Naša ekipa

Primarni svetovalec po “inhouse” poslovnem modelu je Blaž Kos. Za večje projekte lahko po potrebi zagotovimo dodatne preverjene partnerje ali najboljše strokovnjakena posameznih poslovnih področjih ter sestavimo optimalne interdisciplinarne ekipe ali zagotovimo optimalni nabor izvajalcev.

Blaž Kos je v preteklih 12. letih upravljal investicije tveganega kapitala ter sodeloval pri razvoju start-up ekosistema v regiji. Danes svetuje podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji procesov, vpeljavi vitkih agilnih metod ter digitalizaciji poslovanja.

Blaž Kos je aktivno sodeloval pri razvoju start-up ekosistema, tveganega kapitala in konkurenčnega poslovnega okolja v Sloveniji ter Adriatic regiji. Pomagal je pri vzpostavitvi univerzitetnih inkubatorjev in tehnoloških parkov, upravljal mrežo poslovnih angelov in sklad tveganega kapitala ter več investicij kot poslovni svetovalec.

Danes svetuje podjetjem vseh velikosti pri strategijah rasti, optimizaciji procesov in digitalizaciji poslovanja ter na področju vitkega in agilnega poslovanja. Njegov mednarodni blog je bil izbran med 50 najboljših blogov na svetu v kategoriji osebne in poslovne rasti.

Interdisci-plinarne
inhouse consulting
ekipe

Za najtežje poslovne izzive lahko zagotovimo najboljše neodvisne strokovnjakeali sestavimo interdisciplinarne ekipe, ki za čas trajanja projekta postanejo del vašega podjetja in del vaše (menedžment) ekipe. Tako na butični način rešujemo najbolj zahtevne poslovne izzive glede na obseg, kompleksnost in naravo projekta.

Za večje projekte, kjer je smiselno, da se vključujejo tudi drugi strokovnjaki, pripravimo predloge potencialnih svetovalcev, ki jih nato vedno predhodno odbori naročnik.