Metoda postavljanja ciljev CODE-1

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Končno se odločite se, da si boste ob novem letu postavili cilje in tako preidete v peščico treh odstotkov populacije, ki se dejansko ukvarja s tem, kaj želijo doseči v prihodnosti. Preberete kakšen članek o tem, kako si postaviti cilje ter se nato lotite akcije. Zapišete si cilje, jih spravite v predal, ter jih po nekaj časa zopet odprete. Kot vsak od nas pri prvih poskusih naredite nekaj izmed 12 napak pri postavljanju ciljev in kaj kmalu so frustracije pri vsem tem večje od želje po ukvarjanju z lastno prihodnostjo.

Rešitev vsem tem problemom je metoda CODE-1, ki pomeni Ciljno in Osredotočeno DElovanje ter s tem drastično izboljšanje posameznega področja življenja v 1 letu.

Metoda CODE-1 vam bo pomagala, če se vam zdi postavljanje ciljev povsem brez veze ali si redno postavljate cilje, pa jih večino ne dosežete, kar vas pusti še v globljem stanju frustracije. Metoda je izjemno preprosta, izvajanje metode pa seveda (samo) nekoliko težje. Vendar, če smo dosledni, so rezultati lahko mnogo boljši, kot če si postavimo mnogo ciljev.

Metoda CODE-1 je sestavljena iz dveh delov in sicer kot omenjeno ciljnega ter osredotočenega delovanja. Ciljno delovanje pomeni, da si še vedno postavimo cilje, kot običajno, vendar temu dodamo še osredotočeno delovanje, kar pomeni, da naše cilje jasno in izjemno močno osredotočimo – na eno področje. S tem, ko naše cilje osredotočimo, dodamo vsemu skupaj fokus, ki deluje kot katalizator pri doseganju naših ciljev.

Koraki izvajanja metode CODE-1

Prvi korak je bistven korak pri izvajanju te metode in to je korak, kjer se močno razlikuje od vseh ostalih metod. V prvem koraku (1) izberemo eno področje življenja, ki ga želimo drastično izboljšati. Pri tem je bistveno to, da vzamemo samo eno samo področje, na katerega se bomo povsem osredotočili in mu posvetili vso svojo pozornost.

To je lahko eno izmed glavnih področij življenja, ki so zdravje, družina, partnerstvo in ljubezen, denar, kariera in podjetništvo, duhovnost, lahko pa tudi manjša področja, kot so izobrazba, čustva, zabava, karakter, dobrodelnost itn.

Če ne vemo, katero področje izbrati, si lahko dogovorimo na vprašanje, izboljšanje katerega področja bi trenutno imelo največji pozitivni vpliv na kakovost mojega celotnega življenja? Pri vseh nas je običajno tako, da vsak eno področje bistveno zaostaja za drugimi.

Izbranemu področju bomo v prihajajočem letu namenili največ časa, pozornosti, manjših ciljev itn. Takoj za tem se pojavi vprašanje, kako je z ostalimi področji. Najprej se moramo sprijazniti, da časa za vse naenkrat enostavno ni. Tako bomo nekatera področja zavestno za nekaj časa enostavno izpustiti (močna), drugim pa nameniti malo ali bistveno manj energije, vsaj za nekaj časa.

Seveda je pomembno, da na močnih področjih ohranimo pozitivne navade, ter na nekaterih področjih dosežemo majhne posamezne kritične cilje. Skozi leto se ob nepričakovanih situacijah lahko alokacija naše energije povsem spremeni. Vse to je sprejemljivo in smiselno. Bistveno je le to, da se pri tej metodi zavemo omejenosti naših resursov (energije in časa) ter moči fokusa ter s to metodo uporabimo načelo vzvoda in dosežemo bistven preboj na enem samem področju.

Ko izberemo področje na katerem bomo delovali je nato ključno, da si zamislimo, kaj želimo na tem področju doseči. Jasno opredelimo (2) idealno sliko življenjskega področja, ki ga želimo izboljšati. Vsak od nas ima individualne predstave, želje in hotenja, kaj si na določenem področju želi. Nujno pri tem je, da smo iskreni ter čim bolj natančni. Več podrobnosti kot lahko navedemo in opišemo, lažje bomo ta cilj dosegli.

Tretji pomembni korak je, da našo idealno predstavo določenega področja (3) postavimo v realni časovni horizont. Ljudje podcenjujemo obdobje enega leta, še bolj obdobje pet let in precenjujemo obdobja, ki so krajša od enega leta. Zato si pogosto postavimo nerealne cilje, ki jih je skoraj nemogoče doseči v zastavljenem času.

