3 minut za branje

Kaj je strategija rasti podjetja?

Strategija je sklop poslovnih odločitev, kam in kako investirati denar, čas, energijo, veščine, kreativni potencial ter druge vire organizacije, predvsem na dolgi rok.

Dobra strategija identificira nekaj ključnih priložnosti, ki prinesejo podjetju multiplikativne učinke. Na podlagi tega odgovori na temeljno vprašanje, kaj podjetje počne in katerih stvari podjetje ne počne. Implementacija strategije nato pomeni koncentracijo ter osredotočenje virov na nekaj ključnih ciljev.

Naloga strateškega odločanja je apliciranje pozicije moči podjetja na najbolj obetavno priložnost. Strategija je sama po sebi koncentracija moči in aplikacija te na področja, ki prinesejo največje rezultate. Osrednja točka strategije je izkoriščanje konkurenčne prednosti. Strategija določa, kaj je za podjetje res pomembno.

Beseda strategija izvira iz grških besed stratos (vojska) in ago (voditi). Vir: Wikipedia

Strategija je vedno odziv na izziv (običajno zaradi interne ali eksterne spremembe), torej če ni definiran izziv, težko govorimo o strategiji. To pomeni, da jasno in razumljivo kaže, kako se bo podjetje premaknilo naprej glede na spremenjene okoliščine.

Podjetje nima strategije ali ima slabo strategijo, če sledi večjemu številu ciljev, ki so nepovezani ali si celo nasprotujejo.

Kaj vse vključuje dobra strategija podjetja?

Strategija niso zgolj ambicije, vizije in cilji. Dobra strategija identificira ključne ovire za doseganje ambicij ter ciljev ter vsebuje načrt, kako bodo te ovire premagane.

Dobra strategija pokaže pot, identificira kako in kaj ter poda usmeritve vodjem, kje aplicirati odločnost in vztrajnost. Vsebina dobre strategije ni samo kaj, vendar tudi kako in zakaj.

Če nimaš konkurenčne prednosti, ne tekmuj.

Ključna vsebinska poglavja strategije:

 • Diagnoza
  • Naslavljanje osrednjih izzivov in tveganj
  • Analiza stanja in trendov
 • Usmeritve – zmanjšanje kompleksnosti in dvoumnosti, pričakovani odzivi in reakcije drugih, izkoriščanje vzvodov, podlaga za taktike ter akcije, ki so usklajene
  • Priporočeni koncepti
  • Poslovne taktike
  • Utemeljitve in argumenti
 • Konkreten načrt akcije – vsaka dobra strategija vključuje akcijo
  • Konkretni cilji in naloge (čim manjše število)
  • Zahtevana vedenja

Pomembno je, da je strategija koherentna. Zaposleni in drugi viri podjetja so kot vektorji, ki morajo kazati v enako smer.

Implementacija strategije zahteva sposobne vodje, ki so pripravljeni reči ne širokemu naboru priložnosti, interesom in akcij, ki niso skladni z zastavljeno koncentracijo energije.

Implementacija strategije vedno pomeni spremembo aktivnosti, ki jih izvaja podjetje. Ljudje morajo začeti početi druge naloge.

Kaj je slaba strategija?

Najpogostejši elementi slabe strategije so:

 • Vključuje samo ambicije in cilje, brez poti
 • Niso naslovljeni glavni organizacijski izzivi, slabosti ter ovire
 • Vključene so splošne izjave, mnenja ter »buzzword«-i
 • Cilji niso pravilno zastavljeni
 • Ni koherentnosti – če ciljni niso povezani, ali so si celo nasprotujoči

Strategija vključuje fokus in zavestno izbiro določenih ciljev pred drugimi. Glavni izziv pri pripravi strategije ni logična analiza, temveč izbira prioritetnih ciljev.

»Če bi prišel nov CEO in nas zamenjal, kaj misliš, da bi naredil?« je pogosto dobro vprašanje, ki pomaga pri pripavi strategije, Andy Groove

Dobra strategija vedno postavi določen del organizacije v slabšo ali sekundarno pozicijo oziroma morajo začeti izvajati druge aktivnosti. To vedno povzroči upor. Torej, če ni določenega upora znotraj organizacije, strategija ni dobro zastavljena ali ni v implementaciji.

Strategija je »vsiljena« akcija v sistem

Strategija je koordinirana akcija, ki je vsiljena v poslovni sistem. Gre za centralizacijo moči, z namenom, da se premaga ustaljeni način dela.

 • Decentralizacija spodbuja specializacijo. Se pravi delaš eno zadevo v kateri si dober, ne da se ukvarjaš z drugimi nalogami ali da te kdo moti.
 • Centralizacija je rezultat strategije, vendar vsiljena samo tam, kjer je to res smiselno in potrebno. Centralizacija je draga in naporna, prav tako spodriva specializacijo, prekinja in moti ljudi pri ustaljenem delu
Business model canvas - Key Activities
Sprememba strategije zahteva spremembo ključnih aktivnosti

Edini način, da se strategija resnično realizira je, če za zastavljene strateške cilje zagotovimo dovolj virov (človeških, finančnih, časovnih,…). Strategijo brez ustreznih virov ni mogoče realizirati. To pomeni, da je pri snovanju strategije pomembno upoštevati tudi vire, ki jih imamo na voljo.

Naloga vodje pri implementaciji strategije

Naloga vodje pri implementaciji strategije je ustvariti pogoje, da se strategija čim lažje implementira. Vključuje uporabo volje in vodenja za izbiro pravih nalog, ki bodo premagale glavne ovire na poti do cilja.

Strategija je bistveno več, kot plan, je ogrodje za sprejemanje poslovnih odločitev ter vodič za dosego poslovnih ciljev.

To zahteva zavestno odločitev, katere aktivnosti se bodo v podjetju izvajale in katere ne. Brez spremembe aktivnosti, ki se izvajajo v podjetju, strategija ni dejansko implementirana.

Viri:

Share on facebook
Share on linkedin