Blaz Kos

O blogu

Blog je namenjen vsem radovednim in praktičnega znanja (izkustveno subjektivni podatki o stvarnosti) željnim posameznikom, ki jih zanimajo ključna življenjska vprašanja, razvoj lastne osebnosti in karakterja, prav tako pa poslovni razvoj in podjetništvo ter sorodne tematike, ki nas peljejo po poti samoaktualizacije ter s tem spreminjanja sveta.

Vsak posameznik ima svoja interesna območja (posel, šport, znanost, umetnosti itn.), katera predstavljajo poligon za možnost lastne rasti in razvoja. Na svoji poti sem osredotočen na naslednje poligone:

Bitke s samim seboj

Kot je rekel Napoleon Bonaparte, najslajše bitke so tiste, ki jih zmagaš sam nad seboj. Verjamem, da ima vsak od nas čisto in svetleče osebnostno jedro, ki vsebuje veliko vizijo lastnega razvoja, talente, bit življenja in nenazadnje osebno srečo. Vendar je to jedro obdano z različnimi plastmi, ki (smo) jih prevzamemo skozi primarno in sekundarno socializacijo, prav tako pa preko medijev, socialnih skupin in drugih vplivnih subjektov s katerimi imamo interakcijo in komunikacijo. Možno pa, da nekatere takšne plasti prinesemo že s seboj.

Življenje nam na podlagi teh plasti prinaša situacije, skozi katere se razvijamo in rasemo ter tako lahko odstranjujemo eno plast za drugo. Vsaka odstranjena plast predstavlja zmago nad samim seboj. Za vse to pa človek potrebuje veliko samorefleksije, znanja, izkustva, odprtosti in pripravljenosti na nove stvari.

Pretežni del mojega življenja je povezan ravno z odstranjevanjem teh plasti. Nekateri to imenujejo osebnostna rast, čeprav ima to velikokrat negativni prizvok. Ampak nenazadnje, v življenju denar ne predstavlja ničesar, moč ne predstavlja ničesar, slava ne predstavlja ničesar. Kdo postaneš kot osebnost, predstavlja vse!

Velik del bloga je namenjen ravno različnim psihološkim vprašanjem, ki so povezana z življenjskimi situacijami, ki nam omogočajo osebnostni napredek in prehode na druge ravni delovanja. Znanje je v tem primeru ključno, saj nam le to lahko pomaga, da določene vzorce razrešimo hitreje in bolj učinkovito.

Podjetništvo in poslovni razvoj

Podjetnost je temelj osebnega in poslovnega uspeha. Biti podjeten ne pomeni nujno, da vrat na nos odpreš svoje podjetje, vendar pomeni način razmišljanja in način vsakodnevnega delovanja. Le sprejetje popolne odgovornosti za svoje življenje in podjetno ravnanje nas lahko popeljeta do najvišjih vrhov v osebnem in poslovnem življenju. Torej podjetništvo je zakon!

Rdeča nit bloga je podjetništvo kot temeljni pogoj za uspeh. Nasveti gurujev, pogovori z najboljšimi podjetniki in managerji ter povzetki različni predavanj in knjig namenjeni za vsakodnevno osebno rast. Predvsem pa širjenje lastnih izkušenj in spoznanj s področja podjetništva!

Integriteta in strast do ustvarjanja (spreminjanja sveta na bolje)

Veliki antični filozof Sokrat v svojih razmišljanjih poziva k temeljitemu lastnemu izkustvu in raziskovanju vprašanja, kako bi bilo mogoče najboljše živeti. Gotovost srca je bila zanj globoko zakoreninjena teoretična varnost. Brezpogojna zavezanost k pravičnemu ravnanju, ki jo je sprejel in v katero je neomajno varoval, je bila njegov notranji glas, ki ga je imenoval daimonion (prejšnje ime mojega bloga) in ga tako dvignil na raven božanskega.

Blog je namenjen vsem, ki bi radi spremenili svet na boljše, z majhnimi ali pa velikopoteznimi dejanji pri tem pa se vedno zanašajo na svoj notranji glas oziroma intuicijo ter stremijo k temu, da ohranijo svojo integriteto.

Evolucija in/ali duhovnost

Evolucija od nas zahteva, da smo v svojem delovanju fleksibilni in seksi. Lepota, karizma in šarm odpirajo prav vsa vrata. Naša seksi pojavnost pa je odvisna od poznavanja samega sebe, vrednot, mentalnih vzorcev, naravnanosti in fizične pojavnosti. Pri tem igrajo ključno vlogo tudi različne inteligence, od mentalne, do socialne in čustvene.

Tematika, ki bo obravnavana v tem blogu je, katere so tista znanja, sposobnosti in veščine, ki so potrebne za uspeh v 21. stoletju. V tem sklopu bo obravnavan tudi pomen vrednot in prepričanj v povezavi z evolucijskimi zakoni.

V tej točki se neprestano srečujem tudi z vprašanjem, ali smo bolj živali ali/in bolj duhovna bitja.

Tehnologija in mediji

Tehnologije; temelj razvoja in napredka človeštva. Orodja, ki rešujejo točno določene probleme, zadovoljujejo naše potrebe in lajšajo vsakdanje življenje. Začetek največje revolucije s prihodom informacijske dobe je že prinesel marsikaj vznemirljivega, v prihodnosti bo število presenečenj še veliko večje. Strokovnjaki napovedujejo največjo tehnološko revolucijo ravno v naslednjih 15 letih.

Recenzija aplikacij, ki nam lajšajo vsakdanje osebno in poslovno življenje. Obravnavanje trendov in novosti, ki se pojavljajo v informacijsko komunikacijski tehnologiji. Informacijska znanja, ki so nujno potrebna za poslovni uspeh. In nenazadnje različni pogledi v prihodnost.

Od leta 2014 naprej ta blog žal ni več aktiven

Od septembra 2006 pa do septembra 2012 (v 5 letih, z eno leto pavze) je bilo na blogu objavljeno več kot 400 strokovnih prispevkov, z več kot 1.500 A4 strani besedila. To je količina besedila, ki bi zadoščala za kar nekaj knjig (4 – 6) o osebnem in poslovnem razvoju. Od leta 2014 naprej ta blog ni več aktiven.

Sedaj je aktualen angleški blog Blaža Kosa na naslovu agileleanlife.com. Vabljeni k obisku.

Print Friendly, PDF & Email