Strategija rasti podjetja

Pomagamo vam izpeljati celoten proces izdelave zmagovalne strategije rasti, ki ne ostane zgolj zapisan sklop nerealiziranih ciljev ali tehnično dovršen dokument, ki počiva v predalu.

Dobra pripravljena strategija jasno in razumljivo kaže, kako se bo podjetje premaknilo naprej in dosegalo čim hitrejšo rast. Ključ dobre strategije je apliciranje položaja moči podjetja na najbolj obetavno priložnost.

VSEBINA STRATEGIJE

Strategija jasno definira koncentracijo virov podjetja ter aplikacijo nepoštenih prednosti na področja, ki lahko prinesejo najboljše rezultate za rast in razvoj podjetja.

Vsebinski elementi, ki jih naslavlja strategija:

 • analiza stanja podjetja na trgu v primerjavi s konkurenti,
 • ključne priložnosti razvoja in rasti podjetja,
 • kritične točke in ovire pri rasti in implementaciji strategije,
 • izbor nekaj ključnih strateških ciljev, ki se med seboj povezujejo,
 • načrt koordinacije in osredotočanje akcije (operativna izvedba in implementacija).

Skozi vodenje procesa pisanja strategije pomagamo izluščiti nekaj ključnih strateških ciljev podjetja, kjer se lahko dosegajo multiplikativni učinki, prav tako pa skozi proces skušamo čim več internih silnic (oddelkov) uskladiti in usmeriti proti zapisanim skupnim ciljem.

ZNAČILNE NAPAKE V STRATEGIJI

Skoraj vsako podjetje ima zapisano določenovrsto strategijo. Malo podjetij pa ima izdelano resnično dobro strategijo, kako premagati konkurente. Preprečimo, da ima vaša zapisana strategija katero koli izmed značilnih napak:

 • zgolj zapis vizije in internih želja, brez konkretnega načrtain redistribucije virov,
 • pri nastanku strategije ne sodelujejo ključni kadri, zato se s strategijo ne poistovetijo,
 • preveč ciljev, ki niso med seboj povezani,
 • strategija ni prelita v operativne izvedbene projekte,
 • strategija ne upošteva organizacijskih omejitev in kako bodo ti premagani.

POSTOPEK IZDELAVE STRATEGIJE

 • Popis vidikov lastnikov, vrhnjega menedžmentain ključnih kadrov na rast podjetja,
 • priprava sinteze vseh videnj,
 • neodvisna analiza trga in internih dokumentov,
 • priprava izhodiščnega dokumenta,
 • komentiranje izhodiščnega dokumenta s strani deležnikov in skupen izbor prioritet,
 • priprava več iteracij dokumenta in usklajevanje,
 • potrditev dokumenta,
 • priprava in izvedba interne komunikacije nove strategije,
 • podpora pri alokaciji virov, pripravi prioritetnih projektov in operativnih načrtov.

DRUGI ELEMENTI STRATEGIJE

V sklopu izdelave strategije posodobimooziroma jasno definiramo tudi (obstoječo/želeno):

 • organizacijsko shemo,
 • organizacijsko kulturo,
 • produktni portfelj.

Naša storitev ni, da pripravimo strategijo namesto menedžmenta, ker to ni mogoče. Naša storitev je, da kot zunanji izvajalci pomagamo izpeljati proces, skozi katerega nastane strategija, ki je vsebinsko in tehnično smiselna ter ustrezna, hkratipa vključuje tudi načrtimplementacije.