Prvo pomembno dejstvo pri postavitvi časovnega horizonta je, da upoštevamo svoje izhodišče. To vključuje naše trenutno stanje, skupaj z znanjem, voljo, motivacijo, financami, socialnim kapitalom itn. Bolj, kot smo trenutno oddaljeni od cilja več časa bomo potrebovali, da ta cilj dosežemo. Na primer, nekdo, ki ima 30 kg preveč bo moral veliko več energije vložiti, kot nekdo z idealno težo pri cilju, da preteče maraton.

Ko imamo jasno definirano naše izhodišče, moramo oceniti časovni horizont želenega napredka na določenem področju. Tukaj lahko vzamemo neka povprečja. Za izgradnjo lastnega uspešnega podjetja potrebujemo vsaj 5 – 7 let, mogoče tudi več poskusov, za drastično izboljšanje zdravja 1 – 2 leti, za izboljšanje finančnega stanja 3 – 5 let, za dosego finančne svobode lahko tudi več kot 30 let itn. Lahko si pomagamo tudi z drugimi, ki so imeli podobno izhodišče kot mi ter so dosegli naše želeno stanje.

Nato pride na vrsto enka v imenu CODE-1. Gre se zato, da enemu izbranemu področju osredotočeno posvetimo eno leto. V tem enem letu namreč pridobimo toliko znanja in integriramo toliko navad, da lahko postanejo vsakdan našega življenja. Nato to področje razvijamo avtomatsko naprej. Naši cilji postanejo naše navade in nas avtomatično vodijo do drastičnega izboljšanja posameznega življenjskega področja.

Pri naši oceni, koliko časa bomo potrebovali, da dosežemo naše idealno stanje, je nujno da ocenimo tudi, kaj lahko dosežemo v enem letu in ali je to obdobje dovolj, da dosežemo kritično točko, kjer se naši cilji spremenijo v navade. V primeru, da imamo več izzivov na določenem področju lahko to obdobje tudi podaljšamo še za eno leto. Vendar tega ne priporočam že na začetku, saj lahko postane odbijajoče, če že takoj pomislimo, koliko življenja bomo morali posvetiti zgolj enemu področju.

Sedaj, ko imamo izbrano področje, zaželeno končno stanje ter stanje ob koncu prvega leta je pomembno, da si (4) postavimo še manjše cilje znotraj tega enega leta, zgolj na tem področju. Tukaj sta možni dve strategiji. Prva je, da se povsem spontano predamo področju in se pustimo presenetiti, kam nas bo prineslo. Druga strategija je, da natančno definiramo manjše cilje, ki jih želimo doseči znotraj enega leta. Zopet morajo biti te cilji realni, smiselni in v celotnem kontekstu. Pri postavljanju manjših ciljev si lahko pomagamo tudi z metodo strateškega spreminjanja navad.

Na koncu sledi še realizacija, ki je veliko težja, kot sama postavitev sistema, vendar zopet veliko lažja, kot če imamo zapisanih več velikih ciljev, ki jih nikoli ne dosežemo. Bistven del realizacije je (5) pridobivanje znanja, postavitev podpornega sistema, dnevno delo na ciljih in ohranjanje fleksibilnosti. Bolj kot sama ideja je veno pomembna realizacija in brez tega je vse ostalo zaman.

Znanje je osnovni vzvod s katerim lahko v krajšem času dosežemo bistveno več. Primer je, če gremo v fitnes povsem brez znanja, ali najamemo inštruktorja, ki nam pripravi jedilnik, pokaže pravilno izvajanje vaj itn. V slednjem primeru lahko rezultate dosežemo bistveno prej. Tako je prvi korak pri doseganju ciljev, da se oborožimo z znanjem, tako iz knjig, kot tudi seminarjev, itn.

Drugi pomemben korak pri doseganju ciljev je, da si postavimo ustrezni podporni sistem. Vsaka sprememba navade je težka in zahtevna, ki zajema spremembo vzorcev, okolja, ljudi itn. Tukaj obstajata samo dve opciji, ali imamo okolje, ki nas zavira ali podpira. Glede na to, da nas običajno okolje podpira pri prejšnjih vzorcih, je povsem jasno, da je pogosto potrebno veliko komunikacije, razlaganja ter nenazadnje tudi lahko menjava socialnega, fizičnega ali drugega okolja.

Pri tem se večina ljudi ustraši, vendar ni potrebe. To se običajno dogaja spontano ob tem, ko se posvetimo enemu področju življenja in pridno sledimo svojim ciljem. Gre za naše življenje in tukaj se nima smisla ozirati na druge. Naša notranjost se odseva v zunanjem svetu in ko se spremenimo mi, se spremeni tudi okolje okoli nas – tudi drugi zrasejo ali se zamenjajo.

Podporni sistem zajema tako ljudi, kot tudi fizično okolje, spletne strani, ki jih spremljamo, sistem spremljanja ciljev, slike, vizualizacijo, mentorje, partnerja, ki verjame v nas, skratka vse, kar nas podpira pri doseganju ciljev. Na izgradnji tega sistema moramo načrtno delati, saj je ključnega pomena pri dolgoročnem doseganju ciljev.

