Dolgoročni pogled

Deli z ostalimi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Že velikokrat sem opazil, da ljudje pogosto zelo precenjujemo moč kratkoročnega obdobja, na drugi strani pa še bolj podcenjujemo moč dolgoročnega pogleda. Kar nekaj študij, katerih namen je bil preučevanje uspešnih ljudi v poslovnem svetu, je pokazalo, da ima večina zelo uspešnih poslovnežev sposobnost, lahko tudi spontanega projiciranja trenutnih situacij na dolgi rok in v skladu s tem tudi delujejo.

Močno se strinjam s tem, da je smiselno pri vsaki odločitvi upoštevati dolgoročni pogled. Res je, da je takojšnja nagrada ponavadi velikokrat mamljiva (sladica, nakup, evro takoj v žepu, poležavanje pred televizijo itn.), vendar lahko dolgoročno pomeni izjemno negativni vpliv na našo uspešnost. Poglejmo si nekaj praktičnih primerov, ki nazorno nakazujejo na pomembnost upoštevanja ročnosti v vsaki situaciji.

Prvi zelo nazoren primer so odnosi s strankami, če imamo lastno podjetje ali delamo direktno s strankami. Vse analize dolgoročnih potrošniških odločitev nakazujejo na pomembnost prav tako dolgoročnega pogleda podjetnika. Ljudje se vračajo in ponovno kupujejo pri nas, ker nam zaupajo. To zaupanje je v večini primerov posledica pozitivnih preteklih izkušenj. Vzpostavitev zaupanja in dolgoročnega odnosa s kupcem, pa pogosto zahteva kratkoročno odrekanje takojšnim večjim profitom, kljub vsemu pa v veliko primerih prinaša dolgoročno boljše finančne rezultate. Dejstvo, ki govori temu v prid je, da je veliko in lažje ceneje prodati zopet nekaj obstoječi stranki, kot pa pridobiti novo stranko (seveda obstajajo razlike glede narave posla, vendar tukaj govorimo v splošnem).

Vse to lahko zelo dobro povzemem v besedah mojega prijatelja: “Don’t be greedy at start.”

V omenjenem prvem primeru pa lahko navedem še kar nekaj drugih dejstev, ki govorijo v prid dolgoročnemu pogledu, kot na premer, da obstaja veliko možnosti, da nas bo zadovoljna stranka priporočala, potem kjer koli srečamo stranko je to še ena priložnost za grajenje odnosa in ne situacija za izogibanje, z veseljem stranko navedemo kot referenco itn.

Se pravi, pravilen odnos nam prinese dolgoročno lahko veliko koristi. Seveda pa je pomembno po drugi strani tudi to, da upoštevamo naše prioritete, za katere pa je zopet najbolj smiselno, če so dolgoročno naravnane.

Verjetno si z lahkoto predstavljamo povsem obratno situacijo, predvsem zato, ker smo se samo velikokrat znašli v taki situaciji in to je, da stranko po domače rečeno nekdo prenese okoli. V tem primeru gre lahko za več situacij, od tega da stranka niti slučajno ne dobi, kar je plačala, do ekstremnega zamujanja dogovorjenih rokov, negativnega odnosa itn. Mogoče bomo kratkoročno imeli več od take stranke, dolgoročno pa zagotovo ne. Pri tem velja tudi omeniti, da se negativne izkušnje in mnenja širijo veliko hitreje kot pozitivna in tako ravnanje ima lahko še veliko drugih negativnih indirektnih posledic.

Drugo podobno situacijo pomena ročnosti lahko prikažemo na povsem osebnem področju, s katerim se prav tako srečuje veliko ljudi – zdravje, pravilna prehrana in redna telesna vadba. Ko naredimo na tem področju kakšno spremembo, pričakujemo rezultate takoj. Seveda smo lahko pri tem pogosto razočarani. Ker ni kratkoročno zadovoljivih rezultatov, pogosto tudi kratkoročno obupamo.

Na drugi strani dolgoročni pogled ne vsebuje zgolj tega, da na hitro izgubimo nekaj kilogramov, temveč predvsem to, da spremenimo naš način življenja. V tem primeru začne vključevati redno telesno vadbo, bolj zdravo prehrano itn. Tako se takoj spremeni tudi naša percepcija, saj ne gre več za odrekanje, mučne aktivnosti, temveč način življenja, ki nam dolgoročno prinaša srečo, zadovoljstvo in uspeh.

