Storitve

Svetovanja podjetjem

V današnjih konkurenčnih časih in ob velikem tehnološkem napredku bodo v prihodnosti vedno bolj uspevala le vitka in agilna inovativna podjetja, ki bodo imela trdne temelje na znanju z visoko dodano vrednostjo (»knowledge based companies«). Kompetenca takšnega podjetja lahko izhaja iz  tehnologije, inovativne uporabe tehnologije, poslovnega modela, nenazadnje pa tudi načina organiziranja, komunikacije in delovanja.

Podjetje je sestavljeno iz ljudi in ravno management, zaposleni ter lastniki v podjetju so ključni vir za ustvarjanje trdne konkurenčne prednosti na trgu. Osnova za dolgoročni uspeh je zato razvoj kompetenc (znanja, veščin, vrednot, stališč, izkušenj, socialne mreže, značajskih lastnosti) slehernega posameznika v podjetju.

Podjetjem svetujem z vseh ključnih vidikov poslovanja, tako strateškega, finančnega, marketinškega, prodajnega, tehnološkega, kot tudi z vidika človeških virov in ostalih vitalnih funkcij. Podjetjem pomagam, da postanejo inovativna, vitka, agilna ter pri izberejo prave strategije rasti ter optimizacije poslovanja.

Najpogostejše teme na področju svetovanja podjetjem:

 • Priprava strateškega plana razvoja
 • Vodenje podjetja in optimizacija poslovnih procesov
 • Razvoj novih produktov po vitkih in agilnih metodah
 • Razvoj poslovne ideje ali modela po vitkih in agilnih metodah
 • Postavitev in izvedba eksperimentov za testiranje poslovnega modela
 • Komunikacija novih produktov in razvoj skupnosti
 • Uporaba spletnih omrežij za marketing in promocijo produktov
 • Priprava »pristajalnih strani« za testiranje marketinških kampanj
 • Vpeljava procesov inoviranja in eksperimentiranja v podjetju
 • Postavitev metrik poslovanja podjetja (KPI)
 • Uvedba sodobnih tehnologij v podjetje in informatizacija poslovanja
 • Priprava analiz poslovanja in napovedi tehnoloških trendov
 • Izdelava finančnih in investicijskih načrtov
 • Reorganizacija podjetja in revitalizacija poslovanja

Ne svetujem s področja pridobivanja virov financiranja ter podjetjem, ki so zrela za stečajni postopek.

Razvoj vodstvenih veščin

Nihče na tem svetu ne more doseči prebojev in velikih stvari sam. Še Bill Gates pravi, da nobene stvari v življenju ni nikoli začel sam. Osebna svetovanja in coaching-i so na zahodu in vzhodu (duhovni nivo) dolgo poznani mehanizmi hitrejšega ter učinkovitejšega doseganja ciljev.

Osebni coach je nekdo, ki neodvisno pripravi sistem doseganja ciljev posameznika, podaja zunanji pogled na življenjske situacije ter objektivno refleksijo, prav tako pa spodbuja posameznika pri doseganju ciljev in mu prisluhne.

Sistematično izvajan coach-ing zajema analizo in razumevanja situacije, pregled možnih scenarijev in želenih ciljev, pripravo sistema coach-inga, redno spremljanje in izvajanje strategije ter redni pregled napredka. Coaching se lahko izvaja enkratno (minimalno 3 ure) ali pa dolgoročno (1 do 2 uri na teden).

Najpogostejše teme osebnega svetovanja in coachinga:

 • Vodstvene veščine
 • Splošna strategija izboljšanja kakovosti življenja
 • Upravljanje s časom in razvoj konstruktivnih navad
 • Postavljanje in doseganje navdušujočih ciljev
 • Sprememba in razvoj kariere ter doseganje kariernih ciljev
 • Začetek in upravljanje kompleksnih osebnih projektov

Ne svetujem ljudem, ki so pasivni, ne verjamejo v osebno moč izbire, so vdani v usodo, se soočajo z depresijo ali drugimi resnimi zdravstvenimi problemi (fizičnimi ali psihičnimi). Če se soočate s tovrstnimi problemi, se prosim obrnite na strokovno pomoč. Prav tako ne ponujam hitrih in enostavnih rešitev, vendar dolgoročno delo na zastavljenih ciljih.

Ne izvajam brezplačnih svetovanj, srečanj in izobraževanj. Na blogu je namreč na voljo na tisoče strani mojih razmišljanj in nasvetov.

Delavnice in izobraževanja

Za podjetja, posameznike, skupine in druge organizacije izvajam delavnice, predavanja in izobraževanja.

Vse delavnice in izobraževanja vsebujejo najnovejše in sodobno znanje, so sistematično strukturirana in je pridobljeno znanje moč takoj integrirati v vsakodnevno delovanje.

Cilj vsake delavnice je ustvariti tudi pravo motivacijsko vzdušje ter jasne smernice za konkretno implementacijo znanja v prakso.

Naslovi predavanj

 • Strateško načrtovanje in postavljanje strategije
 • Povečanje produktivnosti
 • Čustveno stabilno vodenje in agilni managemenet
 • Vitko in agilno podjetje
 • Učinkovita komunikacija
 • “Data-driven” podjetje
 • Z razumevanjem globalnih paradigem do hitrejše rasti

Za vse zgoraj navedene teme je možna izvedba predavanja v dolžini 30 do 60 min, celodnevne delavnice v obsegu 3 do 6 ur, osebnih konzultacij vodstvenemu kadru v organizacijah ter enkratnega ali dolgoročnega coachinga, z ena do dvakratno seanso tedensko.

Predavanja in delavnice je možno delno prilagoditi tudi na zahteve naročnika.

Razvoj start-up ekosistema in konkurenčnih poslovnih okolij

Enako, kot v preteklih 10 letih, še naprej sodelujem pri razvoju start-up ekosistema v Sloveniji in po Evropi ter pri razvoju konkurenčnih poslovnih okolij.

Moje delovanje na tem področju predvsem na podlagi sodelovanja, povezovanja ter implementacije sodobnih konceptov spodbujanja podjetništva, kot so podjetniški pospeševalniki. V tem okviru tesno sodelujem na nacionalnih podjetniških programih v okviru Iniciative Start:up Slovenija.

Večjim podjetjem in inštitucijam znanja (Univerze, JRO, TTO-ji) pomagam pri vzpostavitvi strategije sodelovanja z mladimi start-up podjetij z namenom večje inovacijske aktivnosti ali razvoju interne kulture ter procesov za razvoj novih poslovnih idej ali spin-off podjetij.

Organizacijam pomagam pri razvoju strategije vitkega in agilnega podjetništva z integracijo vseh deležnikov podjetja v razvojne procese, s končnim ciljem povečati konkurenčnost podjetja na trgu.

Kontakt

  Ime in priimek (obvezno polje)

  E-pošta (obvezno polje)

  Podjetje (obvezno polje)

  Želena storitev

  Opis povpraševanja