Geni podjetja

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vsako podjetje ali kakršno koli organizacijo lahko primerjamo z živimi organizmi, včasih z enostavnimi, drugič z bolj kompleksnimi bitji. Zakonitosti delovanja so v nekaterih elementih izjemno podobne. Zaposlene si lahko predstavljamo kot celice v telesu ali kot organe, odvisno od velikosti podjetja, kjer vsak opravlja svojo točno določeno funkcijo. Organizem brez nekaterih organov ne deluje, brez drugih nekoliko slabše, brez tretjih že nekako gre. Najtežje je brez glave/možganov, običajno še težje, če v glavi stvari niso »poštimane«. Prav tako je ključno srce, s svojo strastjo in ljubeznijo do življenja. Pomanjkanje enega ali drugega se potem odraža v celotnem organizmu ali podjetju.

Tako vsako podjetje, kot tudi organizem deluje v interakciji z drugimi, se razvija, prilagaja itn. Bližje kot je gospodarska ureditev zgolj tržnemu sistemu, bolj se približujemo relativno kruti naravni ureditvi. Na drugi strani bolj kot želimo nadzirati sistem z državni intervencijo, bolj popačimo okolje, kjer organizmi oziroma podjetja lahko optimalno delujejo in predvsem uspevajo. Bistveno je seveda pravo ravnovesje.

Temelj delovanja določenega živega organizma predstavljajo geni. Celotni komplet genov imenujemo genom. Velikost genov je seveda v določeni mero povezana s kompleksnostjo bitja, vendar naj bi bila ta povezanost ohlapna. Kot zanimivost naj navedem, da naj bi imel človeški genom okoli 25.000 genov in nekaj pod 3 milijarde baznih parov. Naloga genov je, da s svojo interakcijo vplivajo na razvoj in vedenje organizma.

Na srečo na drugi strani koncept delovanja podjetij vsaj na prvi pogled ni tako zapleten. V genomu podjetja poznamo štiri oziroma šest osnovnih vrste genov, ki predstavljajo temelj organizacije in bistveno vplivajo na delovanje podjetja, ta temelj pa se odraža tako znotraj, kot tudi zunaj organizacije.

Osnovni geni podjetja so:

  • Institucionalni okvir
  • Kompetence
  • Vizija
  • Poslanstvo in mantra
  • Filozofija managementa
  • Vrednote

Če to primerjamo s človekom, kot najbolj zapletenim organizmom na našem planetu, bi lahko rekli, da je institucionalni okvir na eni strani že biološko definiran, s tem da je določen organizem človek, na drugi strani pa z zakonodajo in pravno ureditvijo, ki določa osnovna pravila obnašanja in vedenja v interakciji z drugimi (v nekaterih primerih jih lahko ne upoštevamo, vendar se to lahko ne konča dobro, na drugi strani pa ta okvir vedno skušamo spreminjati sebi v prid).

Potem so kompetence karakteristike, talenti in sposobnosti posameznika ali organizacija (osebna SWOT analiza), vizija je naše videnje, kako želimo »izživeti« naše življenje (kaj želite zapisano v govoru na lastnem pogrebu?), poslanstvo določa zakaj smo sploh na svetu in kako lahko prispevamo s svojimi sposobnostmi predvsem k lepšemu svetu, filozofija managementa je naš individualni pogled na svet skozi percepcijski zemljevid in vrednote sistem, po katerem določamo in se odločamo, kaj nam je v življenju res pomembno.

Temeljni geni se najprej odražajo v sami kompetentnosti, pri čemer se moramo zavedati, da ima vsak organizem, kot tudi vsako podjetje, v določenem času za določeno obdobje pomembno dodano vrednost, ki jo lahko ponudi svetu. Pri tem ne smemo pozabiti na življenjski cikel vsega obstoječega, ki določa, da ima prav vse svoj začetek, vzpon, vrhunec, zaton in konec. To je osnova evolucije, ki skrbi za rast, razvoj, zato da mlado, novo in sveže nadomesti tisto, kar je v pretežni meri že doprineslo k svetu. Vendar v tem obdobju se lahko vsak samoaktualizira.

