Maslowa hierarhija potreb

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pomemben koncept pri načrtovanju osebnostne rasti je poleg na primer mejne koristnosti tudi Maslowa hierarhija potreb. Ta pravi, da med glavnimi kategorijami potreb obstaja hierarhija. Pri tem je pomembno to, da se višje potrebe razvijejo šele, ko so zadovoljene nižje. Se pravi, če se v življenju nahajamo na zadovoljevanju določene ravni potreb, bomo težko prešli na višjo stopnjo. Ko so na določeni stopnji potrebe zadovoljene, lahko preidemo na višjo stopnjo.

Nižja kot je kategorija potrebe, težje prenašamo stanje nezadovoljenosti, še posebno to velja seveda za fizične potrebe. Dokler fizičnih potreb ne zadovoljimo, sploh ne moremo na višjo raven, saj višjih potreb enostavno ne občutimo.

Kategorije potreb po Maslowu se delijo na pet glavnih področij:

  • Fiziološke potrebe (hrana, kisik, voda, spanje, seks itn.)
  • Potreba po varnosti (fizični, materialni, čustveni, zdravstveni itn.)
  • Socialne potrebe (pripadnost in ljubezen, prijateljstvo, intimnost)
  • Ugled in samospoštovanje
  • Samoaktualizacija ter nato spiritualne, etične in estetske potrebe

Hierarhija potreb naj bi pri tem pomembno vplivala na motivacijski mehanizem. Ko je enkrat določena kategorija potreb zadovoljenih, ta ne prispeva več k motivaciji, temveč se motivi za delovanje prenesejo na eno višjo raven. Tako lahko razumemo, zakaj se nekdo, ki se na primer posveča zgolj fizičnemu preživetju ali varnosti težko duhovno razvija.

Maslowa teorija o hierarhiji potreb ima kar nekaj kritikov, prav tako je bilo dokazano, da v določenih primerih ne velja. Tak primer je v okoliščinah, kot so bile v kontracijskem taborišču. Prav tako je veliko kritik, da je pogled z vidika te teorije preveč poenostavljen, sploh v primeru motivacije in možnosti več izbire.

Ne glede na to pa je ta teorija pomemben uvid tega, da ljudje pri svojem osebnostnem razvoju ne moremo preskakovati stopnic. Vsekakor lahko pri napredovanju uporabimo vzvod, ki je seveda dvorezen meč, ne moremo pa nobene stopnice preskočiti. Najprej moramo poskrbeti za določene aspekte življenja, da lahko nato delamo na drugih.

Ko poskrbimo za fizično zadovoljene potrebe, sledi zadovoljevanje drugih potreb. Pri drugih potrebah je že izjemno pomembna mejna koristnost in dokler za posamezno področje ne presežemo območja kritičnega stanja, se težko ustrezno razvijamo. Pri tem moramo gledati na življenje celostno, saj ima eno področje na kritičnem stanju lahko bistveno negativen vpliv na druga področja.

Zato je pomembno, da se v življenju lotimo najprej tistih področij, ki so za nas najbolj kritična. Izboljšanje teh področij doprinese pozitivni vpliv tudi na vsa ostala področja. Ko so ostala področja izven kritične ravni, preskočimo stopničko više in lahko začnemo zadovoljevati višje potrebe. To pomeni, da je tudi za duhovni razvoj denar pomemben. Prav tako je zdravje pomembno. In dobri odnosi. Ter vse ostale potrebe, ki izhajajo iz štirih nivojev energij. Pri tem na nekaterih področjih lahko delamo sočasno, drugi nam omogočajo, ko jih razvijemo, da gremo na višje nivoje.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki