Delavnice in predavanja

V nadaljevanju se nahaja seznam delavnic in izobraževanj, ki jih izvajam za podjetja, organizacije in skupine. Za vse zgoraj navedene teme je možna izvedba predavanja v dolžini 30 do 60 min, celodnevne delavnice v obsegu 3 do 6 ur, osebnih konzultacij vodstvenemu kadru v organizacijah ter enkratnega ali dolgoročnega coachinga, z ena do dvakratno seanso tedensko. Predavanja in delavnice je možno delno prilagoditi tudi na zahteve naročnika.

Vitko in agilno podjetje

Plasma greenDandanes želi skoraj vsako inovativno podjetje delovati po »vitkih in agilnih« metodah, saj se sliši sodobno, napredno in v koraku s časom. Vendar je dejanska implementacija pristopov in tehnik »vitkega in agilnega« podjetništva izjemno zahtevna in težka, še več, v večini primerov skoraj nemogoča brez ustrezne zunanje pomoči strokovnjakov. Nesistematična in necelovita implementacija novosti v poslovne procese je ravno v nasprotju z osnovnim pravilom tovrstnega pristopa – to je, da podjetje ne sme izvajati nobenih aktivnosti, ki ne prinašajo resnične dodane vrednosti.

Organizacije vodimo proti cilju, da postanejo resnično »vitke in agilne«, vse od pravilne postavitve hipotez, razvijanja novih produktov skupaj s strankami in drugimi deležniki, do postavitev smiselnih metrik, ki kažejo resničen napredek podjetja.

Dejstvo je, da bodo v prihodnosti prosperirala predvsem vitka in agilna podjetja (nenazadnje gre za znanje iz najboljših svetovnih univerz), vendar le tista, ki bodo imela takšen pristop resnično temeljito integriran v kulturo in procese, ne pa zgolj zapisan na papirju v okviru strategije razvoja podjetja.

Vodenje manjših timov

Plasma-bluePodjetje ne postane tisto, kar planira, vendar postane »output« skupka ljudi, ki jih zaposluje ter vodi management. Učinkovito vodenje ljudi je tako ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti na trgu. Predavanje je namenjeno vsem, ki bi radi postali resnično izjemni vodje manjših timov, do 10 ljudi. Zajema različne pristope in ideje za spodbujanje inovativnosti in produktivnosti, od definiranja močne vizije in vrednot, ki motivirajo ljudi, do implementacije vitkih in agilnih metod v dnevno delovanje (vsakodnevno kratko srečanje, vizualizacija delovnih tokov ipd.). Prav tako obravnava različne programske rešitve za podporo vodenju timov.

Pri tem celotno predavanje temelji na načelu, da ekipa ni nič drugega, kot odsev vodstva. Z ustreznimi tehnikami in pristopi lahko torej vodimo ljudi do doseganja najbolj ambicioznih ciljev, skladno z rekom »navdušite ljudi nad potovanjem in zgradili vam bodo ladjo«. Izjemo vodenje je kot lepota – težko opisljivo, vsi pa se ga takoj zavemo, ko ga vidimo. Postanite tudi vi izjemni vodja z izjemno ekipo.

Inoviraj ali umri

Plasma-dark-blueŽivimo v svetu dinamičnih in kompleksnih trgov, ki zahtevajo konstantno inoviranje. Vsako podjetje se sooča s kratko življenjsko dobo svojih proizvodov in nenehnimi zahtevami kupcev po novem in drugačnem. Neprestano inoviranje pa je žal izjemno zahtevno in utrudljivo. Zato je nujno, da vsaka organizacija v inovacijske procese sistematično vključi vse zaposlene, prav tako pa tudi druge deležnike, kot so kupci, prodajni kanali, skupnost in v nekaterih primerih celo konkurenco (t.i. »coopetition«).

Vsaka organizacija mora zasnovati kulturo in procese tako, da sistematično podpira zbiranje, razvoj, oceno in nadaljnji razvoj inovacij v obliki novih produktov in storitev. Z uporabo »vitkih in agilnih« metod dodatno zmanjšamo verjetnost neuspeha novih produktov na trgu. Predavanje govori o tem, kako sistematično in z znanstvenim pristopom povečati inovacijsko aktivnost v organizaciji in zmanjšati verjetnost neuspeha inovacij na trgu, predvsem zaradi tržnih tveganj.

Metrike poslovanja za podjetja

plasma-dark-greenŠtevilo informacij, ki jih lahko podjetje spremlja za podporo pri poslovnem odločanju, se iz dneva v dan močno povečuje. S povečanjem obsega, hitrosti in vrste informacij, ki so na voljo za analizo in obdelavo, se vodstvo podjetja pogosto kaj hitro izgubi. Napake se dogajajo tako zaradi spremljanja premalo podatkov, kot tudi preveč podatkov ali na drugi strani celo spremljanja napačnih podatkov. Pri slednjem gre za podatke, ki nam dajejo lažen občutek napredka.

Izjemno neprijetna situacija je, ko ima vodstvo podjetja dober občutek o poslovanju na podlagi varljivih, napačno zastavljenih metrik, v resnici pa je napredek podjetja bistveno počasnejši ali ga sploh ni. Znanje, kako zastaviti spremljanje ključnih indikatorjev poslovanja, tako na podlagi tradicionalnih, kot vitkih tehnik managementa podjetje, je lahko odločilni faktor med dolgoročnim uspehom in neuspehom organizacije.

Z razumevanjem globalnih paradigem do hitrejše rasti

Plasma-orange»Plima naplavi vse čolne; oseka pokaže, kdo je pod vodo brez hlač.« Ali povedano drugače, lahko imaš izjemno ekipo in slab trg in bo zmagal trg. Na drugi strani imaš lahko povprečno ekipo, in dober trg (velik in rastoč) in bo zmagal trg. Trg vedno zmaga in zato so tržni trendi izjemnega pomena za uspeh podjetja. Če ima podjetje pravi produkt na pravem trgu si tudi management lahko privošči veliko več napak v poslovanju (te pa se vedno dogajajo).

Tržne trende delimo na dva segmenta. Prvi segment so trendi specifični za določeno industrijo, druga skupina pa zajema splošne globalne trende. Predavanje zajema ključne globalne trende, ki jih lahko izkorišča skoraj vsako podjetja za hitrejšo rast in uspešnejše delovanje. Govorimo o trendih, ki omogočajo izkoriščane inovativnih poslovnih pristopov, kot so vsebinski marketing, aktivacija dodatnih prodajnih kanalov, globalna stroškovna učinkovitost ipd.

Kontakt

Zaradi izjemno velikega obsega obveznosti, projektov, števila predavanj in dela, organizira, trži ter upravlja s predavanji zunanje partnersko podjetje.

    Ime in priimek (obvezno polje)

    E-pošta (obvezno polje)

    Podjetje (obvezno polje)

    Želena storitev

    Opis povpraševanja