Poleg temeljev samega organizma je zagotovo izjemno pomembno tudi okolje, v katerem ta organizem deluje. Ena izmed značilnosti okolja so spremembe, katerih hitrost se neprestano povečuje. To lahko na ravni človeka opazimo pri informacijskih presežkih, težkem dohajanju pri uporabi sodobnih tehnologij, potrebi po nenehnem razvoju in vseživljenjskem učenju itn. Zelo podobno velja tudi za podjetja, pri čemer bo ena izmed bistvenih lastnosti predvsem ta, da bo povprečna doba življenja podjetja vse krajša. V določenem trenutku se bo organizirala skupina ljudi, ki lahko s kolektivno zavestjo na trgu ponudi dodano vrednost, nenehna potreba po inoviranju in razvoju pa bo segala tako globoko v temelje, da bo to podjetje zelo kmalu že praktično povsem drugo podjetje.

Če gremo korak dlje, navzven se geni podjetja odražajo v celostni grafični podobi podjetja, sredstvih, ki jih ima podjetje, urejenost prostorov, medijski podobi, potem pa še v vpetosti v poslovnem okolju, od ključnih strateških partnerjev, lastniške strukture itn. Zopet lahko to primerjamo s človekom in sicer lahko začnemo pri osnovni fizični urejenosti, potem je tukaj obleka, s kom se posameznik druži, telesni drži in govorici itn.

Prav tako se geni podjetja odražajo znotraj podjetja. Tukaj lahko govorimo o pojmih, kot so kultura in klima, organizacijska struktura, potek procesov in še bi lahko naštevali. Izjemno pomembno je tudi to, da se zavedamo vrzeli med zunanjo in notranjo podobo. Vrzel lahko opazimo predvsem takrat, ko zamenjamo delodajalca, ali začnemo kako drugače delati oziroma sodelovati z določeno organizacijo. Pred začetkom integracije v organizacijo imamo običajno povsem drugačno predstavo o podjetju, kot po nekaj mesecih dela. Na žalost je večina ljudi v veliko primerih razočarana. Tukaj bi mogoče celo lahko govorili o halo efektu. Podobno je na primer z medijsko znanimi osebnostmi. Na podlagi zunanje in medijske podobe si ustvarimo določeno sliko o nekom, vendar potem, ko ga bolje spoznamo, ugotovimo, da je ta oseba povsem drugačna. V tem primeru smo lahko dostikrat celo pozitivno presenečeni glede na informacijske poudarke medijev.

Za konec ne bi rad prešel preveč na filozofsko osnovo, vendar vseeno velja omeniti, da je ta vrzel zgolj posledica subjektivne percepcije, ki nastane na podlagi pomanjkanja informacij in projekcije na naše lastne gene. Namreč na drugi strani je vse povezano in vsak mikro »kozmus« se odraža v »makro« kozmusu. Z drugimi besedami, naša notranjost odseva našo zunanjost, ali pa določen del naše zunanjosti. Res pa je, da več kot je posrednikov ali medijev, bolj je lahko ta odsev popačen.

Tako je tudi vsaka organizacija zgolj odsev notranjosti individuma (podjetnika) ali kolektiva (podjetniške ekipe). Poznavanje genov podjetje je izjemno pomembno za dolgoročni uspeh, saj s tem znanjem ozavestimo, kaj je dejansko trdni temelj našega poslovanja. Prav tako bolje razumemo, kako organizacije delujejo in se zato tudi lahko lažje prilagajamo spreminjamo, rastemo in razvijamo. Enako kot za posameznika, velja tudi za vsako organizacijo, če ne vemo točno, kaj bi oziroma kam gremo, je vsaka pot prava, na primer lahko sledimo samo hrani/denarju. Na drugi strani pa lahko z jasno definiranimi kompetencami, poslanstvom in vizijo o boljšem svetu osmislimo svoj obstoj in prispevamo celotnemu človeštvu.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki