Finančna inteligenca

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tako kot poznamo čustveno inteligenco, duhovno inteligenco in druge vrste inteligenc, poznamo tudi finančno inteligenco. Od te je odvisno, kakšno bo naše finančno stanje v prihodnosti in kako bogati bomo postali. Večje kot imamo finančne cilje, več energije moramo vlagati v razvoj naše finančne inteligence. Kot že veliko krat omenjeno, v znanju je moč!

V večini formalnih izobraževalnih inštitucijah ljudi ne učijo finančne inteligence (tudi na ekonomiji le majhen del in še to zelo teoretično naravnano), zato je zelo pomembno, da se samoiniciativno lotimo razvijanja le-te. Nenazadnje, po končani diplomi našega osebnega uspeha ne izkazujejo več ocene, temveč druga različna spričevala, kot so na primer naše zdravstveno stanje, kakovost partnerskega odnosa in stanja na drugih področjih življenja, med te izkaze pa spadajo tudi osebne finance.

Finančna inteligenca pa vsebuje več segmentov, med katerimi so vsi bolj ali manj zelo pomembni. Nepoznavanje enega segmenta nas lahko stane veliko. Torej, finančna inteligenca je sestavljena iz poznavanja naslednjih področij:

Ekonomija in trgi
Velik sestavni del finančne inteligence je poznavanje temeljev ekonomije, torej predvsem makroekonomije in nenazadnje tudi mikroekonomije. Makroekonomija nam da pogled v najširšem smislu, kaj se dogaja na nekem trgu ter oris kakšno je ekonomsko stanje na določenem območju. Bolj kot se spuščamo v detajle, bolj prehajamo k mikroekonomiji in do osnovnega načela na katerem tudi temelji ekonomija, to je razmerje med ponudbo in povpraševanjem.

Če želimo ravnati finančno inteligentno je pomembno, da razumemo kaj se na določenem trgu dogaja, kakšno je razmerje med ponudbo in povpraševanjem ter čim bolj pravilno napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Prav tako moramo vedeti, kako delujejo finančni in denarni sistemi, kako na naložbe vpliva inflacija, brezposelnost, obrestne mere, valutna razmerja itn.

Investiranje
V sklop znanja o investiranju spada tako oblikovanje lastne strategije investiranja, kot tudi poznavanje različnih naložb, ki jih lahko najdemo na trgu. Obstaja tako imenovana naložbena piramida, ki razvršča finančne produkte od najbolj varnih pa vse do najbolj tveganih. Poznavanje teh naložb do podrobnosti je osnova, da oblikujemo optimalno strategijo investiranja in izberemo naložbe, ki so nam najbolj pisane na kožo.

Optimalna strategija investiranja glede na profil posameznika pa se oblikuje predvsem na podlagi izkušenj, zato je zelo smiselno, da z investiranjem čim prej začnemo (še močnejši razlog za to je obrestno obrestni račun). Tako kot na ostalih področjih življenja, so tudi pri investiranju pomembne izkušnje in več izkušenj kot imamo, bolj smo finančno inteligentni. Naša strategija pa se mora seveda spreminjati glede na naše znanje, starost, preference, naš odnos do tveganja, finančne cilje in čas, ki smo ga pripravljeni nameniti investiranju.

 Vir: Investopedia

Računovodstvo
Poznavanje osnovnih računovodskih izkazov, torej bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza denarnih tokov. Številke imajo namreč za seboj neko zgodbo in če želimo biti finančno inteligentni, moramo znati to zgodbo iz številk prebrati. Ne glede na to, ali kupujemo velike sisteme, majhna podjetja, če želimo vedeti kaj kupujemo, moramo znati brati računovodske izkaze. Dolgoročno se nam to zelo obrestuje.

Pravo
Zakoni so vsakdanji del našega življenja in jih srečujemo na vsakem koraku. Prav tako poznamo tudi zakone v povezavi z denarjem in investiranjem. Če karikiram, dejstvo je, da je denar veliko lažje služiti na prostosti, kot pa v zaporu. Torej poznati moramo toliko pravne zakonodaje, da se vedno gibljemo na legalnem območju ali v okviru svojega podjetja ali investicij kot fizična oseba.

Pravo je tudi pomembni del vsakdanjega poslovanja, saj opredeljuje odnose, odgovornosti in obveznosti ter različna razmerja. Sicer tožbe pri nas (še) niso tako pogoste kot v ZDA, vseeno pa je pomembno, da znamo tudi pravno zaščititi svoje premoženje, predvsem pa razumemo, kaj podpisujemo in koliko odgovornosti to dejansko za nas pomeni.

Davki
Velik del poznavanja računovodstva in prava je povezan tudi z davki, ampak ker gre za pomembno kategorijo, je smiselno davke izpostaviti še kot samostojno kategorijo v okviru finančne inteligence. Davki so cena, ki jo moramo plačevati, da lahko živimo v civilizirani družbi. Dejstvo je, da je potrebno dati cesarju, kar mu pripada v zameno pa imamo od cesarja zgrajene ceste, šole, javne parke itn.

Res pa je, da ni smiselno dati cesarju veliko več kot mu pripada. Zato je pomembno, da poznamo davčno zakonodajo, kako deluje dohodnina, katere davčne olajšave poznamo, kako je s pravnimi osebami in davki itn.

Psihološki vidik
Obstaja še en pomemben segment finančne inteligence, ki ga nekateri finančni strokovnjaki priznavajo, drugi pa spet ne. To je psihološki vidik posameznikovega odnosa do denarja. Na podlagi lastnih izkušenj, se mi zdi to zelo pomembni segment, mogoče celo najbolj pomemben.

V okvir psihološkega vidika odnosa do denarja spadajo vsa prepričanja posameznika o denarju, kako visoko je denar na njegovi lestvici vrednot, s kolikšnim veseljem se posameznik loti investiranja, kakšne so njegove potrošniške navade itn.

Preprost primer, če smo prepričani, da denar kvari ljudi, sami pa ne želimo biti pokvarjeni, bomo zelo težko bogati, ker smo v konfliktu. Pravilna psihološka naravnanost posameznika je osnova, da se sploh loti razvijanja finančne inteligence.

Timski šport
Sedaj pa se verjetno že sprašujete (to se včasih tudi jaz), kako naj človek ob službi, tisočih opravkih in drugih obveznostih vlagate energijo še v izobraževanje na vseh zgoraj naštetih področjih. Odgovor leži v tem, da investiranje ni individualni šport, temveč povsem timski šport.

Pomembno je, da razumemo osnove ter da imamo nato na voljo dobrega računovodjo, pravnika, borznega posrednika, finančnega svetovalca, prijatelje, ki investirajo itn. Bistveno je, da se z njimi lahko pogovarjamo v pravem jeziku in takrat postane razvijanje finančne inteligence veliko lažje.

Sam počasi že nekaj časa razvijam finančno inteligenco in vstopam v svet investiranja. V preteklosti sem naredil veliko neuspešnih investicij, zato se sedaj zadev lotevam veliko bolj sistematično. Znanje, ki ga pridobivam, skušam deliti tudi na blogu, saj sem nenazadnje ugotovil, da je investiranje tesno povezano s podjetništvo. Pomemben je predvsem naš odnos do denarja in kako dobro upravljamo z njim.

Torej od naše finančne inteligence je zelo odvisno stanje našega podjetja v prihodnosti, kot tudi naše osebno finančni premoženje. Veliko užitkov, veselja in pozitivnih izkušenj pri razvijanju finančne inteligence! Osebno in v sklopu vašega podjetja.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki