KategorijaPodjetništvo in podjetnik

Novodobni način dela in sodobno delovno mesto

Družba znanja je prinesla povsem nove zakonitosti delovanja organizacij – od potrebe po neprestanem inoviranju, koncentraciji talenta, agilnih metodah vodenja, globalni konkurenčnosti, finančni optimiziranosti, družbeni odgovornosti in še bi lahko naštevali. Uspešno podjetje danes deluje povsem na drugačen način, kot je pred nekaj leti. Tako, kot je družba znanja prinesla povsem nove...

Podjetja z največjo verjetnostjo uspeha na trgu ter primerna za investicijo

Veliko podjetnikov ni povsem prepričanih, če imajo primerno podjetje za investicijo tveganega kapitala. Dva ključna dejavnika, ki vplivata na verjetnost potencialne investicije sta trg in tim, kljub vsemu pa je še mnogo drugih faktorjev, ki imajo vpliv na to, ali bo podjetniku uspelo pridobiti tvegani kapital ali ne. V nadaljevanju je kontrolna lista, ki lahko vsakemu podjetniku pomaga pri oceni...

Nekaj potrebovati še ne pomeni si to želeti

Pogosto je velika razlika med tem, kaj si ljudje močno želijo in kaj v resnici potrebujejo. Za vsakega podjetnika je to izjemno pomembna lekcija. O tem velikokrat govori največji slovenski marketinški guru Aleš Lisac. Poglejmo razliko. Večina ljudi, predvsem v povprečju, si želijo na hitro shujšati, priti po najlažji poti do denarja, jesti hitro hrano, imeti čim več (seksualnih) partnerjev in...

Notranji podjetnik je lahko vsak, pravi podjetnik redko kdo

Če pogledamo definicijo pridevnika podjeten, ugotovimo da govorimo o človeku, ki se pri svojem delu uspešno loteva več nalog in stvari, prav tako pa je drzen in samozavesten. To posledično pomeni, da se podjetnost lahko odraža na več nivojih. Najbolj neposreden nivo je, da postanemo podjetniki, se pravi (so)lastniki podjetja, pri čemer smo potem pogosto vsaj v začetnih fazah tudi managerji...

Resnične slabosti tveganega kapitala

Obstaja veliko mitov o tveganem kapitalu, ki krožijo med podjetniki. Te miti so nastali še v obdobjih, ko so se investitorji tveganega kapitala intenzivno učili, panoga pa se je šele dodobra razvijala. Danes je takšnih scenarijev, ki jih opisujejo miti (kraja ideja, prevzem podjetja ipd.) izjemno malo. To pa še ne pomeni, da tvegani kapital nima svojih slabosti. Ima jih, tako kot vsaka stvar v...

Miti o investitorjih tveganega kapitala

Obstaja več mitov glede investitorjev tveganega kapitala, ki podjetnike velikokrat odvrnejo, da bi se bolj pozanimali o tovrstnih virih financiranja. Sicer lahko z veliko gotovostjo rečem, da je med podjetniki vedno več znanja in zavedanja o konceptu tveganega kapitala, kljub vsemu pa srečam še veliko podjetnikov, ki imajo napačno predstavo, kaj pomeni lastniško financiranje. Investitor mi bo...

Koncept lastniškega financiranja in tveganega kapitala

Mlado podjetje ima zelo omejene možnosti pri financiranju svoje rasti. Banke in drugi dolžniški viri namreč v bilancah iščejo trdno zgodovino poslovanja, gotovo denarne tokove in možna zavarovanja, ki jih podjetja v zgodnjih fazah razvoja enostavno nimajo. Na drugi strani so lastna sredstva podjetnika pogosto omejena. Če odštejemo še nepovratna sredstva, ki so lahko podjetniku v pomoč, ne pa...