KategorijaManagement in projektni M.

Scrum in agilne metode managementa

Družba znanja je s seboj kot slabost poleg krute globalne konkurence prinesla tudi neverjetno turbulentno in nestabilno poslovno okolje. Zaradi nenehnih nepredvidljivih sprememb, potrebe po hitrem odločanju in neprestanem prilagajanju, se je seveda pojavila tudi potreba po novih pristopih do managementa projektov in organizacij. Nestabilno poslovno okolje oziroma trg je na nek način postal kopija...

Prvih 90 dni na novi poziciji

Odkar obstaja vodenje, obstajajo tudi prehajanja na nove vodstvene položaje ter s tem prehodne ter uvajalne dobe. Vsako prehodno obdobje oziroma tranzicija predstavlja kritični čas, v katerem imajo lahko majhne spremembe in pomembna dejanja velik vpliv na končni rezultat. Predsednik ZDA ima 100 dni, da se dokaže. Vi jih imate samo 90, če ste prevzeli novo vodstveno pozicijo. V primeru, da v tem...

Projektni management

S poslovnega vidika je današnji čas prežet s hitrimi spremembami, hudo konkurenco in visoko zahtevnostjo potrošnikov. Tako na primer linijska proizvodnja, zelo dolgoročno planiranje, trdno ustaljeni procesi, zaposlitev za celotno življenje, ena sama odgovornost in podobno niso več načini za uspeh. Danes lahko govorimo o timskem delu, »leadership«-u, navduševanju, vodoravni komunikaciji, visoki...

Podjetnik ali manager

Vsak, ki se ukvarja s podjetništvom ali se želi podati na podjetniško pot, slej kot prej naleti na vprašanje, ali je podjetnik tudi manager in obratno. Torej tudi sam sem se kar nekaj časa ukvarjal s tem vprašanjem in končno izoblikoval neko mnenje, kakšna je razlika med njima. Vsekakor gre za povsem različni funkciji, ki pa imata velik skupen presek. Funkcije, ki obstajajo v podjetju: lastniki...