Če povežemo z našim odnosom do zdravja še izgorelost, takoj vidimo, zakaj je dolgoročen pogled bistven. Kratkoročno, verjetno celo več kot nekaj let, smo lahko povsem izven ravnovesja. Če to pomeni utež na stran kariernega razvoja, lahko dosežemo na tem področju veliko več, vendar nas življenje slej kot prej uravnovesi. Posledice, če resnično pretiravamo, lahko potem popravljamo celo leta.

Še en zelo nazoren primer, ki nakazuje pomembnost ročnosti je finančno področje in potrošnja. V današnji potrošniški družbi smo ljudje naravnani predvsem na odnos do materialnih stvari, hočem to, sedaj, takoj! To pogosto pripelje do povsem nepotrebnih nakupov, nesmiselnih nakupnih odločitev, ki so izvor nekega trenutnega čustvenega vzgiba. Kratkoročno to niti ni nujno, da se nam pozna, dolgoročno pa taki nakupi lahko pomenijo na stotine evrov.

Zopet na drugi strani, dolgoročni pogled na denar vključuje finančno varnost, mogoče celo svobodo, varčevanje za pokojnino, zavedanje da je potrebno določen del dohodka privarčevati in zato je nespametna potrošnja do neke mere veliko bolj odveč. Pri tem je bistveno to, da je nakupna odločitev čim bolj racionalna (kolikor je lahko) in čim manj povezana z določenimi trenutnimi (negativnimi) čustvenimi stanji.

Na primeru s področja financ lahko tudi pridemo do enega izmed temeljnih motivov, ki naj bi bil vodilo dolgoročnega pogleda. To je odreči se potrošnji ali kakršnemu koli drugemu zadovoljstvu danes, z namenom, da bo potrošnja ali to drugo zadovoljstvo jutri večje. Pri tem želimo, da rast tega zadovoljstva s časom ni linearna, temveč mnogo hitrejša. V finančnem primeru to zagotavlja obrestno obrestni račun, pri izpolnjenih nekaterih predpostavkah.

S poglobitvijo v motiv odrekanja zadovoljstvu danes, z namenom da bo to zadovoljstvo jutri večje, pa lahko takoj pridemo do nekaj veščin in osebnostnih lastnosti, ki so s tem tesno povezane – disciplina, sposobnost odrekanja, čim večja racionalnost, dolgoročni pogled, planiranje, obvladovanje neučakanosti, itn. To so osnovni temelji vsake osebnosti, na katerih se lahko uspešno gradi dolgoročni pogled.

Torej kot omenjeno, ljudje močno precenjujemo kratkoročni pogled in podcenjujemo dolgoročno vizionarstvo. To lahko povežemo tudi z rekom, ki sem ga prav tako že velikokrat napisal, da težka pot s časoma običajno postane lahka in obratno, lahko pot običajno s časom postaja vedno težja. Zato je dolgoročni pogled nujen, za uspeh. Namreč nič velikega ni bilo narejenega čez noč. To je lepo povedal tudi cesar Hadrijan, o gradnji velikega Rima: »Opeka na opeko, moji državljani, opeka za opeko«.

Na koncu pa bi omenil še eno zadevo in sicer, tako kot vse v življenju, je včasih potrebno tudi dolgoročni pogled uravnovesiti. Najlažje ga uravnovesimo s spontanostjo, obdobjem ko se prepustimo toku življenja, trenutki, ki so posvečeni le sedanjosti. Nenazadnje to lahko razširimo tudi na dejstvo, da je edina točka moči v sedanjem trenutku. In majhne, vsakodnevne odločitve na podlagi te moči, močno vplivajo na to, kje bomo dolgoročno. Te vsakodnevne odločitve pa lahko včasih vključujejo tudi spontanost, z namenom dolgoročnega ravnovesja.

O avtorju

Consulting and management coaching

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Poleg slovenskega spletnega dnevnika piše tudi angleški blog, ki je bil izbran med 50 najboljših blogovna svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezani članki