Stranke

S svojimi strankami tečemo skupaj na dolgi rok, ob zavedanju, da hitre in preprosterešitve redko obstajajo. Vrednote, ki jih gojimo do svojih strank, so popolno zaupanje, osredotočenost na rezultate ter inovativni pristopi, podprti z vitkostjo in agilnostjo.

Kdo so naše značilne stranke?

Naše stranke so v večini inovativna podjetja, ki želijo bolje obvladovati ali pospešiti svojo rast, lahko pa tudi prenovitisvoje poslovanje ali postaviti trdne temelje svoje organizacije. Velikost projektov, ki jih najpogosteje izvajamo, so od 10.000 evrov do 50.000 evrov in trajajo od 3 do 24 mesecev.

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETA (OD 50 DO 100 ZAPOSLENIH)

Podjetja med 50 in 100 zaposlenimi, ki so v fazi redefiniranja strategije, prenove interne kulture, iskanju novih priložnosti rasti, želijo profesionalizirati in optimizirati posamezne poslovne funkcije, ali razviti sodobne pristope menedžmentain notranjega podjetništva.

HITRO RASTOČA PODJETJA

Hitro rastoča podjetja, ki presegajo 10–15 zaposlenih in nato letno zaposlijo večje dodatno število ljudi ali pogodbenih sodelavcev. Zaradi hitre rasti lahko v takšnih situacijah pogosto nastane “zmeda” v podjetju. S sklopom naših storitev pomagamo pri jasno definirani strategiji rasti, profesionalnem oblikovanju poslovnih funkcij ter vzpostavitvi procesov.

ODDELKI ZNOTRAJ VELIKIH PODJETIJ

Večja podjetja se na nas obrnejo predvsem za potrebe razvoja internih kompetenc vodstvenega kadra, in sicer v kombinaciji s skupnim delom na projektih in izvajanjem delavnic ter skupinskega in individualnega coachinga. Najbolj učinkovit razvoj vodij je namreč skozi delo na zahtevnih projektih v vrhunski ekipi.

INVESTITORJI

Zasebni investitorji običajno najamejo naše storitve za svoja portfeljska podjetja z namenom, da ta izboljšajostrategijo rasti ter profesionalizirajo in optimizirajo poslovanje. Za investitorje izvajamo tudi storitve spremljanja napredka naložb tveganega kapitala.

Reference

ŠPICA INTERNATIONAL

Motor globalne rasti za rešitve v oblaku

Za rešitve v oblaku (evidenca delovnega časa, beleženje porabljenega časa na projektih) smo izdelali strategijo digitalnega motorja rasti na globalnih trgih, s poudarkom na vsebinskem marketingu. V fazi implementacije ekipi Špice nudimo podporo pri koordiniranju in implementaciji pripravljene strategije za pridobivanje novih strank podigitalnih kanalih.

HIDRIA

Strateško planiranje

Za mlade vodstvene potenciale smo izvedli usposabljanje s področja strateškega planiranja. Usposabljanje je pokrilo vse ralične tipe strateškega planiranja, od klasičnih “MBA” pristopov, do vitkih in agilnih metod. Skozi vidik strateškega planiranja so bile podane tudi konkretne usmeritve, kako postati uspešen vodja.

ISKRATEL

Serija vodstvenih coachingov in izdelava priročnika

V okviru “In Leadershi projekta”, ki ga je izvajal Business Class, smo za podjetje Iskratel izvedli serijo cochingov za vrhnji in srednji menedžment. V sklopu coachinga smo izdelali priročnik voditeljskih izzivov, v katerem so se popisali glavni izzivi, s katerimi se soočajo vodje, v naslednji fazi pa sose iskale optimalne rešitve na te izzive.

Prva hiša

Strategija podjetja in vzpostavitev marketinške funkcije

Vodilnemu podjetju na področju razvoja srednje velikih nepremičninskih projektov smo svetovali pri pripravi strategije rasti, vzpostavitvi organizacijske strukture in pri zasnovi marketinške strategije za nepremičninske projekte.

SUNESIS

Motor rasti in optimizacija procesov

Podjetju Sunesis, ki velikim podjetjem pomaga pri digitalni transformaciji s svojo digitalno platformo, smo pomagali pri oblikovanju poslovnega modela, prenovi spletnega nastopa ter optimizaciji procesov na poslovnih funkcijah prodaje, marketinga in kadrov. Prav tako smo pomagali z razvojem nišnih produktov na podlagi metodologije vitkega poslovanja.

AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI (APL)

Optimizacija procesov

Agencija za pospeševanje likvidnosti je ena izmed vodilnih nebančnih družb za odkup terjatev. Za naročnika smo izvedli analizo poslovnih funkcij ter pomagali pri implementaciji izboljšav, s poudarkom na poslovni funkciji razvoja ter marketinga.

MASIVNA PASIVA

Oblikovanje motorja rasti in optimizacija procesov

Podjetju smo svetovali pri oblikovanju motorja rasti, kar je zajemalo pripravo standardiziranih gradiv, optimizacijo marketinških in prodajnih procesov ter uvedbo novih tehnologij v podporo marketingu in prodaji. Izvedli smo tudi optimizacijo procesov na drugih poslovnih funkcijah.

BLOQ

Zasnova poslovnega modela in spremljanje naložbe

Za zasebnega investitorja v podjetje Bloq se je zagotovila storitev rednega spremljanja in mentoriranja start-up podjetja, ki razvija pametne “lockerje”. Podjetju smo pomagali pri oblikovanju poslovnega modela, oblikovanju prodajne strategije, pridobivanju investitorjev in vzpostavitvi poslovnih funkcij. Podjetje je prejelo tudi nagrado zmagovalca najboljšega start-up podjetja na stranskem tekmovanju WebSummit 2019.

EKIPA2 (OUTFIT7)

Izvedba serije menedžment-coachinga

Za podjetje Ekipa2, ki deluje pod okriljem Outfit7, se je izvedla serija individualnih in skupinskih menedžmentcoachingov na temo vodenja in povečanja produktivnosti v podjetju.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Izdelava strateških dokumentov in podpora pri izvedbi

Za naročnika smo izdelali strateško dokumentacijo (DIIP/PIZ/IP), skozi katero smo pomagali pri zasnovi projekta StartupPlus+, ki je eden najbolj obširnih in intenzivnih javno-zasebnih projektov podpore start-up podjetjem na svetu. V drugi fazi smo zapisano pomagali implementirati v prakso v smislu pomoči pri vzpostavitvi projektnega vodenja in nudenje podpore pri izvajanju projekta.

SPIRIT

Serija coachingov in izdelava priročnika o menedžmentu SIO

Za javno agencijo SPIRIT smo izvedli serijo coachingov za menedžmentsubjektov inovativnega okolja (inkubatorji, tehnološki parki…), prav tako pa smo izdelali priročnik za uspešno vodenje in menedžmenttovrstnih subjektov.

Druge reference

Druge reference