KategorijaGeni podjetja

Poslovni načrt

Pri vsaki izvirni podjetniški ideji, ki se nam porodi, še ne pomeni, da gre tudi za zelo dobro poslovno priložnost. Dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje imenujemo poslovni načrt. Poslovni načrt podjetnik pripravi tako, da se vživi v poslovanje svojega podjetja za nadaljnjih 3 do 5 let. Z začetkom pisanja...

Vrednote v življenjskem ciklu podjetja

Prav tako kot vsaka stvar na svetu ima tudi vsako podjetje svoj življenjski cikel. Za posamezno fazo življenjskega cikla pa je značilno, da v podjetju prevladujejo točno določene vrednote. Ustanovitelji, zaposleni ter ostali vpleteni v podjetje se morajo znati uspešno prilagajati potrebam po spremembi vrednot v posamezni fazi, ko podjetje raste skozi čas. Te vrednote v fazi rasti podjetja si...

Življenjski cikel

Vse na svetu ima svoj točno določen življenjski cikel. Na to pogosto pozabljamo, je pa ključnega pomena, ko govorimo o prihodnosti. Gledano z oči podjetnika, vsak produkt oziroma storitev ima določen življenjski cikel, nenazadnje tudi samo podjetje. Nekoliko širše gledano pa ima v našem življenju enak cikel tudi partnerstvo, prijateljstvo, dobrine, ki jih posedujemo itn. Življenjski cikel je...