Blaž Kos

Blaž Kos je več kot 12 let sodeloval pri razvoju slovenskega start-up ekosistema. Sedaj svetuje podjetjem vseh velikostih pri strategijah rasti, optimizaciji procesov in digitalizaciji poslovanja. Prav tako izvaja individualne in skupinske management coachinge s področja razvoja vodstvenih in drugih mehkih veščin.

Blaz Kos

Povzetek referenc

Blaž Kos trenutno svetuje malim in srednje velikim podjetjem pri strategijah rasti, optimizaciji poslovanja, razvoju novih produktov po vitkih metodah ter pri digitalizaciji poslovanja.

Blaž Kos je od leta 2005 do leta 2015 odigral pomembno vlogo pri razvoju start-up ekosistema, tveganega kapitala in konkurenčnega poslovnega okolja v Sloveniji ter Jugovzhodni Evropi. Blaž Kos je:

 • Sodeloval pri vzpostavitvi univerzitetnega inkubatorja (600 m2) na največji univerzi v Ljubljani
 • Vzpostavil prvi in največjo mrežo poslovnih angelov v Sloveniji (40+ investitorjev, 12 investicij)
 • Pomagal in svetoval pri vzpostavitvi mrež poslovnih angelov na Hrvaškem, Srbiji in Makedoniji
 • Zasnoval 6 mio EUR semenski sklad tveganega kapitala
 • Bil v upravi največjega tehnološkega parka v Sloveniji (66.000 m2)
 • Vzpostavil ene prvih coworking prostorov na 7 lokacijah po Sloveniji (Start:up Geek House), svetoval pri vzpostavitvi MP coworking
 • Oblikoval enega največjih mentorskih programov z več kot 150 uglednimi mentorji (Go:Global Slovenia)
 • Soorganiziral eno največjih regionalnih konferenc z uglednimi mednarodnimi govorniki (PODIM)
 • Vzpostavil dva javno-zasebna pospeševalnika s 5 mio EUR investicijskega kapitala (SK50, SK75 in SK200)

Svoja podjetniška znanja je začel pridobivati pri 19 letih v okviru svojih dveh podjetij, Mojrefill (obnovljiv potrošni material za tiskalnike) in Core Solutions (dizajn, spletna produkcija in spletno trženje), še prej pa v okviru različnih društev in klubov. Že od takrat se ukvarja s podjetniškimi aktivnostmi, preučuje zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati na podjetniški poti in spodbuja posameznike, da se podajo na podjetniško pot.

V zadnjih sedmih letih se je Blaž Kos osredotočal predvsem na financiranje podjetij z lastniškimi viri, danes pa se specializira predvsem za gradnjo podjetij po vitkih in agilnih metodah.

Do sedaj je organiziral številne dogodke, predaval in povezoval na različnih poslovnih konferencah doma in po svetu (skupaj več kot 600 dogodkov), svetoval več kot 300 podjetniškim skupinam in podjetjem ter pregledal več kot 500 poslovnih načrtov in poslovnih modelov.

Blaž Kos je sodeloval tudi pri nastanku programa Pametne specializacije (2014 – 2015), oddaje Dober posel (Dragons’ den), sodeloval je tudi kot vodja razvojne skupine za poslovno okolje pri Službi Vlade RS za razvoj (2008), vodja marketinga pri projektu Gospodarski izziv, prav tako je bil predsednik Alumni kluba Gimnazije Bežigrad.

Blaž Kos je tudi pisec člankov za različne revije, kot so Podjetnik, Mladi Podjetnik, Startaj.si (Finance) itn. in član različnih poslovnih združenj in komisij. Piše tudi enega najbolj obiskanih poslovnih blogov v Sloveniji, kjer je nastalo več kot 1.500 strani kakovostne vsebine s področja podjetništva in osebnega razvoja.

Publikacije in študije

 • Enej Kuščer, Blaž Kos in Stewart McTavish, Univerza v Ljubljani, Slovenija in Univerza Cambridge, Velika Britanija: “Spodbujanje inovativnosti in podjetništva: primerjava med univerzama Cambridge in Ljubljana”
 • Novinarski in strokovni prispevki za časnike in revije: Podjetnik, Večer, MojeDelo, Element, Absolvent, Neo, Ekonomist, Univerza za življenje, Mladi podjetnik ipd.
 • Urednik priročnika Od ideje do uspešnega podjetja (LUI, 2008)
 • Študija razvojne skupine za poslovno okolje pri SVLR (2008)
 • Iniciator priročnika Postani podjetnik (Poslovni angeli Slovenije, 2010)
 • Avtor priročnika Vse o poslovnih angelih (Ventruelab, 2011)
 • Blog BlazKos.com z več kot 1.500 stranmi vsebine (2006 – 2012)
 • Skupina za pripravo Pametne specializacije (2014)

