, kot so potreba po odkritosti, pogovoru ter tudi ločitev, vendar misli, da je že več kot jasno, kaj je so ta »mehka« pravila lastniškega financiranja.

Združenja poslovnih angelov

Zaradi pomembnosti poslovnih angelov in izjemno zanimivega koncepta ter nenazadnje tudi zato, ker predstavljajo ključni del podjetniškega ekosistema nastajajo tudi združenja poslovnih angelov. V ZDA poznajo več 100 tovrstnih združenj, v kateri sodeluje več kot 200.000 poslovnih angelov, prav tako jih je veliko tovrstnih združenj tudi v Evropi ter drugod po svetu.

Smisel tega je, da se ustanovi organizacija (združenje, klub, društvo…) v katero so včlanjeni poslovni angeli, ta organizacija pa sistematično in strokovno zagotavlja investitorjem tudi določene storitve. Te storitve so predvsem iskanje podjetniških projektov, prvotno sito za projekte, ki ne ustrezajo osnovnim kriterijem, pomoč podjetnikom pri pripravi investicijske dokumentacije, druženje med investitorji, izmenjava mnenj itn. Združenja pa imajo pomembno vlogo tudi pri sindiciranju investicij.

V Evropi obstaja združenje klubov poslovnih angelov EBAN, v Sloveniji pa deluje klub Poslovni angeli Slovenije, ki združuje več kot 20 slovenskih investitorjev. Slovenski klub je tudi uradni član te evropske zveze.

Kdaj iskati poslovnega angela?

V primeru, da imamo veliko in jasno vizijo, želimo delovati regionalno ali globalno, imamo drzno idejo in jasen diferenciator, delujemo v rastoči panogi ter potrebujemo kapital ter mentorje za hitrejšo rast, je zagotovo smiselno, da razmislimo o tem, da bi v podjetje sprejeli poslovnega angela.

Vendar bi za konec omenil, da je najbolj pomembno ravno to, da smo odkriti do sebe, kaj si želimo v življenju, kaj so naše želje in kje se vidimo v prihodnosti. Tudi obrtna delavnica, srednje veliko lokalno podjetje ali družinsko podjetje je popoln uspeh, če so to naše želje in če je to nekaj, kar si želimo in nas izpopolnjuje. Za tiste z najbolj drznimi vizijami in velikimi ambicijami pa je zagotovo smiselno, da razmislijo tudi o poslovnih angelih.

————————————————-

Iščete dodatne vire financiranja za vaše podjetje, na primer napovratna sredstva, kredit, lizing ali pa poslovne angele in sklade tveganega kapitala?

Podjetje Venturelab je specializirano za pridobivanje vseh vrst virov financiranja, tako dolžniškega kot tudi lastniškega financiranja in nepovratnih sredstev. Z našo pomočjo boste imeli na voljo vedno dovolj denarja za realizacijo vaše poslovne vizije.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin