KategorijaGeni podjetja

Novodobni način dela in sodobno delovno mesto

Družba znanja je prinesla povsem nove zakonitosti delovanja organizacij – od potrebe po neprestanem inoviranju, koncentraciji talenta, agilnih metodah vodenja, globalni konkurenčnosti, finančni optimiziranosti, družbeni odgovornosti in še bi lahko naštevali. Uspešno podjetje danes deluje povsem na drugačen način, kot je pred nekaj leti. Tako, kot je družba znanja prinesla povsem nove...

Podjetja z največjo verjetnostjo uspeha na trgu ter primerna za investicijo

Veliko podjetnikov ni povsem prepričanih, če imajo primerno podjetje za investicijo tveganega kapitala. Dva ključna dejavnika, ki vplivata na verjetnost potencialne investicije sta trg in tim, kljub vsemu pa je še mnogo drugih faktorjev, ki imajo vpliv na to, ali bo podjetniku uspelo pridobiti tvegani kapital ali ne. V nadaljevanju je kontrolna lista, ki lahko vsakemu podjetniku pomaga pri oceni...

Jedrna kompetenca in diferenciator

Za začetek svojega podjetja potrebujemo dobro idejo. Vendar ideje same po sebi niso vredne prav nič, saj jih imajo v družbi znanja prav vsi in tako se je izjemno težko spomniti povsem nekaj novega. Zato je za uspešno podjetje veliko bolj pomembna realizacija, kot dobra ideja. Prvi korak k realizaciji je, da našo idejo razvijamo toliko časa, dokler nima čim močnejše jedrne kompetence. Torej, da se...

Vrednote podjetja

Glede na to, da je vsaka organizacija zgolj odsev posameznika ali skupine posameznikov, lahko najdemo veliko skupnih točk med osebnimi vrednotami in vrednotami organizacije. Trgi se vedno bolj gibljejo v smer popolne konkurence, z neizmerno količino dobrin, ki so si bolj in bolj podobne. Tako vrednote postajajo vse pomembnejši diferenciator. Prav tako so vrednote ključne, da privabimo ljudi, s...

Poslanstvo, mantra in filozofija managementa

Ko v prvem koraku na podlagi poslovne ideje definiramo in uskladimo vizijo organizacije, je smotrno določiti še poslanstvo podjetja. Tudi poslanstvo podjetja običajno izhaja iz same poslovne ideje, prav tako pa iz filozofije ter vrednot managementa oziroma podjetnika. Če vizija odgovarja na vprašanje kam gremo, se poslanstvo bolj ukvarja z vprašanjema kako in na kakšen način bomo dosegli...

Vizija in vizionarji

Prvi in osnovni temelj podjetja je vizija. V strokovni literaturi vizija spada pod segment strateškega načrtovanja poslovanja. Preprosto povedano vizija pomeni, da če se danes nahajamo v točki A, kako vidimo točko B v prihodnosti, kjer se želimo nahajati po preteku nekega določenega obdobja. Vizija je vez med sedanjostjo in prihodnostjo. Izjemno dobro definicijo poda tudi slovar slovenskega...

Geni podjetja

Vsako podjetje ali kakršno koli organizacijo lahko primerjamo z živimi organizmi, včasih z enostavnimi, drugič z bolj kompleksnimi bitji. Zakonitosti delovanja so v nekaterih elementih izjemno podobne. Zaposlene si lahko predstavljamo kot celice v telesu ali kot organe, odvisno od velikosti podjetja, kjer vsak opravlja svojo točno določeno funkcijo. Organizem brez nekaterih organov ne deluje...