Pretekla članstva v odborih

 • Vodja 8. razvojne skupine Sveta za konkurenčnost za ureditev poslovno – finančnega okolja
 • Član programskega odbora konference Podim
 • Vodja programskega odbora konference 100% StartUp
 • Član strokovne ocenjevalne komisije StartUp Slovenija (Tovarna podjemov) in Tekmovanje za najboljši poslovni načrt (Tehnološki park Ljubljana)
 • Upravni odbor Kluba podjetnikov pri Obrtni zbornici Slovenije
 • Član in soustanovitelj Združenja Ypsilon
 • Član Združenja Manager
 • Alumni član TOPEF
 • Alumni član Management Group

Izbrani projekti na ravni mednarodnega sodelovanja

 • Ready For Equity (UK)
 • miniSeedcamp Ljubljana (UK)
 • Wayra CEE tour (UK, CZ)
 • Startup Weekend (Global Network)
 • Drugi pospeševalniki (Eleven, Launchub, Trento Rise, Sartup Sauna,…)

Predavanja

Blaž Kos je predaval že na več kot 300 dogodkih, med drugim tudi na dogodkih naslednjih organizacij: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Ekonomska fakulteta UL, Fakulteta za elektrotehniko UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, Fakulteta za družbene vede UL, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM, Fakulteta za organizacijske vede UM, GEA College, IEDC, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Tehnološki park Ljubljana, Univerzitetni inkubator primorske, Primorski tehnološki park, Tehnopolis Celje, Tovarna podjemov, Štajerski tehnološki park, Pomurski mrežni inkubator, Kiberpipa, Študentska arena, Informativa, Zavod Ypsilon, Mladi podjetnik, Konferenca Podim, SKIP, 100% Startup, Podjetna primorska, VIP večeri ipd.

V zadnjem času Blaž Kos predava tudi v tujini. Nekaj tovrstnih dogodkov:

 • Zagreb, Hrvaška, CRANE mreža poslovnih angelov
 • Beograd, Srbija, Gospodarska zbornica, Srbska mreža poslovnih angelov
 • Skopje, Makedonija, Emkice, center za podjetnike in evropske razpise
 • Priština, Kosovo, SPARK Center, pospeševanje podjetništva
 • Istanbul, Turčija, EBAN Konferenca, RFE2 projekt, evropsko združenje poslovnih angelov

Naslovni predavanj

 • Ustvarjalna družba, talent in sodobni izzivi
 • Podjetništvo, izziv in priložnost
 • Trdni temelji mladega podjetja (ideja, tim, kapital)
 • Osnove poslovnega načrtovanja
 • Viri financiranja podjetij (nepovratna sredstva, lastniški viri, dolžniški viri)
 • Lastniško financiranja, poslovni angeli in skladi tveganega kapitala
 • Predstavitev poslovne ideje pred investitorji in drugimi deležniki
 • Največje napake pri pridobivanju investitorjev
 • Svetovne podjetniške zgodbe o uspehu financirane s tveganim kapitalom
 • Vrednotenje, investicijski pogoji in proces do investicije
 • Najpogostejše klavzule lastniškega financiranja (term sheet)
 • Poslovni načrt, ki pritegne investitroje
 • Metode in proces učinkovitega podjetniškega analiziranja
 • Načrt trženja, prodaje in strategija vstopa na tuje trge
 • Načrt razvoja podjetja, intelektualna lastnina, podjetniški tim
 • Terminski plan in upravljanje s tveganji
 • Priprava povzetka, predstavitve in učinkovitega nastopa pred investitorji
 • Uspešne storitvene inovacije in novi poslovni modeli
 • Pot do prve službe
 • Postavljanje ciljev
 • Upravljanje s časom
 • Vodenje ljudi
 • Kreativno ustvarjanje
 • Dvig zavesti in druga predavanja s področja osebnostne rasti
 • Vitko in agilno podjetje
 • Vodenje manjših timov
 • Inoviraj ali umri
 • Metrike poslovanja za podjetja
 • Z razumevanjem globalnih paradigem do hitrejše rasti
 • Vitko in agilno življenje
 • Osebni sistem odločanja
 • Veščine uspeha v ustvarjalni družbi
 • Gradnja uspešne kariere ali menjava te
 • Upravljanje z odnosi v življenju
 • Metrike uspeha v osebnem življenju

Podroben opis referenc

Blaž Kos Consulting (2017 – )

Izvajanje domačih in mednarodnih svetovalnih projektov za mala in srednje velika podjetja.

AgileLeanLife Blog (2015 – )

ALL-logo-bela-podlagaAgileLeanLife blog se posveča naprednim tehnikam osebnostnega razvoja, ki temeljijo na sprejemanju odočitev na podlagi konkretnih metrik in ne zgolj intuicije.

Inspiracija za blog je bila ideja o prenosu sodobnih vitkih startup metodologij in agilnega managementa na področje osebnega življenja. Z upoštevanjem AgileLeanLife tehnik, lahko z lahkoto podvojite nivo osebne sreče, produktivnosti, premoženja in energije.

Portal upravlja podjetje Venturelab d.o.o.

Iniciativa Start:up Slovenija (2012 – 2015)

Sokreator iniciative in operativni direktor (2012 – 2015)

Startup SlovenijaIniciativa Start:up Slovenija, pod vodstvom Tehnološkega parka Ljubljana in Tovarne podjemov iz Maribora, izvaja nacionalne programe spodbujanja podjetništva in podjetnega udejstvovanja namenjene trem ciljnim skupinam: podjetniškim ekipam v fazi snovanja podjetniške ideje, start-up podjetjem in podjetjem v hitri globalni rasti.

Nacionalni programi imajo večletno tradicijo, uveljavljene blagovne znamke, predvsem pa se vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo, kar omogoča pomoč in podporo podjetjem v vseh fazah rasti od snovanja ideje do nastopa na mednarodnih trgih. Večletno izvajanje programov omogoča stalen razvoj ter nadgrajevanje programov v skladu z globalnimi razvojnimi smernicami kakor tudi željo po implementaciji v različnih sredinah in zato tudi dobro nacionalno pokritost.

Celostna in sistematična podpora start-up podjetjem se razvija in izvaja v partnerstvu z različnimi organizacijami podpornega in poslovnega okolja ter zajema naslednje sklope:

 • Finančna sredstva, pri čemer govorimo o subvencijah, lastniškem ter dolžniškem financiranju, tako javnem kot zasebnem, oziroma »mešanju« obojega denarja. Posamezno start-up podjetje lahko prejme okvirno do 320.000 EUR javnega denarja za rast in razvoj.
 • Vsebinsko-mentorsko podporo, v obliki izobraževalnih programov, mentorstva, svetovanja in administrativne podpore, usposabljanja podjetnikov in mreženja. Raziskave so pokazale, da se s tovrstno podporo močno poveča verjetnost uspeha podjetja. V mreži mentorjev je več kot 100 uglednih podjetnikov, poslovnežev in managerjev, ki podjetjem svetujejo in jih mentorirajo.
 • Enotno promocijo programov in podjetij, vključno s privabljanjem talentov iz Slovenije, ki zajema transparenten javni izbor udeležencev programov, spremljanje in promocijo vključenih v program in s tem učinkovit nadzor porabe javnih sredstev.
 • Ustrezno infrastrukturo (poslovne prostore), v obliki co-working prostorov, inkubatorjev in tehnoloških parkov, katerih primarni namen je gradnja skupnosti in okolij s pravimi vrednotami, ki spodbujajo talent, tehnologijo, toleranco in transparentnost.

Rezultati Iniciative Start:up Slovenija so iz leta v leto boljši in bolj impresivni, v prvi vrsti zaradi  nacionalnega, regijskega in mednarodnega povezovanja ter sodelovanja. Govorimo predvsem o sodelovanju in povezovanju pri uresničevanju globalnih trendov pametne specializacije poslovnih subjektov in oblikovanju sistematično povezanih vrhunskih storitev za ciljne skupine.

Pomembnejši rezultati Iniciative v letu 2014:

 • Organiziranih več kot 320 dogodkov po celotni Sloveniji
 • Več kot 9.000 udeležencev, potencialnih podjetnikov na dogodkih
 • Več kot 400 članov, perspektivnih start-up podjetij, s katerimi redno in aktivno sodelujemo
 • Izvedenih več kot 500 podjetniških svetovanj podjetjem in podjetniškim ekipam
 • Več kot 70 ljudi v co-working prostorih partnerjev Iniciative
 • Več kot 600 ljudi iz več kot 10 držav na regijski mednarodni konferenci PODIM

Start:up Geek House (2012 – 2015)

Koordinator programa in svetovalec

StaSGH Pospeševalnikrt:up Geek House podjetniški pospeševalnik (SGH pospeševalnik) vsem z inovativnimi idejami in globalnimi ambicijami omogoča dostop do »pametnega« kapitala in najsodobnejših podjetniških znanj. Ponudba SGH pospeševalnika za podjetja, ki iščejo svoj »product-market fit« vključuje: pridobitev 75.000 € konvertibilnega posojila preko razpisa SK75, udeležbo v SGH Bootcamp oz. intenzivnem 3 mesečnem izobraževalnem programu za pridobitev najsodobnejših podjetniških znanj za izgradnjo vitkega, agilnega podjetja, delo in učenje z vrhunskimi start-up mentorji, »co-working« deljene prostore, administrativno-strokovno podporo, medijsko prepoznavnost in promocijo doma in v tujini ter pomoč pri iskanju potencialnih partnerjev in strank v mednarodnem prostoru.

Poleg podjetniškega pospeševalnika je Start:up Geek House tudi »co-working« prostor na  lokacijah Start:up mest po celotni Sloveniji. Start:up Geek House je delovni prostor (»co-working space«) namenjen primarno ambicioznim, drznim, inovativnim in podjetnim talentom z znanjem z visoko dodano vrednostjo, ki snujejo nov podjetniški podvig. Delovno mesto v Start:up Geek House lahko najamejo vsi, ki delajo na svojem prototipu, minimalno sprejemljivem produktu (MVP), strateškem načrtu, iščejo prvega kupca ali so že celo začeli poslovati, pa še ne rabijo svoje povsem lastne pisarne. Prav tako je idealni prostor za »freelancerje«.

Dodatno pomoč in svetovanje pri vzpostavitvi MP coworking.

Go:Global Slovenia (2012 – 2015)

Sokreator in vodja programa

GG pospeševalnik

Največ podjetij se znajde v težavah, ko pridejo do točke globalne rasti. Odgovore na vse ključne izzive hitre rasti start-up podjetij ponuja Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik (GG pospeševalnik), ki start-up podjetjem, ko so že našla »product-market fit«, nudi vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti. Podjetniški pospeševalnik Go:Global Slovenia zagotavlja vse, kar podjetje potrebuje za začetek hitre mednarodne ekspanzije, tako v obliki kapitala kot tudi znanja in mednarodnih povezav.

Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik zajema 200.000 EUR kapitala javne lastniške investicije, program priprave na investicijo za pridobitev mednarodnih investitorjev, osebnega start-up mentorja ter obsežen in sistematičen vsebinski spremljevalno-izobraževalni program Go:Global for Growth z izkušenimi domačimi in tujimi mednarodnimi podjetniki, katerega namen je prejemnikom javnih sredstev pomagati pri profesionalni organizaciji podjetja in globalni rasti.

Projekt zajema tudi celotno  administrativno pomoč, dostop do ugodne infrastrukture po Sloveniji, dostop do mreže domačih in mednarodnih investitorjev ter aktivno promocijo doma in v tujini, skupaj z dostopom do povezav po različnih mednarodnih globalnih središčih po svetu.

Poleg podjetniškega pospeševalnika so v okviru programa Go:Global Slovenia organizirana tudi 1:1 podjetniška mentoriranja in svetovanja, prav tako pa srečanja in svetovanja pri vključitvi v najboljše tuje pospeševalnike, kot so Seedcamp, Y Combinator, Techstars, Wayra in drugi.

Mednarodna podjetniška konferenca PODIM (2012 – 2015)

Vsebinska in celostna prenova, organizacijski ter programski odbor

PodimMednarodna podjetniška konferenca PODIM je največja in vodilna slovenska konferenca o podjetništvu, ki vsako leto (v letu 2015 bo potekala tradicionalno petintridesetič) v dveh dneh intenzivnega izobraževalnega programa združi vse ključne deležnike slovenskega start-up podjetniškega ekosistema. V letu 2014 se je konference udeležilo več kot 600 udeležencev iz celotne regije (CEE Evropa). Na konferenci ugledni tuji in domači gosti skozi serijo okroglih miz, predavanj in delavnic tako iz akademskega, kot praktičnega vidika predstavijo najsodobnejše znanje o gradnji novih start-up podjetij.

Vsako leto na konferenco poleg deležnikov slovenskega podjetniškega ekosistema konferenca pritegne tudi ugledne mednarodne predavatelje, s posebno izpostavljenim zvenečim osrednjim govornikom konference, domače in tuje uspešne podjetnike, gospodarstvenike ter politične predstavnike. Konferenca je izjemna priložnost za promocijo Slovenije kot podjetniškega vozlišča v mednarodnem prostoru ter za dolgoročno pritegnitev podjetniških talentov v Slovenijo.

Start:up leta (2012 – 2015)

Startup Leta

Start:up leta je večdimenzionalen projekt spodbujanja podjetništva na nacionalni ravni. Kot prvo je Start:up leta nacionalni izbor start-up podjetja leta, ki je del širše nacionalne kampanje Start:up Slovenija. Namen izbora je motivirati talente za zagon podjetja ter vsako leto prepoznati najboljše podjetniške ekipe, poslovne modele in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji in promovirati v širši javnosti.

Prav tako je Start:up leta pospeševalnik v najzgodnejši zgodnji fazi iskanja usklajenosti problema in rešitve (»problem-solution fit«) in deluje v tesni povezavi z razpisom za zagonsko subvencijo države P2, pri čemer je bilo strateško partnerstvo na pobudo MGRT uspešno sklenjeno že v letu 2011. Dodatno so v okviru projekta organizirane Start:up šole in Start:up šole plus, na katerih udeleženci pridobijo temeljno podjetniško znanje, prav tako pa postanejo del nacionalne podjetniške skupnosti.

BlazKos.com (2006 – 2014)

Lastnik in avtor vsebine

Spletni blog BlazKos.com je eden najbolj branih slovenskih blogov na temo podjetništva ter poslovnega in osebnega razvoja. Na spletni strani se nahaja več kot 150 objav (člankov, razmišljanj, intervjujev ipd.), skupno za nekaj knjig. Blog vsak mesec obišče več 1.000 ljudi. Veliko člankov iz bloga je na prošnjo urednikov objavljenih tudi v različnih slovenskih revijah, lokalnih časopisih in na drugih spletnih medijih. Pred prenovo bloga v letu 2009 je bil naslov bloga Daimonion (poslušanje svojega notranjega glasu) s podnaslovom Podjetništvo, seks in tehnologije.

VentureLab d.o.o. (2009 – 2012)

Soustanovitelj in direktor / Podjetje ne deluje več v opisanih panogah zaradi likvidacije Sklada poslovnih angelov

VentureLab d. o. o. ponuja celoten spekter sodobnih, inteligentnih in kakovostnih rešitev s področja podjetništva, managementa in poslovnih financ, ki lahko vsakemu podjetju na trgu doprinesejo pomembne konkurenčne prednosti zaradi boljše strateške usmeritve, finančne optimizacije, večje fleksibilnosti in osredotočenosti na jedrno kompetenco podjetja.

Storitve podjetja VentureLab d. o. o. so cenovno dostopne in vsebinsko prilagojene malim in srednje velikim podjetjem (od 5 do 100 zaposlenih), pri čemer ima vodstvo podjetja končno lahko vso potrebno podporo za hitrejšo rast in razvoj ter nenazadnje tudi za podjetniški uspeh v turbulentni družbi znanja, polni priložnosti in nevarnosti. Z najetjem naših storitev odpravimo več kot 6 od 10 najpogostejših razlogov, ki se nanašajo predvsem na strateško in finančno funkcijo in zaradi katerih podjetja propadajo. Izvajamo tudi vrhunska izobraževanja iz navedenih področij.

Pri podjetju VentureLab d. o. o. so stranke deležne najkakovostnejših storitev s področja inovativnosti, kot so ocene poslovnih idej, ustanovitev in zagon podjetij, prenos intelektualne lastnine, poslovno in finančno načrtovanje, analize, računovodstvo, poslovne finance, pridobivanje kreditov, tveganega kapitala in nepovratnih sredstev storitev ter s področja optimizacije finančnega poslovanja. Prvi v Sloveniji ponujamo možnost najema finančnega direktorja. Izvajamo tudi storitve pravnega svetovanja, skrbne preglede in vrednotenja.

Pretežen del naših zadovoljnih strank so predvsem mala in srednje velika podjetja, podporno okolje za podjetništvo, izobraževalne inštitucije predvsem s področja poslovnih ved in podjetja, ki so potrebna prestrukturiranja z inovativnimi poslovnimi koncepti. Pomembno vlogo v poslovanju podjetja igrajo tudi vrednote. So vodilo dela, ki temelji na zaupanju in dolgoročnem sodelovanju, na uvajanju najsodobnejših poslovnih konceptov, na znanju in hitro odzivnem zagotavljanju takoj uporabnih rešitev z visoko dodano vrednostjo.

Dober posel – Dragons’ Den (2012)

Izbor podjetnikov, svetovanje

Dragons’ Den, ali po naše Dober posel, je svetovno poznana podjetniška resničnostna oddaja, ki združuje ustvarjalne in podjetne, ki želijo idejo preoblikovati v uspešen posel, ter naložbenike, ki nenehno iščejo dobre poslovne priložnosti. Dragons’ Den ali Dober posel je v osnovi resničnostni šov, ki pa ima sposobnost spremeniti življenje na bolje, saj se podjetniki potegujejo za investicije, s katerimi lahko realizirajo svoje podjetniške ambicije. Tisti, ki so ambiciozni in ustvarjalni, lahko s pomočjo oddaje uresničijo svoje poslovne cilje. Dragons’ Den je že številnim ambicioznim in ustvarjalnim posameznikom spremenil življenje na bolje,  tako v Veliki Britaniji, Kanadi, ZDA, kot tudi v mnogih drugih državah, kjer je bila oddaja predvajana.  Celo med tistimi, ki jim med samo oddajo ni uspelo uresničiti svojega cilja (pridobiti investicije), so  nekateri pridobili dovolj medijske izpostavljenosti ali zanimanja drugih  investitorjev, kar jim je  vendarle odprlo pot navzgor (vir: TSmedia). Oddaja se predvaja na Planet TV.

Sklad poslovnih angelov, DTK (2010 – 2012)

Član naložbenega odbora in investicijski manager / V likvidaciji zaradi finančne krize

Sklad poslovnih angelov je družba tveganega kapitala ustanovljena s strani poslovnih angelov ter drugih izkušenih slovenskih investitorjev. Velikost sklada znaša 5,4 mio € in gre za prvi tovrstni angelski sklad v Sloveniji. Ustanovitev sklada je nadgradnja uspešnega delovanja kluba Poslovnih angelov Slovenije. Prednost sklada je v možnosti hitrejših investicijskih odločitvah, večjem kapitalskem vzvodu ter možnosti koriščenja davčnih olajšav. Investicijska politika sklada je enaka kot pri Poslovnih angelih Slovenije.

Sklad je bil zasnovan in ustanovljen v letu 2010, prve investicije pa bodo izvedene v letu 2011. Življenjska doba sklada je 10 let. Blaž Kos je direktor upravljavske družbe sklada Venturelab d.o.o., prav tako pa član odbora investicijskih menedžerjev in naložbenega odbora sklada.

Poslovni angeli Slovenije (2007 – 2012)

Vodja kluba in član upravnega odbora

Klub Poslovni angeli Slovenije je prvi formalni klub poslovnih angelov v Sloveniji. Združuje le najboljše slovenske poslovneže, ki so pripravljeni investirati v ambiciozne podjetnike v začetnih fazah rasti podjetja. Poslovni angeli postanejo delni lastniki podjetja in podjetniku poleg kapitala ponudijo tudi svoje znanje, izkušnje in socialni kapital pri hitrejši in učinkovitejši rasti podjetja. Klub podjetnikom poleg dostopa do več kot 40 najuglednejših investitorjev ponuja tudi realno oceno poslovnega načrta, poslovna izobraževanja, znanje o gradnji podjetij, učinkovit in hiter proces investiranja ter hitrejši dostop do skladov tveganega kapitala. Klub sodeluje tudi z drugimi združenji poslovnih angelov in investitorjev, doma, v Evropi in po svetu.

Poslovni angeli Slovenije so v petih letih delovanja do leta 2012 investirali več kot 2,5 mio € v mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre rasti. Vsi projekti, ki se predstavijo pred poslovnimi angeli se udeležijo tudi internega »Investment readiness programa« z naslovom Poslovni načrt, ki pritegne investitorje. Programa se je udeležilo več kot 200 start-up podjetnikov.

Izvedene investicije pod koordinacijo, svetovanjem ali pomočjo:

 • OBS d.o.o. – Mountvacation.com
 • Versor d.o.o.
 • Sivko – Cestnik d.o.o.
 • Acies E d.o.o.
 • Sosed d.o.o.
 • Britanska mednarodna šola v Ljubljani d.o.o.
 • Ekstundo d.o.o.
 • Issa d.o.o. – Seascape
 • Dvojni priklic d.o.o.
 • APL d.o.o.

Zavod Ypsilon (2009 – 2012)

Soustanovitelj in član upravnega odbora

Zavod YpsilonZavod Ypsilon združuje okrog 150 najbolj talentiranih in družbeno proaktivnih predstavnikov generacije Y, starih med 20 in 30 let. Dejavni so v podjetništvu, managementu, na raziskovalnih in akademskih področjih, v novinarstvu, kulturi in umetnosti ter v politiki. Želijo soustvarjati boljši jutri in se zavedajo pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja za napredek družbe. Namen Zavoda Ypsilon je aktivno prispevati k razvoju kompetenc in dvigu zavesti bodočih, družbeno odgovornih voditeljev kot odgovor na največje izzive domačega okolja in človeštva, s katerimi se bomo morali soočati v bližnji prihodnosti.

Podjetniški forum 100% StartUp (2009 – 2012)

Soorganizator in vodja programskega odbora

Podjetniški forum 100% StartUp je namenjena vsem talentiranim posameznikom, ki želijo ali so že zagnali svoje inovativno podjetje ter tako uresničujejo svoje sanje. Na forumu  predavajo izkušeni strokovnjaki, ki so se tudi sami soočili z izzivi podjetništva. Udeleženci spozanjo zgolj praktične in uporabne nasvete ter šokantne in navdušujočezgodbe, prav tako pa je na dogodku veliko mreženja in povezovanja, primerov dobrih praks, vse to z namenom, da podjetniki odidejo še z več podjetniškega entuziazma in inspiracije.

Podjetniški pospeševalnik iTIME (2008 – 2012)

Iniciator projeta, soorganizator in član programskega odbora

Podjetniški pospeševalnik iTIME je namenjen vsem (potencialnim) ustanoviteljem start-up podjetij, ki imajo inovativno podjetniško idejo s širšega področja informatike v okviru dejavnosti TIME (Telekomunikacije, Internet, Mediji, Entertainment) in želijo nadgraditi svojo podjetniško idejo s pomočjo nasvetov in idej strokovnjakov in že uspešnih posameznikov iz omenjenih panog, se pripraviti na pogajanja za investicijo oziroma strateško partnerstvo.

Konferenca »don’t SKIP« (2006 – 2011)

Iniciator projekta, idejni in programski odbor

Tradicionalna letna konferenca SKIP je osrednja konferenca o semenskem kapitalu in podjetništvu v Sloveniji. Vsako leto svojo zgodbo predstavijo na eni strani podjetniki, ki so pridobili tvegani kapital ter na drugi strani investitorji, ki so investirali v mala in srednja velika podjetja. Namen konference je spodbujati lastniško investiranje v Sloveniji, povezovati investitorje in podjetnike ter spodbujati splošno podjetniško klimo. Vsako leto konferenco obišče več kot 150 ljudi, predvsem potencialnih podjetnikov, ki iščejo investitorje za svoje ambiciozne projekte.

.Alumni klub Gimnazije Bežigrad (2008-2010)

Soustanovitelj, glavni sponzor in predsednik

Alumni klub Gimb je prvo uradno neformalno združenje nekdanjih dijakov Gimnazije Bežigrad. Po zgledu najboljših svetovnih univerz in gimnazij po svetu smo končno ustanovili alumni klub najuglednejše slovenske gimnazije.

Namen alumni klubov po svetu in tudi našega je predvsem v ohranitvi stikov z bivšimi sošolci, s katerimi smo skupaj odraščali in delili skupno pot v okviru formalnega izobraževanja. Zaradi prenatrpanih urnikov in različnih življenjskih poti kaj kmalu izgubimo stikov s tistimi bivšimi najboljšimi prijatelji, s katerimi smo si obljubili, da bomo vedno ostali v stikih. Ravno namen alumni kluba je, da s svojimi aktivnostmi zagotovi, da se vezi ohranijo!

Alumni klub GimB je združeval več kot 1.000 članov, bivših dijakov Gimnazije Bežigrad. Zaradi nizkega zanimanja za udeležbo na dogodkih ter zavračanja kakršnega koli sodelovanja z gimnazijo, smo se odločili, da slovensko okolje še ni zrelo za tovrstne klube, ki so v razvitih deželah ustaljena praksa.

Core Solutions, spletne rešitve (2006 – 2007)

Direktor

Poslanstvo podjetja je ustvarjanje novega stebra prihodkov vsem malim in srednje velikim podjetjem preko mogočnega medija 21. stoletja – interneta oziroma preko strategij direktnega marketinga temelječih na uporabi visoke tehnologije. Meta-namen delovanja podjetja torej je, da v okviru svojih storitev vsaki stranki z naprednimi trženjskimi mehanizmi poveča prodajo, dobiček in seveda posredno tudi osebno zadovoljstvo lastnikov ter zaposlenih.

VIP – Večeri za inovativne in podjetne (2006 – 2010)

Iniciator, idejni vodja in moderator dogodkov

V.I.P. – Večeri za Inovativne in Podjetne so edinstvene priložnosti za vse mlade – ki jih zanima posel, podjetništvo, inovatorstvo ali razvoj in prodaja tehnologije – da aktivno gradijo na svojih potencialih tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju. Gostje VIP večerov so ugledni slovenski in tuji poslovneži. Namen VIP večerov je prenos izkušenj na goste, možnost pridobivanja novih znanj, razvoja poslovnih veščin in širjenja poznanstev.

Sezona 2006/2007: 1. Andrej Nabergoj (Parsek, YES, Noovo), 2. Kristjan Pečanac (Zavod Sunsmission), 3. Erazem Pintar (Zaslon Telecom d.o.o.), 4. Luka Kogovšek (ona-on.net), 5. Žiga Vavpotič (Global Dream Vision), 6. Robert Rolih (Uspeh d.o.o.), 7. Zoran Jankovič (MOL), 8. Igor Verstovešk (Cosylab d.d.), 9. Jaka Stele (Microsoft d.o.o.), 10. Blaž Kos, 11. Jure Mikuž

Sezona 2007/2008: 3. Danica Purg (IEDC), Yoav Leitersdorf (YL Ventures), 4. Branko Drobnak (Poteza d.d.), Slobodan Sibinčič (GV Skupina), Enej Kuščer (Acies Bio)

Sezona 2008/2009: 1. Matjaž Gantar (KD Group d.d.), 2. Andraž Tori (Zemanta), 3. Jugoslav Petkovič (Domenca d.o.o.), 4. Igor Akrapovič (Akrapovič d.o.o.), 5. Janez Škrabec (Riko d.o.o.), 6. Violeta Bulc (InJo), 7. dr. Tea Petrin

Sezona 2009/2010: Simon Štrancar (G-1 d.o.o.)

Ljubljanski univerzitetni inkubator (2005 – 2007)

Vodja projektov

Univerza v Ljubljani sledi svetovnim trendom pospeševanja podjetništva med študenti in akademskimi delavci. Zato je ustanovila Ljubljanski univerzitetni inkubator. Dobre ideje, ki nastanejo v času študijskega procesa je namreč potrebno uresničiti. Ljubljanski univerzitetni inkubator nudi celovito podporo novo nastalim podjetjem. Na ta način jim pomaga premostiti začetne težave.

Zavod Sunsmission (2006)

Član projektne skupine

Blaž Kos je v okviru Zavoda Sunsmission sodeloval kot član projektne skupine in predavatelj v sklopu izobraževanj Ključna orodja in temeljna podjetniška spoznanja za gradnjo visokotehnoloških podjetij. Vizija projekta je bila vzpostavitev sistema izobraževanj, ki vsebuje vse temeljne vsebine gradnje visokotehnoloških podjetij od ideje do izhoda. V svojem bistvu skozi izobraževanje navdušuje, spodbuja in opogumlja ljudi do akcije ter sprememb. Poleg tega pomaga podjetnikom narediti njihov lasten kompas, ki predstavlja osnovo za uspešno vodenje podjetja.

Gospodarski izziv (2005 – 2006)

Član organizacijskega odbora in vodja marketinga

Gospodarski izziv je natečaj reševanja korporativnih problemov, ki se v sodelovanju s podjetjem pokroviteljem odvija v okviru Gospodarskega foruma. Namenjen je ambicioznim in sposobnim študentom, ki iščejo nove izzive za svojo kariero. Sodelovanje na Gospodarskem izzivu študentom ne omogoča samo pridobivanje organizacijskih in komunikacijskih izkušenj ter izkušenj timskega dela, ampak tudi pridobivanje interdisciplinarnih znanj, razvoj lastne kreativnosti in širjenje poslovne socialne mreže.

Mojrefill (2004 – 2005)

Solastnik in direktor poslovanja

Podjetje je bilo ponudnik recikliranega potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike. Podjetje je uvažalo različne materiale iz Španije, Italije, Nemčije in Kitajske, ter izdelke sestavljalo in prodajalo v Sloveniji. Glavni prodajni kanal je bil internet, podjetje pa je odprlo tudi manjšo pisarno oziroma trgovino v Ljubljani. Zaradi takrat velikega potenciala in hitre rasti trga sva s poslovnim partnerjem pridobila tudi strateškega in finančnega investitorja (Parsek d.o.o.), vendar smo se v zadnji fazi dogovarjanj vsi skupaj razšli zaradi povsem različnih vizij, tudi midva s poslovnim partnerjem. Podjetje je nato postalo del spletne trgovine www.crnila.net, ki je tudi v lasti takratnega poslovnega partnerja.

Klub Atlantida (2003 – 2005)

Iniciator projekta, soustanovitelj in predsednik

Osnovni namen kluba Atlantida, kluba mladih in podjetnih z vizijo je bil predvsem spodbujanje podjetništva pri mladih in z njim povezanih panog.  Združeval je več kot 100 mladih in podjetnih. Člani so želeli prispevati družbeni dobrobiti, tako študentom kot drugim, ki so kakorkoli povezani s podjetništvom. Osrednja nit delovanja je bilo zavedanje, da podjetnost ni omejena samo na dejavnosti povezane s pridobivanjem finančnih sredstev, ampak gre za lastnost, ki jo bodo morali imeti vsi mladi, če hočejo uspeti v svojem poklicu. Za razvoj take lastnosti pa je potrebno nekoliko pomoči in predvsem samoaktualizacija in v tem je bil pomembni smoter obstoja kluba. Glavno gesla kluba je bilo: »Mlad si, zato se aktiviraj!«. V okviru kluba je bilo v dveh letih izpeljanih več večjih projektov. Danes je Klub Atlantida nogometni klub, po prevzemu vodenja kluba enega izmed članov.

Društvo Arti (2001 – 2003)

Iniciator projekta in predsednik

Društvo Arti, društvo za spodbujanje ustvarjalnosti je za srednješolce in študente izvajalo različne projekte, skozi katere so mladi lahko pokazali svoje talente javnosti in se tako predstavili. Društvo je v dveh letih delovanja izvedlo več projektov, kot so organizacija koncertov, sodelovanje s fundacijo Z glavo na zabavo, računalniške delavnice, plesne delavnice, iskanje poceni inštruktorjev ipd. Dva izmed največjih projektov sta bila »XL project« in »Show me what you got!«. V okviru Društva Arti je bilo organiziranih tudi več šolskih plesov za različne gimnazije. O Društvu Arti je pisala tudi Mladina.

Dijaško društvo Gimanzije Bežigrad (1999 – 2001)

Predsednik

Blaž Kos je bil dve leti predsednik Gimnazije Bežigrad in s tem tudi Dijaškega društva Gimnazije Bežigrad. Društvo je v dveh letih organiziralo več plesov ter različnih projektov, kot so sprejem prvih letnikov, debatna srečanja ipd.