KategorijaAnaliza trga

Podjetja z največjo verjetnostjo uspeha na trgu ter primerna za investicijo

Veliko podjetnikov ni povsem prepričanih, če imajo primerno podjetje za investicijo tveganega kapitala. Dva ključna dejavnika, ki vplivata na verjetnost potencialne investicije sta trg in tim, kljub vsemu pa je še mnogo drugih faktorjev, ki imajo vpliv na to, ali bo podjetniku uspelo pridobiti tvegani kapital ali ne. V nadaljevanju je kontrolna lista, ki lahko vsakemu podjetniku pomaga pri oceni...

PEST analiza

Ena izmed tipičnih poslovnih analiz, ki se pogosto nahaja v poslovnem načrtu, sploh če podjetje namerava vstopiti na tuje trge je PEST analiza. Ta analiza je nujna predvsem, ko vstopamo ali želimo poslovati na tujih trgih, kjer ne poznamo zelo dobro makroekonomskih razmer. Napačne predpostavke, tudi na tako splošnem nivoju, kot so makroekonomske razmere, so lahko usodne. V sklopu analiziranja...

Napačne predpostavke

Američani imajo pregovor, ki gre nekako takole: »Wrong assumptions are mother of all fuckups«, torej da so napačne predpostavke vzrok vseh neuspehov. Na podlagi pregledanih na stotine poslovnih načrtov in podjetij ter lastnih izkušenj lahko rečem, da je to povsem res. Poglejmo si pomembnost pravih predpostavk na povsem praktičnem primeru. Na enemu izmed mojih projektov iz preteklosti, ki je bil...

Vzpon žensk

V nam do sedaj poznani zgodovini človeštva je bilo večina dela opravljenega predvsem na fizičnem nivoju. Čeprav je jasno viden intelektualni napredek človeštva v zadnjih nekaj tisočih let, je večji del output-a še vseeno pripadal mišicam. Iz tega vidika imamo moški nekaj prednosti pred nežnejšim spolom (seveda to prinaša tudi svoje slabosti), saj imamo čisto iz vidika fizionomije na telesu kakšen...

SWOT analiza

Ena najpogostejših in najbolj popularnih analiz v sklopu poslovnih ved je SWOT analiza oziroma PSPN matrika v slovenski terminologiji. Analiza je izjemno koristna, sploh ker jo je moč aplicirati tako recimo na sebe ali katero koli drugo osebo, kot tudi na vse ravni poslovanja – produkt, serijo produktov, podjetje ter mnogo drugih podobnih kategorij, kot je na primer trg, konkurenca itn. Pri...

Poslovno načrtovanje

Tako podjetništvo, kot tudi managerstvo je na strateški ravni v grobem sestavljeno iz štirih osnovnih faz in sicer (1) načrtovanja, angažiranja in (2) organiziranja virov, (3) vodenja in spremljanja napredka poslovanja oziroma (4) nadziranja. To velja ne glede na razlike med podjetništvom in managerstvom. Prva faza je torej načrtovanje in čeprav bi se mnogi radi izognili tej fazi, je lahko...

Michael Porter in analiza privlačnosti panoge z modelom petih silnic

Michael Porter je ameriški ekonomist in profesor, ki uči na Harvard-ski poslovni šoli in je v sklopu šole tudi vodja Inštituta za strateško upravljanje in konkurenčnost. Je strokovnjak za management, marketing, strateško upravljanje in konkurenčnost, prav tako pa je začel z raziskovanjem grozdov in drugih oblik povezovanja podjetij. Med drugim je zasedel tudi prvo mesto med izbranimi 50...