Prvi mesec ali dva je mogoče v praksi celo tako, da zgolj pridobivamo znanje in postavljamo sistem ter počasi integriramo posamezne dejavnosti v naše življenje, ki nas vodijo k cilju. Seveda je pomembno, da se slej kot prej lotimo tudi same akcije, saj nam znanje in podporni sistem brez realizacije ne pomagajo prav nič.

Naslednje pomembno dejstvo je, da če redno – dnevno ali vsaj tedensko ne delamo na ciljih jih bomo izjemno težko dosegli. Zato je moč tega, da izberemo eno področje tako velika. Dnevno imamo ravno prav časa, da se posvetimo osredotočeno enemu področju.

Na koncu ne smemo pozabiti tudi na fleksibilnost, ta je ključnega pomena v celotni sliki. Naši majhni cilji znotraj področja se lahko neprestano spreminjajo. Pri tej metodi je bistvena celotna slika, ki jo imamo in tudi ta se s spreminjanjem delčkov lahko povsem spremeni (na koncu). Stanje, ki smo si ga na začetku zamišljali je lahko v realnosti povsem drugačno, ob tem, da se je tudi drastično izboljšalo. Namreč bolj, kot se posvečamo nekemu področju, bolj začnemo poslušati sebe in bolj prebijemo željo po doseganju tistega, kar je povezano s socialno-kulturnim-ego pogojevanjem. Vedno bolj sledimo tistemu, kar si sami želimo in odvračamo reči, ki smo jih želeli doseči zaradi drugih. Pri tem je nujno, da se zavedamo pomena poti, ne zgolj samega cilja.

Z izvajanjem tega sistema se nam zgodi še pomembna vzvodna sprememba. Namreč, ko se nam začne drastično izboljšati eno področje življenja, to običajno (6) pozitivno vpliva tudi na druga področja življenja. S tem avtomatično dosežemo še cilje, ki bi si jih tako ali tako postavili z drugimi metodami.

Poglejmo si kratek praktični primer. Že peto leto zapored si postavimo 20 ciljev po 4 na vsakem področju življenja. Ko si jih enkrat zapišemo, jih pospravimo v predal in jih v celem letu mogoče pogledamo zgolj še nekajkrat. Ob koncu leta ugotovimo, da dosežemo le okoli 10% – 20% ciljev, kar nas pusti izjemno nezadovoljne. Smo napredovali, nismo pa dosegli preboja.

Za naslednje leto se tako odločimo, da bomo pristopili k postavljanju ciljev z metodo CODE-1. Izberemo si eno področje, kjer želimo drastično izboljšati kakovost našega življenja. Recimo, da želimo drastično izboljšati naše zdravje in fizično stanje telesa. Odločimo se, da se bomo poleg ostalih dnevnih obveznosti posvečali predvsem temu področju.

Sedaj moramo definirati končno stanje, ki ga želimo doseči ter definirati časovni horizont v katerem lahko to dosežemo. Na tem področju v enem letu lahko dosežemo izjemno veliko, tako je lahko cilj, da izgubimo vse odvečne telesne kilograme in na primer pretečemo maraton.

Znotraj enega leta si moramo sedaj postaviti manjše cilje in aktivnosti, ki bodo podpirale našo celotno sliko. Naši cilji so lahko, da izgubimo 1 kg na mesec, pretečemo vsak mesec 1 km več, se vsak mesec odrečemo eni razvadi itn. Oblikovanje manjših ciljev je običajno že močno povezano s pridobivanjem znanja.

Potem potrebujemo izjemen podporni sistem. Na primer vzpostavimo nova prijateljstva, s katerimi skupaj izvajamo športne aktivnosti, si kupimo kardio uro, fitness karto, mogoče obesimo kakšen poster, zamenjamo ozadje na računalniku, se naročimo na nekaj e-novic, kupimo nekaj knjig, ki jih tedensko prebiramo, vsako nedeljo revidiramo naše dosežene cilje itn.

Če se eno leto osredotočeno posvečamo izboljšanju svojega zdravja, bomo zagotovo dosegli vidne rezultate, ki nas bodo v naslednjem letu pustili zadovoljne – brez kančka dvoma in izjeme. Posledično se bodo tako izboljšala še ostala področja našega življenja. Imeli bomo več energije, boljše se bomo počutili, boljše volje bomo, kar bo pozitivno vplivalo na odnose itn.

Eno področje življenja, eno osredotočeno leto, CODE-1 metoda. V praksi se je izkazala za veliko bolj uporabno in koristno, kot zgolj postavljanje ciljev. Mesec december pa tudi januar je odlično obdobje, da izberete eno področje in začnete aktivno delati na njem. Veliko uspehov v 2010 vam želim!

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin