Futurizem in pet tehnoloških področji v prihodnosti

4 minut za branje

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pomemben del podjetništva je napovedovanje prihodnosti. Evolucija je namreč neizprosna sila, katere posledice so spremembe paradigem v okolju, ki pa prinašajo nove probleme za človeštvo. Podjetništvo pa ni nič drugega, kot reševanje teh problemov. Torej, bolj kot je pravilna naša napoved, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, večja je verjetnost, da bomo dolgoročno zmožni ustvarjati dodano vrednost za entitete v določenem sistemu. Oziroma, če zadevo pogledamo z druge perspektive: “Wrong assumption is the mother of all fuck-ups!”

Strokovno se z napovedovanjem prihodnosti, predvsem v povezavi s tehnološkim razvojem, ukvarjajo futuristi. Futurologija (oz. futurizem) pa je veda, ki se ukvarja s proučevanjem prihodnjega razvoja človeštva oziroma z možnostmi življenja v prihodnosti. Dva znana futurista sta tudi Joel Barker in Scott Erickson, ki sta napisala knjigo “Five Regions of the Future: Prepeare Your Business for Tomorrow’s Technology Revolution”. Glavno sporočilo knjige je, da ne smemo razmišljati več o visokih tehnologijah, temveč o petih področjih prihodnosti. Več področij pa za človeka pomeni tudi več možnosti, sicer pa se po mnenju avtorjev sistemi naj ne bi mogli mešati med sabo.

1. Supertehnologija: Večje je lepše

Področje supertehnologije je nam najbolj znan tehnološki ekološki sistem. Ta sistem se razvija že več kot 100 let. Največje značilnosti supertehnologije so veliki projekti in velike zamisli. Zagovorniki supertehnologij so prepričani, da bosta znanost in tehnologija v prihodnosti rešila vse probleme in da je pred nami nekaj desetletij obilja, ko bomo imeli vse, kar nam bo poželelo srce.

Privrženci supertehnologije so hvaležni materi naravi, da nas je pripeljala do te točke in prepričani, da lahko od sedaj naprej sami poskrbimo za evolucijski proces. Pomembno prepričanje pripadnikov tega področja je tudi, da človek vedno izbere najprej zabavo in šele nato delo, če ima te dve opciji na izbiro.

V tem tehnološkem področju lahko v prihodnosti najdemo zračne taksije, vesoljske ladje, megamesta, umetne organe in nanorobote, ki bodo skrbeli za naše zdravje. Najmočnejša država v supertehnologiji je seveda Amerika. Supertehnologije naj bi se dolgoročno preselile v vesolje in naj bi predstavljale zaščito Zemlje pred katastrofami, kot je na primer trk asteroida.

2. Tehnologija meja: Učinkovito je lepo

To področje v prihodnosti izhaja iz predpostavke o prenaseljenosti, enormni stopnji onesnaževanja okolja, globalnem segrevanju in splošni izčrpanosti zemlje. Planet Zemlja naj bi imel fizikalne meje, ki jih ne smemo prekoračiti. Ko te meje prekoračimo, mati narava vrne udarec. Zato moramo biti v prihodnosti zelo previdni, kakšen odnos bomo imeli do matere narave.

Zagovorniki tega področja so prepričani, da je pred vrati siromaštvo, saj imamo na Zemlji le še težko dostopne vire, tehnologije na dolgi rok pa prinašajo veliko škodo, čeprav kratkoročno rešujejo probleme. Privrženci so prepričani, da mati zemlja najbolj ve, kaj človek potrebuje in da smo v preteklosti “prodali” svoje duše tehnološkemu hudiču, ki nas sedaj uničuje. Zato je nujno potrebno, da razvijemo sistem, s katerim bomo bolje napovedali negativne posledice posameznih tehnoloških rešitev.

V tem tehnološkem področju lahko v prihodnosti najdemo predvsem učinkovite rešitve, kot so trajne obleke, učinkovit železniški promet, samočistilne materiale, zeleno energijo in podobno.

3. Lokalne tehnologije: Malo je lepo

Področje lokalnih tehnologij v prihodnosti predstavlja sistem, kjer se živi v manjših naseljih, z uporabo tehnologije, ki pomaga izkoristiti naravne vire tako, da se obenem tudi zaščiti naš planet.

Privrženci tega sistema so prepričani, da je na zemlji dovolj virov za vsakogar, le da je potrebno natančno določiti, kaj pomeni dovolj za vsakega individuma. Sicer ni dovolj sredstev, da ima vsak od nas svojo vesoljsko ladjo, je pa dovolj sredstev, da vsak od nas živi solidno materialno življenje. Ljudje bi morali previdno skrbeti za Zemljo, človek bi moral biti človek v pravem pomenu besede, tehnologija pa je sprejemljiva le, če se nahaja v ustreznih mejah.

V prihodnosti bomo lahko v takem ekosistemu našli mehanizme pridobivanja energije s pomočjo vetra, sonca in valov, domovi bodo narejeni iz lokalnih materialov, hrana bo pridelana lokalno in doma, prevozna sredstva bodo kolesa, rolke, tramvaji in cepelini. Komunikacijske satelite bodo zamenjali zrakoplovi, zdravstvo bo lokalno z uporabo svetovnega splet.

4. Naravne tehnologije: Narava je lepa

Temelj tega področja v prihodnosti je sožitje med človekom in naravo. Energijo bomo pridobivali iz vodika, ki ga proizvajajo alge, elektriko bomo pridobivali iz sladkorja, domove nam bodo ogrevale rastline. Klasične računalnike bodo prekašali bioračunalniki, ki bodo temeljili na DNK.

Izhodišča za to področje v prihodnosti so, da se lahko vse potrebe ljudi zadovolji z naravnimi sistemi. Vse naše težave naj bi dejansko že rešila mati narava, znanost mora ugotoviti le, kako naj te rešitve aplikativno uporablja. V tem področju je človek enakovreden partner z naravo in ji ni podrejen, vse kar mora je, da se nauči živeti v sožitju z njo. Bistven del sistema je ta, da nobeden ne sme gledati na mati naravo, kot na sovražnika.

5. Človeške tehnologije: Mi smo lepi

Zadnje področje pa ima to posebnost, da se ne nahaja v zunanjem svetu, temveč v nas samih. Bog, narava ali evolucija, odvisno od posameznikovih prepričanj, so nam podarili izredne zmožnosti in naše edino resnično delo je, da se spoznamo. Resnične potrebe ljudi naj ne bi bile materialne narave. Znanost je še v fazi, ko se uči, kako meriti človeške tehnologije.

Primer človeških tehnologij so timsko delo in vodenje. Ali pa na primer to, da človekovo telo proizvaja določene stvari, ki jih zelo težko proizvedemo z drugimi tehnologijami. Take tehnologije so recimo zdravila za lajšanje bolečin, ki jih lahko proizvedemo iz človeške sline.

Avtorja sta prepričana, da je to najbolj pomembno področje in zajema vsa ostala štiri področja. Človeške tehnologije naj bi bile kot ocean, v katerem se lahko ostala štiri področja dvignejo kot povezani otoki. Pomembnost tega področja izhaja predvsem iz tega, ker se ukvarja s problemom, da smo človeški.

Pet področij?

Članek o petih tehnoloških področjih v prihodnosti sem zasledil v Reviji Podjetnik in me je takoj navdušil, tako da sem pregledal koncept na spletni strani avtorjev, verjetno v prihodnosti pride v poštev tudi branje knjige.

Moje mnenje je, da sta avtorja odlično ocenila, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Verjamem, da bo moč supertehnologij vedno večja in da se bo hitrost razvoja v skladu z zakonom singularnosti še naprej večala ter da bomo v naslednjih desetletjih priča pravi tehnološki revoluciji. Prav tako verjamem, da bo tehnološki razvoj vedno bolj vključeval ekološko komponento in da bo ogromno sprememb na področju človekovega odnosa do narave, kar se bo kazalo v tehnologijah meja, lokalnih in naravnih tehnologijah. In ne dvomim tudi v to, da se bo človek vedno bolj posvečal svoji notranjosti. Zdi se mi, da se ta tendenca nakazuje že danes, ko se nahajamo oziroma prihajamo iz neke “krize vrednot”.

Ne predstavljam pa si, da bi v prihodnosti obstajalo pet ločenih tehnološko ekoloških področij, ki bi bili samostojni sistemi povezani med seboj. Vsekakor bi se verjetno v tem primeru začela tendenca po želji prevlade enega izmed sistemov. Oziroma glede na to, da je temeljni sistem tisti, ki temelji na človeških tehnologijah, naj bi bilo to nekaj, kar bomo takrat že daleč prerasli. No ja, moram še nekoliko razmisliti o konceptu. Pet različnih področij?

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki