KategorijaVodenje

Elementi, ki močno vplivajo na ostrino našega fokusa

V prejšnji objavi sem govoril o pomembnosti fokusa, torej o tem, da je fokusiranje tudi del osebnostne rasti in napredka posameznika. Pri tem pa se je seveda smiselno vprašati, od česa je odvisno, koliko bomo dejansko fokusirani na posamezni projekt. V splošnem sem elemente, ki močno vplivajo naš fokus razdelil v dve skupini in sicer na tiste, ki definirajo naš fokus, torej prispevajo k temu, da...

Fokus – ostrina, ki je pogoj za poslovni in osebni uspeh

Sedem let sem potreboval, da sem dodobra spoznam pomembnost fokusa, pa še sedaj lahko rečem, da velikokrat podcenjujem njegovo moč. Najboljši praktični primer, ki ponazarja pomembnost fokusa je, da na lep sončni dan vzamemo list papirja in povečevalno steklo ter nato sončne žarke s povečevalnim steklom fokusiramo na list papirja. Verjetno vsi vemo, kaj se bo zgodilo. Resnično se fokusirati na eno...